Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Transfer wiedzy i dyfuzja innowacji, jako źródło konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce

2011/01/B/HS4/06302

Słowa kluczowe:

innowacyjność konkurencyjność rozwój regionu

Deskryptory:

 • HS4_8: Zarządzanie organizacjami, zarządzanie strategiczne
 • HS4_7: Ekonomia behawioralna, konsumpcja i zachowania konsumentów, marketing
 • HS4_6: Rynki finansowe, bankowość, finanse przedsiębiorstw

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Kazimierz Zieliński 

Liczba wykonawców projektu: 21

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 97 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-06

Czas trwania projektu: 24 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Zagrożenie upadłością przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce - na przykładzie spółek z indeksu WIG Spożywczy
  Autorzy:
  Firlej Krzysztof, Aleksandra Bargieł, Marcin Szymański
  Czasopismo:
  Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stietinensis Seria Oeconomica (rok: 2014, tom: 74, strony: 63-72), Wydawca: Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
  Status:
  Opublikowane
 2. Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce
  Autorzy:
  Dariusz Żmija
  Czasopismo:
  PN Agrobiznes 2014 (rok: 2014, tom: 361, strony: 281-289), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowane
 3. The Specificity of Knowledge Management in the Food Industry in Poland IF: 1,163
  Autorzy:
  Krzysztof FIRLEJ, Dariusz ŻMIJA
  Czasopismo:
  E+M Ekonomie a Management (rok: 2017, tom: 1, strony: 83-97), Wydawca: Technická univerzita v Liberci
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.15240/tul/001/2017-1-006 - link do publikacji
 4. Analysis of the Factors Increasing the Competitiveness of the Food Industry Enterprises Results
  Autorzy:
  Krzysztof Firlej
  Czasopismo:
  Economic Development and Management of Regions (rok: 2014, tom: 4, strony: 141-148), Wydawca: Pavel Jedlička. - Gaudeamus : Hradec Králové
  Status:
  Opublikowane
 1. Opracowanie całościowe - książkowe w formie raportu z badań
  Autorzy:
  Krzysztof Firlej, Dariusz Żmija
  Książka:
  Transfer wiedzy i dyfuzja innowacji jako źródło konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce (rok: 2014, tom: I, strony: 1-181), Wydawca: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  Status:
  Opublikowane
 2. Knowledge transfer and diffusion of innovationas a source of competitiveness of food industry enterprises in Poland
  Autorzy:
  Krzysztof Firlej, Dariusz Żmija
  Książka:
  Knowledge transfer and diffusion of innovationas a source of competitiveness of food industry enterprises in Poland (rok: 2014, tom: I, strony: 1-180), Wydawca: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  Status:
  Opublikowane
 3. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego poprzez doskonalanie działan w obszarze zarządzania wiedzą
  Autorzy:
  Krzysztof Firlej
  Książka:
  Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (3), Potencjał konkurencyjny - wybrane elementy (rok: 2014, tom: I, strony: 101-112), Wydawca: Wydawnictwo Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy
  Status:
  Opublikowane