Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Park narodowy a gospodarka lokalna. Model relacji ekonomicznych na przykładzie Babiogórskiego Parku Narodowego

2011/01/D/HS4/05993

Słowa kluczowe:

park narodowy turystyka rozwój lokalny funkcja ekonomiczna

Deskryptory:

 • HS4_13: Geografia ekonomiczna
 • HS4_5: Ludność, gospodarka, rozwój społeczno-ekonomiczny, rozwój zrównoważony
 • HS4_14: Gospodarka przestrzenna

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Bernadetta Zawilińska 

Liczba wykonawców projektu: 30

Konkurs: SONATA 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 178 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-08

Czas trwania projektu: 38 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Drukarka atramentowa ze skanerem. Za kwotę 390 PLN
 2. Notebook (10.1 cali) z oprogramowaniem (Microsoft Office, MapViewer),. Za kwotę 2 984 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Exploring the economic impact of national parks on the local economy. Functional approach in the context of Poland"s transition economy
  Autorzy:
  Mirosław Mika, Bernadetta Zawilińska, Robert Pawlusiński
  Czasopismo:
  Human Geographies – Journal of Studies and Research in Human Geography (rok: 2016, tom: 10(1), strony: 23.07.2019), Wydawca: University of Bucharest
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.5719/hgeo.2016.101.1 - link do publikacji
 2. National parks in the new legal and economic environment
  Autorzy:
  Bernadetta Zawilińska
  Czasopismo:
  Biblioteka Regionalisty (rok: 2015, tom: 15, strony: 113-122), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.15611/br.2015.1.10 - link do publikacji
 3. Zmiany w finansowaniu parków narodowych w Polsce na przykładzie Babiogórskiego oraz Ojcowskiego Parku Narodowego
  Autorzy:
  Beata Pater, Bernadetta Zawilińska
  Czasopismo:
  Ekonomia i Środowisko (rok: 2014, tom: 1(48), strony: 164-177), Wydawca: Fundacja Ekonommistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
  Status:
  Opublikowane
 4. Ekonomiczna funkcja parków narodowych w gospodarce lokalnej. Założenia teoretyczne i koncepcja badań
  Autorzy:
  Mirosław Mika, Bernadetta Zawilińska
  Czasopismo:
  Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN (rok: 2015, tom: 161, strony: 385 - 392), Wydawca: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
  Status:
  Opublikowane
 5. Postawy społeczności lokalnych wobec parku narodowego i rozwoju turystyki na przykładzie miejscowości w otoczeniu Babiej Góry
  Autorzy:
  Bernadetta Zawilińska
  Czasopismo:
  Prace Geograficzne (rok: 2016, tom: 145, strony: -), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński
  Status:
  Przyjęte
 6. Przestrzeń chroniona parku narodowego jako czynnik atrakcyjności turystycznej i lokalnego rozwoju turystyki. Przykład regionu Babiej Góry
  Autorzy:
  Mirosław Mika, Bernadetta Zawilińska
  Czasopismo:
  Prace i Studia Geograficzne (rok: 2016, tom: -, strony: -), Wydawca: Uniwersytet Warszawski
  Status:
  Przyjęte
 1. National parks" impact on the local development according to the new paradigm of protected areas" operation. Experience from Polish economy
  Autorzy:
  Mirosław Mika, Bernadetta Zawilińska
  Konferencja:
  Emerging Research Paradigms in Buisness and Social Sciences (rok: 2015, ), Wydawca: Middlesex University Dubai
  Data:
  konferencja 24-26 listopada 2015
  Status:
  Opublikowane
 2. Activities of national parks as a source of revenue for their communes. Case study of Babia Góra National Park
  Autorzy:
  Bernadetta Zawilińska, Wojciech Strzelczyk
  Konferencja:
  XIII Konferencja Naukowa Młodych Pracowników Nauki, Doktorantów i Adiunktów: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz rosnących wymagań konsumentów (rok: 2014, ), Wydawca: Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University
  Data:
  konferencja 23-24 czerwca 2014
  Status:
  Opublikowane
 3. Park narodowy a rozwój gospodarczy w czasach Jana Gwalberta Pawlikowskiego i obecnie
  Autorzy:
  Bernadetta Zawilińska
  Konferencja:
  Jan Gwalbert Pawlikowski – humanistyczna wizja ochrony przyrody i turystyki (rok: 2014, ), Wydawca: Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie
  Data:
  konferencja 15 - 16 listopada 2013
  Status:
  Opublikowane
 1. Drugie domy w otoczeniu Babiogórskiego Parku Narodowego. Wybrane problemy rozwoju
  Autorzy:
  Mirosław Mika, Jolanta Petko
  Książka:
  Przestrzeń w turystyce. Znaczenie i wykorzystanie (rok: 2015, tom: -, strony: 325 - 332), Wydawca: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowane
 2. nie dotyczy
  Autorzy:
  Mirosław Mika, Robert Pawlusiński, Bernadetta Zawilińska
  Książka:
  Park narodowy a gospodarka lokalna. Model relacji ekonomicznych na przykładzie Babiogórskiego Parku Narodowego / National Park and Local Development. Economic Relation Model: a Case Study of Babia Góra National Park (rok: 2015, tom: nie dotyczy, strony: -), Wydawca: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Opublikowane