Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 502 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Szczegółowy mechanizm organizacji błonowych tratw spoczynkowych poprzez charakterystykę oddziaływań białka MPP1 z flotyl...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Aleksander Czogalla

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 2. Analiza roli lamin i topoizomerazy II w epigenetycznej regulacji wyłączania transkrypcji genów indukowanej szokiem termi...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. prof Ryszard Rzepecki

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 3. Molekularne mechanizmy wzmożonej aktywności prozakrzepowej płytek krwi w stwardnieniu rozsianym

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Joanna Saluk

  UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 4. Ładunek niestabilnych blaszek miażdżycowych związany z upośledzonym potencjałem naprawczym sieci fibrynowej determinuje ...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Jarosław Zalewski

  Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 5. Odkrywanie wiedzy z danych o pacjentach 65+ z zaostrzeniami przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) w województwie...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. med. prof. nadzw. Maciej Godycki-Ćwirko

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Centrum Medycyny Rodzinnej i Społeczności Lokalnych

 6. Wpływ prenylowanych flawonoidów chmielu (Humulus lupulus L) na indukowane hipogonadyzmem zaburzenia termoregulacji oraz ...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Adam Szeląg

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski, Wydział Lekarski

 7. Szeroka tolerancja czy mikroewolucja? Zmiany poziomu biomarkerów narażenia w tkankach larw Spodoptera exigua poddanych 1...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Babczyńska

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 8. Zmienność genetyczna oraz czynniki wpływające na poziom zarażenia i rozprzestrzenianie się sparganozy (Spirometra erinac...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Marta Kołodziej-Sobocińska

  Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk

 9. Stres podczas ciąży a wzrastanie i rozwój potomstwa, na przykładzie skutków tropikalnego super cyklonu w Indiach

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ8

  Kierownik: Prof. dr hab. Sławomir Kozieł

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 10. Interakcje pomiędzy symbiotycznymi bakteriami nicieni entomopatogenicznych i bakteriami tworzącymi naturalną florę jelit...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Adrian Wiater

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Biotechnologii

 11. HyperNano: Badanie zmian metabolizmu wtórnego u Hypericum perforatum pod wpływem nanocząsteczek poprzez zastosowanie zin...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Franklin Gregory

  Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

 12. Wpływ warunków biometeorologicznych na postrzeganie krajobrazu i obiektywizację jego oceny

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Leszek Kolendowicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 13. Przestrzenne modele rozkładu facji organicznej w aspekcie zmian paleośrodowiskowych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. inż. Paweł Kosakowski

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

 14. Zaawansowane badania nad zależnościami pomiędzy optycznymi, biogeochemicznymi i fizycznymi właściwościami zawiesin wystę...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Sławomir Woźniak

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 15. Modelowanie interakcji wód powierzchniowych i podziemnych dla potrzeb analizy stanu siedlisk rzecznych i dolinowych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Tomasz Okruszko

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

 16. Badania struktury elektronowej ciężkich dimerów metali alkalicznych.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski

  Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

 17. Modyfikacja oddziaływań między magnonami i fononami w periodycznych nanostrukturach przez odpowiedni dobór parametrów st...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Jarosław Kłos

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

 18. Magnetyczne nanocząstki na periodycznych matrycach tlenków żelaza: stabilizacja magnetyzmu i jego kontrola zewnętrznym p...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Nika Spiridis

  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk

 19. Dynamika prewitryfikacyjna w modelowych układach eksperymentalnych: ciekłych kryształach oraz kryształach plastycznych...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST3

  Kierownik: dr Aleksandra Drozd-Rzoska

  Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

 20. Superparamagnetyczne nanocząstki znakowane emiterami promieniowania beta- dla jednoczesnej wewnętrznej radioterapii i hi...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Paweł Krysiński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 21. Sztuczny liść na bazie grafenu

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST4

  Kierownik: dr inż. Bartłomiej Szyja

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 22. Metody chemii kwantowej w badaniach wpływu oddziaływań niewiążących na widmo NMR

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Michał Jaszuński

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 23. Badanie wpływu bioaktywnych lipoidów kationowych na membrany lipidowe

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Paweł Wydro

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 24. Badanie procesów samoorganizacji lipopeptydów przeciwdrobnoustrojowych oraz ich wpływu na modelowe błony lipidowe.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. inż. Emilia Sikorska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 25. Kompleksowa fizyko-chemiczna charakteryzacja oraz badanie unikalnych zjawisk występujących na złączach izolatora topolog...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Szade

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 26. Zastosowanie tomograficznej dyfrakcji elektronów w badaniach anizotropii rozkładu 3D dystorsji sieci i plastycznej relak...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Sławomir Kret

  Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

 27. W poszukiwaniu nowych logik komputerowych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Emanuel Kieroński

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 28. Metody wnioskowania gramatycznego w klasyfikacji białek amyloidowych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. inż. Olgierd Unold

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki

 29. MLGenSig (Machine Learning Genetic Signatures) Metody uczenia maszynowego w budowie zintegrowanych sygnatur genetycznych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. inż. Przemysław Biecek

  Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 30. Modelowanie, analiza i predykcja wyników antynowotworowych terapii skojarzonych z wykorzystaniem narzędzi inżynierii sys...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Świerniak

  Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

 31. Algorytmizacja sterowania bezdryfowymi systemami nieholonomicznymi z ograniczeniami stanu i wejść sterujących w kontekśc...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Maciej Michałek

  Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

 32. Właściwości termodynamiczne i struktura stopów z układu Ge-In-Li.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Władysław Gąsior

  Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk

 33. Opracowanie modeli nowych porowatych powłok powstałych na tytanie z wykorzystaniem Plazmowego Utleniania Elektrochemiczn...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Krzysztof Rokosz

  Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny

 34. Wpływ dużego odkształcenia na mikrostrukturę i właściwości stopu Ti-29Nb-13Ta-4,6Zr do zastosowań biomedycznych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Halina Garbacz

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

 35. Badanie i modelowanie zjawisk elektrycznych i mechanicznych w węźle tarcia

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Marek Głogowski

  Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczno-Energetyczny

 36. Fenomenologiczne mechanizmy prefabrykowania przestrzeni mentalnych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Wojciech Krysztofiak

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny

 37. Estymacja zależności stochastycznych w szeregach czasowych opóźnienia troposferycznego

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. inż. Janusz Bogusz

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

 38. Zagadki matematyczne jako rozrywka elit renesansowych we Florencji. Edycja i studium językowe traktatu Giuochi mathemati...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Roman Sosnowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny

 39. Holoceńska historia Wiru Grenlandzkiego

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Marek Zajączkowski

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 40. Charakterystyka struktury i funkcji nowoodkrytych, unikatowych inhibitorów proteaz

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Potempa

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 41. Determinanty bezpieczeństwa żywnościowego i zrównoważonego rozwoju drobnotowarowych gospodarstw rolnych w Polsce na tle ...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Poczta-Wajda

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 42. Zmiany epigenetyczne odpowiedzialne za strukturę chromatyny i ekspresję genów w replikacyjnym i przyspieszonym starzeniu...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Anna Bielak-Żmijewska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 43. Zaprojektowanie i ocena wielogenowej sygnatury transkrypcyjnej dla celów diagnostyki molekularnej guzów mózgu u dzieci...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ2

  Kierownik: dr hab. Maria Łastowska

  Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

 44. Modelowanie agentowe dynamiki opinii w oparciu o psychologiczne modele wpływu społecznego.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS6

  Kierownik: prof. dr hab. Katarzyna Weron

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 45. Życie łowców-zbieraczy. Działania człowieka w świetle świadectw archeologicznych i palaeośrodowiskowych z okresu późnego...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Iwona Sobkowiak-Tabaka

  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 46. Badanie wpływu wybranych trwałych zanieczyszczeń organicznych środowiska na strukturę i właściwości modelowych błon komó...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Marcin Broniatowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 47. Konstrukcja zaawansowanych katalizatorów o kontrolowanej porowatości i zwiększonej dostępności centrów aktywnych w oparc...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Barbara Gil

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 48. Regulacja elektronicznych systemów dostarczania nikotyny (e-papierosów): krajowe i międzynarodowe wyzwania prawne

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Łukasz Gruszczyński

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 49. Nowe powiązania funkcjonalne w komórce eukariotycznej: transport pęcherzykowy strażnikiem stabilności genetycznej.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Adrianna Skoneczna

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 50. Modulacja w cechach krtaniowych u Polaków uczących się języka angielskiego

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Geoffrey Schwartz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki