Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 8 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Badanie efektu gigantycznego magnetoopru w funkcji grubości przekładki w wielowarstwowych nanodrutach otrzymywanych meto...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Małgorzata Kąc

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

 2. Modelowanie segregacji helu w granicach ziaren w stopach Fe-Cr wykorzystywanych w reaktorach syntezy termojądrowej

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Marcin Zemła

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

 3. Złożone stopy metaliczne Al-Cr-Fe jako nowe uniwersalne powłoki - struktura i właściwości

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

 4. Wpływ metody wytwarzania na jednorodność chemiczną i mikrostrukturalną wieloskładnikowych stopów z układu Al-Ti-Co-Ni-Fe...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Kamil Górecki

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 5. Odporne na zużycie i utlenianie wysokotemperaturowe, nowe kompozyty in situ z układu Fe-Cr-Ni-Mo-C

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Krzysztof Wieczerzak

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 6. Wpływ wybranych dodatków stopowych (Cr, Mn, Co, Si) na tworzenie się i stabilizację fazy kwazikrystalicznej w proszku Al...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Mikołaj Mitka

  Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk

 7. Ocena zdolności do absorpcji wodoru stopów wieloskładnikowych Ti-Cr-Fe-V wytwarzanych laserową techniką przyrostową LENS...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Katarzyna Witek

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Nowych Technologii i Chemii

 8. Kinetyka i mechanizm utleniania stopów wysokoentropowych z układu Al-Co-Cr-Fe-Ni

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Juliusz Dąbrowa

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki