Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Sfinks słowiańskiej sfragistyki - plomby typu drohiczyńskiego z Czermna na wschodnioeuropejskim tle porównawczym

2013/11/B/HS3/02052

Słowa kluczowe:

Bizancjum Ruś Kijowska Grody Czerwieńskie sfragistyka plomby typu drohiczyńskiego

Deskryptory:

 • HS3_8: Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologia wczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i nowożytna)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka wnioskująca:

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny

woj. podkarpackie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki wnioskującej):

dr hab. Marcin Wołoszyn 

Kraj pochodzenia: Polska

Liczba wykonawców projektu: 13

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 436 320 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-07-17

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt w realizacji

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Plomby typu drohiczyńskiegow świetle najnowszych badań
  Autorzy:
  Marcin Wołoszyn, Anna Bochnak
  Czasopismo:
  Maтeріали і досллідження з археологїї Прикарпаття і Волині (rok: 2016, tom: 20, strony: 349-356), Wydawca: Інститут українознавства імені І.Крип'якевича при НАН України
  Status:
  Opublikowane
 2. The seals from Czermno (Cherven Towns, eastern Poland) – chemical analysis and metallurgical examination IF: 0,1
  Autorzy:
  M. Wołoszyn, E. M. Nosek, J. Stępiński, A. Rafalska-Łasocha, W. Łasocha, E. Bielańska
  Czasopismo:
  Archeologia Polski (Lista MNiSW, Lista C, 10 punktów) (rok: 2015, tom: 60, strony: 123-152.), Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
  Status:
  Opublikowane
 1. The Sphinx of Slav Sigillography - Dorogichin Seals in their East European Context. A preliminary report
  Autorzy:
  M. Wołoszyn, I. Florkiewicz, A. Garbacz-Klempka
  Książka:
  Die frühen Slawen – von der Expansion zu den gentes und nationes. Sektion für slawische Archäologie 8. Deutscher Archäologiekongress in Berlin (rok: 2014, ), Wydawca: Verlag Beier&Beran (Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas)
  Data:
  konferencja 06.10.2014 - 10.10.2014
  Status:
  Opublikowane
 2. The Sphinx of Slav Sigillography – Type Dorogichin Seals in Their East European Context
  Autorzy:
  Anna Bochnak, Marcin Wołoszyn
  Książka:
  Status:
  Przyjęte
 1. Czermno, Site No. 70. From the 2014 Rescue Excavation on the Huczwa River Bank
  Autorzy:
  M.Wołoszyn, I. Florkiewicz, M. Krąpiec, E. M. Nosek, J. Stępiński, M. Lityńska-Zając
  Konferencja:
  Meetings at the borders. Studies dedicated to Professor Władysław Duczko (rok: 2016, tom: V, strony: 239-249), Wydawca: Institute of Archaeology and Ethnology, Pułtusk Academy of Humanistes, Acta Archaeologica Pultuskiensia
  Status:
  Opublikowane