Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Odporne procedury decyzyjne w badaniach strumieni danych ekonomicznych

2011/03/B/HS4/01138

Słowa kluczowe:

odporność funkcja głębi strumień danych

Deskryptory:

 • HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Daniel Kosiorowski 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 74 475 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-07-30

Czas trwania projektu: 24 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. czytnik e-booków. Za kwotę 2 726 PLN
 2. komputer - laptop wraz z wyposażeniem. Za kwotę 6 952 PLN
 3. oprogramowanie, materiały biurowe. Za kwotę 0 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 • Publikacje książkowe (6)
 1. Depthproc package in multivariate time series mining
  Autorzy:
  Daniel Kosiorowski, Mateusz Bocian, Anna Węgrzynkiewicz, Zygmunt Zawadzki
  Czasopismo:
  Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica (rok: 2013, tom: 286, strony: 243-251), Wydawca: Uniwersytet Łódzki
  Status:
  Opublikowane
 2. SPARSE METHODS FOR ANALYSIS OF SPARSE MULTIVARIATE DATA FROM BIG ECONOMIC DATABASES
  Autorzy:
  Daniel Kosiorowski, Dominik Mielczarek, Jerzy Rydlewski, Małgorzata Snarska
  Czasopismo:
  Statistics in Transition - new series (rok: 2014, tom: vol. 15 No. 1, strony: 111-133), Wydawca: GUS
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  pts.stat.gov.pl/download/gfx/pts/pl/.../58/1/1/sit_15_1_2014.pdf - link do publikacji
 3. Selected Issues Related to Online Calculation of
  Autorzy:
  Kosiorowski, D., Zawadzki, Z.
  Czasopismo:
  Proceedings from VIIth A. Zeliaś International Conference (rok: 2014, tom: 1, strony: cdrom), Wydawca: Fundacja UEK w Krakowie, Komitet Ekonometrii i Statytyki PAN
  Status:
  Opublikowane
 4. A combination of Localdepth and SVM Algorithms in Automatic Identification and Prediction of a Market State
  Autorzy:
  Kosiorowski, D., Bocian, M., Bujak, A.
  Czasopismo:
  Knowledge-Economy-Society (rok: 2014, tom: I, strony: 225-239), Wydawca: Fundacja UEK w Krakowie
  Status:
  Opublikowane
 5. TWO PROCEDURES FOR ROBUST MONITORING OF PROBABILITY DISTRIBUTIONS OF ECONOMIC DATA STREAMS INDUCED BY DEPTH FUNCTIONS
  Autorzy:
  Daniel Kosiorowski
  Czasopismo:
  Operational Research and Decissions (rok: 2015, tom: 25(1), strony: 55-79), Wydawca: Politechnika Wrocławska
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.5277/ord150104 - link do publikacji
 6. Głębia położenia-rozrzutu w strumieniowej analizie danych ekonomicznych
  Autorzy:
  Daniel Kosiorowski
  Czasopismo:
  Przegląd Statystyczny (rok: 2012, tom: 59, strony: 87 – 109), Wydawca: Komitet Ekonometrii i Statystyki PAN
  Status:
  Opublikowane
 7. FUNCTIONAL REGRESSION IN SHORT-TERM PREDICTION OF ECONOMIC TIME SERIES
  Autorzy:
  Daniel Kosiorowski
  Czasopismo:
  Statistics in Transition - new series (rok: 2014, tom: vol. 15 no. 4, strony: 611-626), Wydawca: Polskie Towarzystwo Statystyczne
  Status:
  Opublikowane
 8. DILEMMAS OF ROBUST ANALYSIS OF ECONOMIC DATA STREAMS
  Autorzy:
  Daniel Kosiorowski
  Czasopismo:
  Journal of Mathematical Sciences (rok: 2016, tom: Vol. 218(2), strony: 167-181), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1007/s10958-016-3019-3 - link do publikacji
 9. INCOME DISTRIBUTION MODELS AND INCOME INEQUALITY MEASURES FROM THE ROBUST STATISTICS PERSPECTIVE REVISITED
  Autorzy:
  Daniel Kosiorowski
  Czasopismo:
  A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA (rok: 2014, tom: 6 (309), strony: 103-121), Wydawca: Uniwersytet Łódzki
  Status:
  Opublikowane
 10. Evaluation of the Fourth Millenium Development Goal Using Robust and Nnparametric Tools Offered by Data Depth Concept
  Autorzy:
  Ewa Kosiorowska, Daniel Kosiorowski, Zygmunt Zawadzki
  Czasopismo:
  Folia Oeconomica Stetinensia (rok: 2015, tom: 15(23), strony: 34-52), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1515/foli-2015-0021 - link do publikacji
 1. Odporna estymacja funkcji gęstości dla danych panelowych w analizie strumienia danych ekonomicznych o wielu reżimach
  Autorzy:
  Daniel Kosiorowski, Mateusz Bocian
  Konferencja:
  Modelowanie Danych Panelowych - teoria i praktyka (rok: 2013, ), Wydawca: SGH
  Data:
  konferencja 17.05.2013 r.
  Status:
  Opublikowane
 2. Odporna prosta regresja nieparametryczna dla danych panelowych w analizie strumienia danych ekonomicznych
  Autorzy:
  Daniel Kosiorowski, Anna Węgrzynkiewicz
  Konferencja:
  Modelowanie Danych Panelowych - teoria i praktyka (rok: 2013, ), Wydawca: SGH
  Data:
  konferencja 17.05.2013 r.
  Status:
  Opublikowane
 3. Social Choice, Individual Choice and Robustness of the Statistical Procedure
  Autorzy:
  Daniel Kosiorowski
  Konferencja:
  24th Annual Conference of the European Association for Evolutionary Political Economy (EAEPE) (rok: 2012, ), Wydawca: EAEPE
  Data:
  konferencja 18-21.10.2012
  Status:
  Opublikowane
 4. Locality, Robustness and Interactions in Simple Cooperative Dynamic Game
  Autorzy:
  Daniel Kosiorowski, Zygmunt Zawadzki
  Konferencja:
  15th International Conference on Group Decision & Negotiation (rok: 2015, ), Wydawca: SGH w Warszawie
  Data:
  konferencja czerwiec 2015
  Status:
  Opublikowane
 1. Selected Issues Related to Online Calculation of Multivariate Robust Measures of Location and Scatter
  Autorzy:
  Kosiorowski, D., Zawadzki, Z.
  Książka:
  Proceedings from VIIth A. Zeliaś International Conference (rok: 2014, tom: 1, strony: cdrom), Wydawca: Komitet Ekonometrii i Statystyki PAN, FundCJ UEK w Krakowie
  Status:
  Opublikowane
 2. Robust Monitoring of a Conditional Distribution in Economic Data Streams Using Statistical Depth Functions
  Autorzy:
  Daniel Kosiorowski
  Książka:
  Proceedings from The Third International Conference on Performance, Safety and Robustness in Complex Systems and Applications PESARO 2013 (rok: 2013, tom: 1, strony: 28 – 31), Wydawca: Curran Associates, Inc.
  Status:
  Opublikowane
 3. Clustering of Functional Objects in Energy Load Prediction Issues
  Autorzy:
  Kosiorowski, D., Mielczarek, D., Szlachtowska, E.
  Książka:
  Proceedings from IX A. Zeliaś International Conference (rok: 2015, tom: 1, strony: cdrom), Wydawca: Komitet Ekonometrii i Statystyki PAN, Fundacja UEK w Krakowie
  Status:
  Opublikowane
 4. Selected Estimators of the Simple Regression in Analysis of Economic Data Streams
  Autorzy:
  Daniel Kosiorowski, Zygmunt Zawadzki
  Książka:
  Knowledge-Economy-Society Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy (rok: 2013, tom: 1, strony: 725-733), Wydawca: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  Status:
  Opublikowane
 5. Functional Classifiers in Management of the Internet Service
  Autorzy:
  Kosiorowski, D. , Bocian, M.
  Książka:
  Proceedings from IX A. Zeliaś International Conference (rok: 2015, tom: 1, strony: cdrom), Wydawca: Komitet Ekonometri i Statystyki PAN, Fundacja UEK w Krakowie
  Status:
  Opublikowane
 6. A combination of Localdepth and SVM Algorithms in Automatic Identification and Prediction of a Market State
  Autorzy:
  Kosiorowski, D., Bocian, M., Bujak, A.
  Książka:
  Knowledge - Economy - Society Contemporary Tools of Organisational Resources Management (rok: 2014, tom: 1, strony: 225-239), Wydawca: Fundacja UEK w Krakowie
  Status:
  Opublikowane