Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Proweniencja skał klastycznych w przed-dewońskich basenach osadowych Sudetów i ich ewolucja w orogenezie waryscyjskiej: wiek U-Pb cyrkonów detrytycznych i ścieżki P-T-t

2014/15/B/ST10/03938

Słowa kluczowe:

Przed-waryscyjskie baseny sedymentacyjne Masyw Czeski mozaikowa budowa Sudetów orogen waryscyjski terrany wiek U-Pb cyrkonów geochronologia monacytu

Deskryptory:

  • ST10_5: Mineralogia, petrologia, wulkanologia, geologia złóż
  • ST10_6: Ewolucja ziemi, sedymentologia, tektonika, geologia regionalna, geologia planetarna

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi

Jednostka realizująca:

Instytut Nauk Geologicznych PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Mirosław Jastrzębski 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 455 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-23

Czas trwania projektu: 30 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony