Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Kognicja sądów administracyjnych w świetle standardu konstytucyjnego

2015/16/T/HS5/00016

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

  • HS5_3: Prawo publiczne i socjalne, nauka o administracji
  • HS5_2: Prawo konstytucyjne, prawa człowieka, prawo i instytucje międzynarodowe

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

mgr Aleksander Jakubowski 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: ETIUDA 3 - ogłoszony 2014-12-15

Przyznana kwota: 66 674 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-09-28

Czas trwania projektu: 12 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony