Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 557 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Identyfikacja mikroRNA związanych z alergicznym stanem zapalnym w drogach oddechowych na modelu zwierzęcym astmy i alerg...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr inż. Wojciech Jerzy Langwiński

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I

 2. Udział jądra przykomorowego podwzgórza w neuronalnym mechanizmie oreksygenicznego działania relaksyny-3 u szczura

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: NZ4

  Kierownik: lic. Alan Paweł Kania

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 3. Rola białka Hsp72 w regulacji wrażliwości na insulinę w mięśniach

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr inż. Katarzyna Kolczyńska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 4. Charakterystyka działania klozapiny i risperidonu na poziomie jadra komórkowego

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Sylwia Kędracka-Krok

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 5. Rola białek z rodziny ALKBH w rozwoju otyłości i cukrzycy typu 2 na modelu świni

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Grzesiuk

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 6. Rola reaktywnych form tlenu (ROS) produkowanych podczas maksymalnego wysiłku przez śródbłonkowe enzymy NOX2 i NOX4 w reg...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Kamil Przyborowski

  Uniwersytet Jagielloński, Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET)

 7. Wpływ siarkowodoru (H2S) wytwarzanego w mitochondriach na mechanizmy związane z przeprogramowaniem makrofagów - rola w m...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Aneta Olga Stachowicz

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 8. Farmakologiczne metody ochrony nerki przeznaczonej do transplantacji przed uszkodzeniem niedokwienno/reperfuzyjnym - bad...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Grzegorz Sawicki

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

 9. Interdyscyplinarne spojrzenie na aktywność kumaryn w kierunku centralnego układu nerwowego - badania behawioralne, anali...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Krystyna Katarzyna Skalicka-Woźniak

  Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

 10. Rola receptorów błonowych progesteronu w regulacji czynności endometrium

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Magdalena Karolina Kowalik

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

 11. Badanie strukturalnych i funkcjonalnych neurokorelatów nowo odkrytych zaburzeń nieświadomego uczenia się motorycznego u ...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ4

  Kierownik: lek. Adrian Andrzej Chrobak

  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Collegium Medicum

 12. Wpływ blokady receptorów adenozynowych P2Y12 na wrażliwość chemoreceptorów obwodowych i centralnych u ludzi

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ4

  Kierownik: lek. Stanisław Tubek

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu

 13. Rola Paraoksonazy 1 w Chorobie Alzheimer'a.

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Hieronim Jakubowski

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

 14. Zmiany w strukturze aparatu Golgiego wywołane pobudzeniem neuronów.

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Joanna Małgorzata Dzwonek

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 15. Wielokierunkowa analiza zmian molekularnych wywołanych uzależnieniem od morfiny, techniką MALDI MSI

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Anna Karolina Bodzoń-Kułakowska

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 16. Analiza funkcji potencjalnego onkogenu YAP1 w materiale klinicznym oraz liniach komórkowych raka nerki

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Kmieć

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym

 17. Poszukiwanie związków o aktywności przeciwgruźliczej w grupie pochodnych i analogów benzimidazolu

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Katarzyna Małgorzata Gobis

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Odziałem Medycyny Laboratoryjnej

 18. Naturalne i syntetyczne izotiocyjaniany jako związki o potencjalnej aktywności przeciwnowotworowej

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr inż. Mateusz Psurski

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 19. Porównanie wpływu oleoeuropeiny i jej dialdehydowej pochodnej oleaceiny na funkcje neutrofili

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Monika Ewa Czerwińska (z d. Mańk)

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny

 20. Identyfikacja izoenzymów cytochromu P450 biorących udział w metabolizmie lewomepromazyny u człowieka

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Jacek Wójcikowski

  Instytut Farmakologii PAN

 21. Nowa generacja pro-nukleotydów antynowotworowych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Antoni Stawiński

  Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

 22. Udział subpopulacji limfocytów T CD4+ w odpowiedzi przeciwnowotworowej indukowanej chemioimmunoterapią myszy obarczonych...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr inż. Justyna Joanna Wojas

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN

 23. Rola autoreaktywnych limfocytów T w patomechanizmie przewleklej białaczki limfocytowej B-komórkowej

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Giannopoulos

  Uniwersytet Medyczny w Lublinie, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym

 24. Charakterystyka struktur sferoidalnych (melanosfer) wyhodowanych z guzów czerniaka w aspekcie możliwości odtworzenia fen...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Ewa Czyż

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 25. Rewersja niewydolności serca podczas mechanicznego wspomagania funkcji lewej komory - rola nukleotydów i przemian energe...

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Ryszard Tomasz Smoleński

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski

 26. Zaburzenia różnych stadiów neurogenezy jako wyznaczniki zróżnicowanej podatności mózgu na napady epileptyczne

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Jan Janeczko

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 27. Fluorowane analogi marsanidyny i 4-chloroindazimu jako znaczniki dla potencjalnych zastosowań w PET

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr inż. Aleksandra Wasilewska

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 28. Normal_x000D_ 0_x000D_ 21_x000D_ _x000D_ _x000D_ false_x000D_ false_x000D_ false_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ ...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Joanna Pera

  Uniwersytet Jagielloński- Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 29. Klasyfikacja molekularna medulloblastoma oparta na transkrypcyjnym wzorze ekspresji genów: implikacje dotyczące rokowani...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Maria Anna Łastowska

  INSTYTUT - POMNIK CENTRUM ZDROWIA DZIECKA

 30. Profil metylacyjny i ekspresja microRNA w różnych typach nowotworów

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Izabela Elżbieta Zawlik

  Uniwersytet Rzeszowski

 31. Identyfikacja globalnych zmian w profilu ekspresji genów we wczesnej ciąży w błonie śluzowej macicy świni.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Marek Bogacki

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

 32. Kinazy PIM jako nowy, racjonalny cel terapeutyczny w nowotworach układu chłonnego.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Przemysław Juszczyński

  Instytut Hematologii i Transfuzjologii

 33. Rola interleukiny 6 w procesach starzenia układu krążenia.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Karol Adam Kamiński

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

 34. Poszukiwania związków o działaniu przeciwnowotworowym w grupie polifenolobenzotiazynonów oraz ich pochodnych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Joanna Matysiak

  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

 35. Oreksynergiczna, glutaminergiczna i serotoninergiczna kontrola aktywności oscylacyjnej w formacji hipokampa in vitro.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Paulina Dominika Kaźmierska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Neurobiologii

 36. Synteza i badania produktów reakcji pochodnych oksiranowych ze związkami heteroaromatycznymi, zawierającymi fragment -NH...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Marzena Agnieszka Baran

  Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

 37. Mechanizmy uwagi: rola transportera dopaminy.

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Anita Lidia Cybulska-Kłosowicz

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 38. Weryfikacja półkulowej dominacji spoczynkowych fal alfa z wykorzystaniem metody jednoczesnej rejestracji EEG-fMRI

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr inż. Mateusz Rusiniak

  Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

 39. Identyfikacja mechanizmów molekularnych odpowiedzialnych za proregeneracyjną rolę mikrogleju w procesie remielinizacji o...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Małgorzata Zofia Zawadzka

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 40. Badanie in vitro i in vivo biodostępności i metabolizmu wybranych pochodnych genisteiny o stwierdzonej aktywności przeci...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr inż. Katarzyna Joanna Papaj

  Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

 41. Kompleksowa ocena czynności i struktury skrzepu fibrynowego u pacjentów leczonych doustnymi antykoagulantami

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Michał Tomasz Ząbczyk

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 42. Ocena procesów regeneracyjnych w świńskim modelu zwyrodnienia krążków międzykręgowych po transplantacji mezenchymalnych ...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. n. med. Joanna Alicja Wojtkiewicz

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Medycznych

 43. Rola receptorów estrogenowych, węglowodorów aromatycznych oraz PPAR gamma w mechanizmie działania związków endokrynnie c...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Anna Katarzyna Wójtowicz

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 44. Udział szlaków sygnałowych zależnych od desaturazy stearoilo-CoA w dysfunkcji okołosercowej i okołonaczyniowej tkanki tł...

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Paweł Dobrzyń

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 45. Struktura a aktywność adrenolityczna racematów i chiralnych analogów 1-(1H-indol-4-iloksy)-3-(2-(2-metoksyfenoksy)etyloa...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Marek Bednarski

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 46. Neuronalna regulacja biosyntezy GnRH i receptora GnRH w układzie podwzgórzowo-przysadkowym owcy w różnych stanach fizjol...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Magdalena Olga Ciechanowska

  Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego

 47. Analiza wpływu mutacji w DIS3 na przeżywalność, rozwój embrionalny i powstawanie nowotworów u myszy

  Konkurs: HARMONIA 5 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Andrzej Stanisław Dziembowski

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 48. Poszukiwanie nowych punktów uchwytu dla skutecznej terapii bólu neuropatycznego w oparciu o zbadanie i modulację neuroim...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Joanna Gabriela Mika

  Instytut Farmakologii PAN

 49. Plastyczność synaps glutaminianergicznych na neuronach dopaminowych: mechanizm powstawania nałogów.

  Konkurs: HARMONIA 3 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Jan Manuel Rodriguez Parkitna

  Instytut Farmakologii PAN

 50. Rejony mózgu pośredniczące w zmianach wywołanych środkami przeciwpsychotycznymi w aktywności oscylacyjnej w jądrze półle...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Mark Jeremy Hunt

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN