Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Rozwiń kryteria wyszukiwania

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie


Słowa kluczowe

Funkcjonowanie dolin walnych w górach wysokich w klimacie suchym (na przykładzie doliny Dades, Atlas Wysoki)

2011/01/B/ST10/07295

Słowa kluczowe:

system denudacyjno-fluwialny współczesne procesy morfpgenetyczne doliny walne góry wysokie strefa sucha Atlas Wysoki

Deskryptory:

  • ST10_14: Geografia fizyczna, geomorfologia

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi, m.in.:

Jednostka:

Uniwersytet Warszawski; Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu:

dr Elżbieta Rojan 

Kraj pochodzenia: Polska

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 156 780 PLN, wykorzystano 100%

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-20

Czas trwania projektu: 44 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony

Dane z raportu końcowego

Pobierz popularyzatorski opis rezultatów projektu w formacie .pdf