Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Prognozowanie inflacji na podstawie modeli DSGE w realizacji celu inflacyjnego w wybranych bankach centralnych

2013/09/N/HS4/03766

Słowa kluczowe:

polityka pieniężna model DSGE wykres wachlarzowy prognozowanie inflacji

Deskryptory:

  • HS4_6: Rynki finansowe, bankowość, finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne
  • HS4_1: Makroekonomia (w tym: równowaga ekonomiczna, wzrost gospodarczy, wahania koniunkturalne w globalnej gospodarce, ekonomia pracy);
  • HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka wnioskująca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii, Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki wnioskującej):

mgr Karolina Anna Tura 

Kraj pochodzenia: Polska

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 42 780 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-21

Czas trwania projektu: 12 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony