Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 413 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Determinanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Cieślik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Nauk Ekonomicznych

 2. Opłaty za lokalne usługi publiczne - znaczenie finansowe i polityczne

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Paweł Swianiewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 3. Modyfikacje długości łańcucha bocznego plastochinonu jako metoda zwiększenia wydajności fotosyntezy roślin

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Kruk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 4. Historia Rwandy

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Klaus Bachmann

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

 5. Historia pojęć społeczno-politycznych w Polsce XVIII-XX wieku

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Maciej Janowski

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

 6. Osiedle cywilne przy rzymskim obozie legionowym w Novae (Mezja Dolna) i jego losy w okresie późnego antyku

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Tomas

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 7. Nanoczastki zbudowane z RNA stosowane do regulacji ekspresji genow w ukladzie modelowym

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Arkadiusz Chworoś

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

 8. Rola neutralnych i adaptacyjnych procesów genetycznych w kształtowaniu ogólno-genomowej zmienności hybrydyzujących podga...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Andrzej Oleksa

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Nauk Przyrodniczych

 9. Ewolucja intronów w genach jądrowych euglenin.

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Rafał Milanowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 10. Dawki promieniowania jonizującego oraz nasilenie i rodzaj uszkodzeń biologicznych in vitro w wiązce rozproszonego promie...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Julian Malicki

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Nauk o Zdrowiu

 11. Rola modyfikatorów w powstawaniu warstw alumindkowych na podłożu niklu

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Jolanta Romanowska

  Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

 12. Teoria analizy niekompletnych danych

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST6

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Tabor

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 13. Rola MBD3 (methyl-binding protein 3) w epileptogenezie

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Łukasiuk

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 14. Badania nad zastosowaniem polimerów wdrukowanych molekularnie do analizy substancji farmaceutycznych w układach biologic...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST4

  Kierownik: dr inż. Krzysztof Noworyta

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 15. Identyfikacja nowych mutacji predysponujących do raka gruczołu krokowego w polskiej populacji za pomocą sekwencjonowania...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. dr hab. Cezary Cybulski

  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej

 16. Mikrofalowe metody generacji i badania właściwości płaszczyzny plazmowej

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Mariusz Jasiński

  Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk

 17. Analiza wewnątrzkomórkowych i wolno-krążących microRNA związanych z równowaga komórek Treg i Th17 u chorych na reumatoid...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Agnieszka Paradowska-Gorycka

  Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

 18. Funkcjonalizacja 14-członowego pierścienia laktonowego Erytromycyn jako nowe źródło półsyntetycznych antybiotyków makrol...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Piotr Przybylski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 19. Zrozumienie roli zależnych od chityny odpowiedzi obronnych roślin podczas infekcji Plasmodiophora brassicae

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ3

  Kierownik: dr William Truman

  Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

 20. Przyczyny ocieplenia klimatu Arktyki w pierwszej połowie XX wieku

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. Rajmund Przybylak

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk o Ziemi

 21. Metabolity wtórne owoców, liści oraz gałązek rokitnika zwyczajnego (Hippophae rhamnoides L.) jako naturalne substancje b...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. Anna Stochmal

  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy

 22. Rola procesu zapalnego, stresu oksydacyjnego i nitryzacyjnego, szlaku katabolitów tryptofanu oraz naprawy DNA przez wyci...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. inż. Tomasz Śliwiński

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 23. Ocena przydatności sensytyzacji odpowiedzi wokalizacji ultradźwiękowej (FM 50-kHz USV) na amfetaminę jako predyktora pod...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Ewa Taracha

  Instytut Psychiatrii i Neurologii

 24. Elektronowy aspekt ograniczonej stabilności tlenkowych materiałów katodowych dla ogniw Li-ion - przyczyny i wyzwania

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Janina Molenda

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw, Wydział Energetyki i Paliw

 25. Kompleksowa ocena wpływu kannabidiolu na układ krążenia, stres oksydacyjny i metabolizm serca w doświadczalnych modelach...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Barbara Malinowska

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 26. Badanie przekształceń peptydów cyklicznych zachodzących w wyniku przeniesienia reszty acylowej z atomu azotu na atom sia...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Piotr Stefanowicz

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 27. Nietoksyczne mieszaniny eutektyczne jako alternatywne środowisko dla reakcji z udziałem enzymów i mikroorganizmów

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. inż. Marcin Śmiglak

  Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznański Park Naukowo-Technologiczny

 28. Synteza molekularnych oraz makromolekularnych związków metaloorganicznych na drodze nowych procesów katalizowanych kwasa...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Grzegorz Hreczycho

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 29. Bio-zgodne, anty- zużyciowe, dekoracyjne powłoki do oddziaływania z biologicznymi, korozyjnymi płynami ustrojowymi- opra...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Roman Major

  Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk

 30. Granice plastyczności ludzkiego mózgu widziane przez pryzmat mechanizmów czytania u niewidomych

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Marcin Szwed

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 31. Ukryty program w edukacji prawniczej. Analiza teoretyczno-społeczna

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr Adam Czarnota

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 32. "Druga Holandia" czy naturalna forteca? Kwestia osuszenia Polesia w II Rzeczpospolitej.

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. inż. Sławomir Łotysz

  Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk

 33. Projektowanie i synteza pH- lub redox-czułych dimerycznych dendronów jako nanonarzędzia do transportu siRNA lub leków do...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Zofia Lipkowska

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 34. BIS-TRIS. Teoretyczne modelowanie redox-dostrajalnych dwu- i trój-heterometalicznych kompleksów metali przejściowych w r...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST4

  Kierownik: dr inż. Paweł Szarek

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 35. Metody klasyfikacji wieloklasowej danych niezbalansowanych

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST6

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Michał Woźniak

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki

 36. Zarządzanie europejskim kryzysem uchodźców w sytuacji braku konsensusu. Pojawienie się strategii w Polsce, na Węgrzech i...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Adriana Mica

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

 37. Mikrocytometria odkształceniowa komórek w zintegrowanym systemie mikro-elektro-mechanicznym z aktywacją pneumatyczną i w...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Rafał Walczak

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

 38. Wykorzystanie szeregów czasowych parametrów troposfery otrzymanych z obserwacji GNSS do walidacji modeli klimatu nad obs...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. inż. Paweł Wielgosz

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

 39. Właściwości mechaniczne, specyficzne uwalnianie oraz ruchliwość łaciatych koloidosomów - nowej klasy struktur.

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST3

  Kierownik: dr Zbigniew Rozynek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

 40. Badanie procesu dwufotonowej absorpcji w ciele stałym na wiązkach laserów rentgenowskich na swobodnych elektronach

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST2

  Kierownik: dr Jakub Szlachetko

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 41. Społeczne modele uczenia się semantyki. Nabywanie i ewolucja znaczeń kwantyfikatorów

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS1

  Kierownik: dr Nina Gierasimczuk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 42. Narodziny tomizmu. Edycja i studium Lectura Thomasina Wilhelma z Godino

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS1

  Kierownik: prof. dr hab. Mikołaj Olszewski

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 43. Systemy rodzajnikowe w językach skandynawskich w ujęciu diachronicznym

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Dominika Skrzypek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii

 44. Karaimi i religia karaimska w średniowiecznych źródłach rabinicznych. Studium komparatywne i przekład Kuzari Judy Halewi...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS2

  Kierownik: dr Marzena Zawanowska

  Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma

 45. "Utrwalacze". Portret zbiorowy kadr aparatu bezpieczeństwa PRL 1944-1990

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Piotr Osęka

  Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

 46. Operacja polska NKWD 1937-1938. Ofiary, dokumenty

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr Sławomir Dębski

  Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

 47. Historia stosunków polsko-japońskich w latach 1945-2015

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Ewa Pałasz-Rutkowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny

 48. Ku początkom chrześcijaństwa na Pomorzu Wschodnim. Średniowieczny zespół osadniczy w Ostrowitem w świetle badań interdys...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr Jerzy Sikora

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny

 49. Dynamika gospodarcza regionów i efekty polityki pieniężnej

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr Paweł Gajewski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 50. Modelowanie nowych aplikacji ICAPM do szacowania kosztu kapitału spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w ...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Stanisław Urbański

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Zarządzania