Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 413 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Teoretyczno-eksperymentalne problemy zintegrowanych przestrzennych pomiarów powierzchni przedmiotów

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Stanisław Adamczak

  Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

 2. Splątania makrocząsteczek w polimerach częściowo krystalicznych - powstawanie i wpływ na właściwości.

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Andrzej Pawlak

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

 3. Współzawodnictwo między falami gęstości ładunku i uporządkowaniem magnetycznym w RNiC2 (R = Nd, Sm, Gd)

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Tomasz Klimczuk

  Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

 4. Znaczenie trzewnej tkanki tłuszczowej dla kondycji biologicznej kobiety.

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. Bogusław Pawłowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 5. Kliniczne, biochemiczne i genetyczne wskaźniki odpowiedzi na leczenie przeciwciałem anty-IgE w różnych fenotypach astmy...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. Lucyna Mastalerz

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 6. Dystans władzy na sali sądowej. Studium teoretyczno-empiryczne

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Mateusz Stępień

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 7. Historia środowiskowa Krakowa

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr Adam Izdebski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 8. Monitorowanie rozwoju uszkodzeń w połączeniach klejonych i śrubowych poddanych degradacji mechanicznej za pomocą nielini...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Magdalena Rucka

  Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

 9. Czynniki ekologiczne i ograniczenia rozwojowe warunkujące ewolucję wtórnej drzewiastości na przykładzie baldaszkowatych ...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. Krzysztof Spalik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 10. Ocena przydatności sensytyzacji odpowiedzi wokalizacji ultradźwiękowej (FM 50-kHz USV) na amfetaminę jako predyktora pod...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Ewa Taracha

  Instytut Psychiatrii i Neurologii

 11. Nowa generacja hierarchicznie-strukturyzowanych membran ceramicznych o zwiększonym przewodnictwie jonowo-elektronowym

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Konrad Świerczek

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw

 12. Dynamika kontroli ekspresji genów kodujących bakteryjne systemy restrykcyjno-modyfikacyjne w czasie z zastosowaniem tech...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ2

  Kierownik: dr hab. Iwona Mruk

  UNIWERSYTET GDAŃSKI, Wydział Biologii

 13. Handel zamorski Zanzibaru w latach 1837-1888: uczestnicy, organizacja oraz otoczenie instytucjonalne, społeczne i kultur...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Marek Pawełczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 14. Polska w brytyjskiej strategii wspierania ruchu oporu. Historia sekcji polskiej Kierownictwa Operacji Specjalnych (SOE)

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Jacek Tebinka

  Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

 15. Algebra różnicowa i kohomologie grup

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Piotr Kowalski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 16. Opłaty za lokalne usługi publiczne - znaczenie finansowe i polityczne

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Paweł Swianiewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 17. Regulacja poziomu neuroaktywnych beta-karbolin w diecie w oparciu o substytuty kawy

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. Renata Zawirska-Wojtasiak

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

 18. Dobrodziejki i klienci. Specyfika patronatu kobiecego i relacji klientalnych w czasach saskich.

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Bożena Popiołek

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Humanistyczny

 19. Standardy pracy w umowach o wolnym handlu i preferencyjnych porozumieniach handlowych Unii Europejskiej

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Paweł Frankowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 20. Struktura RNA wirusa grypy w warunkach in vivo i in vitro. Uwarunkowania strukturalne inhibicji namnażania wirusa za pom...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Elżbieta Kierzek

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 21. Biochemiczna rekonstrukcja kluczowych etapów mitochondrialnej biogenezy centrów żelazo-siarkowych (FeS)

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Rafał Dutkiewicz

  Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 22. Wpływ nanostruktur na procesy transportowe w płynach biologicznych

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Arkadiusz Moskal

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

 23. Ścieżki dyfuzji nowych technologii - determinanty oraz implikacje dla procesu rozwoju gospodarczego. Nowe ujęcie teorety...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr Ewa Lechman

  Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

 24. Wykładnia europejskiego prawa spółek

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Jacek Napierała

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 25. Cechy komitetów audytu a jakość sprawozdawczości finansowej

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Dorota Dobija

  Akademia Leona Koźmińskiego

 26. Poszukiwanie aktywowanego przez aneksynę 1 mechanizmu molekularnego ochrony chloroplastów przed stresem oksydacyjnym w A...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Dorota Konopka-Postupolska

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 27. Struktura pojęciowo-definicyjna analiz bioetycznych dotyczacych medycyny reprodukcyjnej i terminalnej oraz diagnostyki ś...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS1

  Kierownik: dr Anna Alichniewicz

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Nauk Humanistycznych

 28. Mniejszy łatwiej oddycha - rola tlenu w występowaniu termicznej reguły wzrostu

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Aleksandra Walczyńska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 29. Allopregnanolon, jako główny ośrodkowy czynnik kształtujący aktywność sekrecyjną osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczow...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. Tomasz Misztal

  Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk

 30. Poszukiwanie molekularnych mechanizmów progresji miażdżycy w przewlekłej chorobie nerek

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ2

  Kierownik: dr hab. Magdalena Łuczak

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 31. Wpływ poziomu samooceny na preferencyjne przetwarzanie informacji dotyczących własnej osoby: badanie elektrofizjologiczn...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Anna Nowicka

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 32. Metody geometryczne i ścisła numeryka w dynamice układów hamiltonowskich

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Piotr Zgliczyński

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 33. Analiza instytucjonalna strategii lokalnego aparatu partyjnego w gospodarce. Przypadek "boomu gospodarczego" w pierwszej...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Maciej Tymiński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 34. Fotoinaktywacja drobnoustrojów światłem widzialnym jako skuteczne narzędzie uwrażliwienia wielolekoopornych patogenów z ...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Mariusz Grinholc

  Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 35. Ukryty program w edukacji prawniczej. Analiza teoretyczno-społeczna

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr Adam Czarnota

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 36. Rola egzogennej i endogennej jelitowej fosfatazy alkalicznej w przebiegu eksperymentalnego zapalnia okrężnicy u myszy ka...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. Tomasz Brzozowski

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 37. Polacy i osoby polskiego pochodzenia z Królestwa Polskiego w armii i flocie rosyjskiej w latach 1914-1915. Skala uczestn...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Jan Snopko

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych

 38. Czy powstawanie cichych synaps reguluje nawrót alkoholowy?

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Radwańska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 39. Badanie w skali nanometrycznej procesów towarzyszących obrazowaniu chemicznemu materiałów organicznych zawierających het...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST4

  Kierownik: prof. Zbigniew Postawa

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 40. Sieciowy model formowania koalicji gabinetowych. Studium porównawcze przypadków Wielkiej Brytanii, Kanady i Nowej Zeland...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Andrzej Antoszewski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 41. Planety innych słońc.

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST9

  Kierownik: prof. Andrzej Niedzielski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 42. Przegrupowanie Achmatowicza optycznie czynnych alkoholi i amin allilowych jako skuteczne narzędzie w stereokontrolowanej...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Tomasz Bauer

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 43. Czynniki transkrypcyjne i dośrodkowe połączenia nerwowe w powstawaniu molekularnej różnorodności wzgórza

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Marta Wiśniewska

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 44. Wychodząc poza "wystarczająco dobre": w poszukiwaniu efektywnych czynników chelatujących dla radioaktywnych jonów Cu-64,...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Elżbieta Gumienna-Kontecka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 45. Owady pożyteczne w krajobrazie rolniczym: modelowanie wpływu pestycydów i struktury krajobrazu

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. Ryszard Laskowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 46. Metody analizy decyzji w problemach wielokryterialnych i szacowania skłonności do zapłaty/akceptacji przy wykorzystaniu ...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr Michał Jakubczyk

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 47. Historia stosunków polsko-japońskich w latach 1945-2015

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Ewa Pałasz-Rutkowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny

 48. Wplyw akumulacji wlasnosci przez migrantow ekonomicznych na ich mobilnosc i integracje: Polscy migranci w krajach Unii E...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Stefan Markowski

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Migracjami

 49. Odkrywanie kodu- badania funkcjonalne sekwencji regulatorowych

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. Przemysław Tylżanowski

  Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Lekarski

 50. Defekty strukturalne i elektronowe redukowanych powierzchni kryształów TiO2(110) i ich wpływ na charakter interfejsu wzr...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Franciszek Krok

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej