Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 575 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Rola oksydazy NADPH Nox4 w dysfunkcji śródbłonka naczyniowego spowodowanej działaniem docetakselu

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Piotr Szczepaniak

  Uniwersytet Jagielloński- Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 2. Efekt łącznych podań fluoksetyny i cynku w modelu przewlekłego stresu unieruchomienia u myszy

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Paulina Misztak

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

 3. Badanie wpływu dopaminowych receptorów D1 i D2 w korze orbitofrontalnej szczura na giętkość poznawczą i wrażliwość na in...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Michał Rychlik

  Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

 4. Rola egzosomów indukowanych promieniowaniem jonizującym na inwazyjność komórek raka piersi.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr inż. Michał Lach

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Nauk o Zdrowiu

 5. Sieci neuronalne oraz mechanizmy molekularne regulujące poszukiwanie alkoholu

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Anna Cały

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 6. Udział utlenionych lipoprotein o niskiej gęstości (oxLDL) w patogenezie uszkodzenia funkcji filtru kłębuszkowego w przeb...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Kamil Dąbkowski

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 7. Pax7 jako "przełącznik" regulujący wczesne i zaawansowane etapy miogenicznego różnicowania ESC in vivo

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Anita Florkowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 8. Rola współzależnej sygnalizacji receptorów 5-HT1A i 5-HT7 w hipokampalnej odpowiedzi na stres

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Marcin Siwiec

  Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

 9. Regulacja komunikacji jukstakrynowej w nabłonku plemnikotwórczym gryzoni w okresie dojrzewania płciowego i dorosłości: r...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Anna Hejmej

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 10. Rola białek z rodziny ALKBH w rozwoju otyłości i cukrzycy typu 2 na modelu świni

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Grzesiuk

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 11. Postzygotyczne punktowe mutacje de novo jako przyczyna chorób neurologicznych/neurorozwojowych u dzieci.

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Anna Walczak

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

 12. Rola reaktywnych form tlenu (ROS) produkowanych podczas maksymalnego wysiłku przez śródbłonkowe enzymy NOX2 i NOX4 w reg...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Kamil Przyborowski

  Uniwersytet Jagielloński, Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET)

 13. Feniksyna jako nowy regulator funkcji komórek alfa i beta trzustki

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Maria Billert

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 14. Badanie mechanizmów wzmocnienia odpowiedzi na poziomie korowym i podkorowym po treningu wzrokowym

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr inż. Katarzyna Kordecka

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 15. Regulacja różnicowania i plastyczności fenotypowej komórek mięśni gładkich naczyń krwionośnych w warunkach fizjologiczny...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ4

  Kierownik: dr inż. Anna Filip

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 16. Epigenetyczna regulacja procesu lipolizy w kardiomiocytach w hipoksji i normoksji - rola desaturazy stearoilo-CoA

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Adam Olichwier

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 17. Udział aneksyn i fetuiny A w regulacji procesu mineralizacji

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Łukasz Bożycki

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 18. Rola MCPIP1 w procesach fizjologicznych i patofizjologicznych naskórka

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Piotr Konieczny

  Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 19. Zmiany w strukturze aparatu Golgiego wywołane pobudzeniem neuronów.

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Joanna Dzwonek

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 20. Wejścia z V5/MT do V1 w procesach reorganizacji kory mózgu wywołanej przez Retinitis Pigmentosa: znaczenie i funkcje.

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Kalina Burnat-Kuijpers

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 21. Efekty dożylnej suplementacji żelaza na czynność mezotelium u chorych dializowanych otrzewnowo

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Bręborowicz

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski II, Wydział Lekarski II

 22. Droga Mleczna do sukcesu rozrodczego: rola leptyny w programowaniu funkcji rozrodczych na przestrzeni pokoleń

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Monika Kaczmarek

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

 23. Rozwój szyszynki gęsi domowej w okresie zarodkowym - aspekty strukturalne i funkcjonalne

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ4

  Kierownik: lek. wet. Maria Hanuszewska

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 24. Ektosomalne integryny alfa-v beta-3 i alfa-v beta-5 jako potencjalne czynniki proangiogenne w progresji czerniaka

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Magdalena Surman

  Wydział Biologii, Wydział Biologii

 25. Metabolity fenylopropanowe i terpenowe w kulturach in vitro Agastache rugosa - cennej dalekowschodniej rośliny lecznicze...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Sylwia Zielińska

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analiutyki Medycznej

 26. Antyhipertensyjna skuteczność peptydów z nasion rzepaku u szczurów. Potencjalna rola nowych mechanizmów konwersji ang I...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Kompanowska-Jezierska

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

 27. Rola autoreaktywnych limfocytów T w patomechanizmie przewleklej białaczki limfocytowej B-komórkowej

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos

  Uniwersytet Medyczny w Lublinie, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym

 28. Udział subpopulacji limfocytów T CD4+ w odpowiedzi przeciwnowotworowej indukowanej chemioimmunoterapią myszy obarczonych...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr inż. Justyna Wojas-Turek

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN

 29. Czy wyciągi pozyskiwane z Epilobium sp. mogą hamować proliferację komórek prostaty LNCaP poprzez wpływ na aktywność acet...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Anna Kiss

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny

 30. Nowe pochodne beznanilidu o spodziewanym działaniu przeciwnowotworowym

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Marek Murias

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 31. Rytm theta typu II rejestrowany w obszarze tylnego podwzgórza: badania in vivo oraz in vitro

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Tomasz Kowalczyk

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 32. WPŁYW PRZEWLEKŁEGO PODAWANIA WYBRANYCH NOWYCH LEKÓW PRZECIWPADACZKOWYCH: OKSKARBAZEPINY, LAMOTRYGINY I TOPIRAMATU NA ICH...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Kinga Borowicz-Reutt

  Uniwersytet Medyczny w Lublinie, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym

 33. Wpływ hodowli in vitro na ekspresję genów efektu matczynego w oocytach i zarodkach świni

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Marta Wasielak

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

 34. Ocena angiogenezy i limfangiogenezy oraz ekspresji receptorów angiotensyny II typu 1 i 2 (AT1R i AT2R) u chorych z ziarn...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Alina Jankowska-Konsur

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich

 35. Synteza i badania produktów reakcji pochodnych oksiranowych ze związkami heteroaromatycznymi, zawierającymi fragment -NH...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Marzena Baran

  Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

 36. Profil metylacyjny i ekspresja microRNA w różnych typach nowotworów

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Izabela Zawlik

  Uniwersytet Rzeszowski

 37. Analiza ekspresji genów i białek receptorów opioidowych OPRM1/MOR i OPRK1/KOR oraz neurobiologicznego markera zakończeń ...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Piotr Kupczyk

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN

 38. Mechanizmy uwagi: rola transportera dopaminy.

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Anita Cybulska-Kłosowicz

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 39. Zachowania kooperatywne a obecność neuropeptydów AVT i IT w różnych częściach mózgu ryb z rodziny wargaczowatych (Labrid...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Ewa Kulczykowska

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 40. Znaczenie układu immunologicznego w patobiologii tętniaków wewnątrzczaszkowych - analiza odpowiedzi systemowej na pęknię...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Joanna Pera

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 41. Rola adiponektyny w kontroli osi podwzgórze-przysadka-jajniki świń w czasie cyklu rujowego

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Kamiński

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii

 42. Profilowanie proteomu guza w klasyfikacji raków tarczycy

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ4

  Kierownik: Prof. dr hab. Piotr Widłak

  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach

 43. Ocena profilu molekularnego wyściółczaków wieku dziecięcego w oparciu o zmiany ekspresji genów i zaburzenia epigenetyczn...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Magdalena Zakrzewska

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 44. Rola cytokin o działaniu pro-zapalnym i przeciw-zapalnym w procesie epileptogenezy oraz ich interakcja z neuroprzekaźnik...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Piotr Maciejak

  Instytut Psychiatrii i Neurologii

 45. Receptory aktywowane proliferatorami peroksysomów (PPAR) - ekspresja, poziom oraz czynniki modyfikujące intensywność prz...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. inż. Anna Korzekwa

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

 46. Korelaty zmian magnetyczno-rezonansowych w mózgach zwierząt na diecie wysokotłuszczowej: obraz histologiczny i zachowani...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Stefan Gaździński

  Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

 47. Rola receptorów opioidowych w doświadczalnym nadciśnieniu tętniczym. Zbadanie hipotensyjnego działania bifaliny (opioid ...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Janusz Sadowski

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

 48. Desaturaza stearoilo-CoA i wewnątrzokmórkowe lipidowe szlaki sygnałowe jako nowe czynniki regulujące działanie hormonów ...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Paweł Dobrzyń

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 49. Udział szlaków sygnałowych zależnych od desaturazy stearoilo-CoA w dysfunkcji okołosercowej i okołonaczyniowej tkanki tł...

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Paweł Dobrzyń

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 50. Rola mikro-RNA w regulacji okołonaczyniowego stanu zapalnego w patogenezie nadciśnienia tętniczego i dysfunkcji naczynio...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Guzik

  Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział Lekarski