Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Synteza i właściwości fizykochemiczne związków kompleksowych lantanowców z ligandami heterocyklicznymi - zastosowanie w transformacji spektralnej i energetycznej ultrakrótkich impulsów światła

2014/15/B/ST5/04730

Słowa kluczowe:

zwiazki kompleksowe lantanowce materiały optyczne spektroskopia Ramana w podczerwieni femtosekundowa

Deskryptory:

  • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
  • ST4_3: Metody spektroskopowe i spektrometryczne

Panel:

ST5 - Synteza i materiały

Jednostka realizująca:

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. dr hab. Jerzy Hanuza 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 596 640 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-10

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony