Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 413 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Rola N-metylotransferazy nikotynoamidowej (NNMT) i mechanizmów mitochondrialnych w dysfunkcji śródbłonka

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Zabłocki

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 2. Fizjologiczne czynniki limitujące pułap metabolicznej wydolności tlenowej

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Ulf Bauchinger

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

 3. Nowe sformułowanie metody odkształcalnych elementów dyskretnych

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Jerzy Rojek

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

 4. Prawa w biologii ewolucyjnej

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS1

  Kierownik: dr Krzysztof Chodasewicz

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 5. Idea polityki realizacji w ujęciu Jose Ortegi y Gasseta

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Dorota Leszczyna

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 6. Zmiany parametrów krążeniowych u szczura na skutek prezentacji wokalizacji ultradźwiękowych

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Robert Filipkowski

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 7. Zbadanie zaburzenia mechanizmów odpowiedzialnych za stabilność telomerów w przewlekłej białaczce szpikowej - znaczenie r...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Tomasz Stokłosa

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

 8. Polityka prawa wobec samorządów zawodowych. W stronę modelu refleksyjnego tworzenia prawa

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr Paweł Skuczyński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 9. Metateoria systemów tablicowych

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Tomasz Jarmużek

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Humanistyczny, Wydział Humanistyczny

 10. Ku spójnemu opisowi gramatyki japońskiej - polski słownik (leksykon) japońskich terminów gramatycznych.

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Arkadiusz Jabłoński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii

 11. Tradycyjne zbieractwo dziko rosnących roślin jadalnych na wyspach Dalmacji

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Łukasz Łuczaj

  Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biotechnologii

 12. Atlas historyczny miast polskich: Kalisz

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Urszula Sowa

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

 13. Handel zamorski Zanzibaru w latach 1837-1888: uczestnicy, organizacja oraz otoczenie instytucjonalne, społeczne i kultur...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Marek Pawełczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Wydział Historyczny

 14. "Sina śmierć z Azji". Epidemie cholery w północno-zachodnich guberniach Cesarstwa Rosyjskiego w XIX wieku

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr Iwona Janicka

  Uniwersytet Gdański, Wydział Historyczny

 15. Kongregacja Nadzwyczajnych Spraw Kościelnych wobec ewolucji polityki wyznaniowej w Europie 1814-1870

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Anna Barańska

  Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 16. Cechy komitetów audytu a jakość sprawozdawczości finansowej

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Dorota Dobija

  Akademia Leona Koźmińskiego

 17. Aktywność eksportowa w ujęciu regionalnym. Analiza determinant w świetle współczesnych teorii handlu zagranicznego dla P...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Stanisław Umiński

  Instytut Rozwoju

 18. Metody analizy decyzji w problemach wielokryterialnych i szacowania skłonności do zapłaty/akceptacji przy wykorzystaniu ...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr Michał Jakubczyk

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 19. Pomiar i ocena ekonomicznej efektywności gospodarstw rolnych zróżnicowanych poziomem zgodności z paradygmatem Trwałego R...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Piotr Sulewski

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych

 20. Wartość prywatna i stopa zwrotu z wykształcenia wyższego w Polsce

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr Leszek Wincenciak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Nauk Ekonomicznych

 21. Standardy pracy w umowach o wolnym handlu i preferencyjnych porozumieniach handlowych Unii Europejskiej

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Paweł Frankowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 22. Koszty procesu karnego w świetle ekonomicznej analizy prawa

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 23. Adaptacyjne funkcje koncepcji siebie w ujęciu dynamiczno-strukturalnym

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr Tomasz Jankowski

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych

 24. Interakcje kanału potasowego ROMK2 z białkami mitochondrialnym

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Piotr Koprowski

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 25. Identyfikacja białek wiążących się do powtórzeń CAG i badanie interakcji RNA-białko w komórkach

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Adam Ciesiołka

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 26. Mechanizmy kierowania białek do kanałów błonowych retikulum endoplazmatycznego podczas procesu degradacji polipeptydów z...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Monika Słomińska-Wojewódzka

  Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

 27. Cukrzyca jako czynnik przyspieszający progresję stenozy aortalnej: nowe mechanizmy molekularne

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Joanna Natorska

  Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

 28. RecA niezależna odpowiedź prątków gruźlicy na uszkodzenia DNA

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ6

  Kierownik: dr hab. Anna Brzostek

  Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk

 29. Mechanizm molekularny toksyczności antybiotyku przeciwgrzybiczego amfoterycyny B

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Wiesław Gruszecki

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 30. Czy konflikt płciowy może utrzymywać alternatywne strategie reprodukcyjne?

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Agata Plesnar-Bielak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

 31. Poszukiwanie mechanizmów determinacji płci i analiza ewolucyjnych konsekwencji modelu rozmnażania u wątrobowców liściast...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Jakub Sawicki

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii

 32. Modyfikacje lipidomu mikroskopowych grzybów glebowych w odpowiedzi na wybrane herbicydy

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Przemysław Bernat

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 33. Czynniki wpływające na różnorodność i występowanie mat cyjanobakteryjnych zawierjących szczepy toksyczne i nietoksyczne ...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Iwona Jasser

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 34. Analiza potencjału biologicznego ekstraktów z owoców jagodowych w prewencji otyłości i zaburzeń zespołu metabolicznego...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. inż. Anna Olejnik

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

 35. Analiza transkryptomów plemników knura i ich wpływ na jakość nasienia po kriokonserwacji

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. Leyland Fraser

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Bioinżynierii Zwierząt

 36. Molekularne podstawy reakcji pszenicy (Triticum aestivum L.) na kolonizację korzeni przez gatunki Trichoderma.

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Lidia Błaszczyk

  Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

 37. Nowatorskie badania wyładowań dojonosferycznych na terenie Europy Środkowej przy pomocy szerokopasmowego pomiarowego sys...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST10

  Kierownik: dr inż. Janusz Młynarczyk

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 38. Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych i metod z zakresu rozpoznawania obrazów do kompleksowej analizy zlewniowej wpł...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST10

  Kierownik: dr Edyta Kiedrzyńska

  Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk

 39. Fizyka zapachu w poszukiwaniach rozszerzeń Modelu Standardowego

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Janusz Rosiek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 40. Procesy transportu energii w układach kwantowych sprzężonych z termostatami

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Łuczka

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 41. Sterowalne właściwości magnetyczne nanostruktur spintronicznych na bazie stopu FeRh

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Tomasz Ślęzak

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 42. Solwato-magnetyczne cienkie warstwy polimerów koordynacyjnych

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST5

  Kierownik: dr Beata Nowicka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 43. Domieszkowanie na typ p szerokoprzerwowych heterostruktur półprzewodnikowych przeznaczonych na emitery światła w zakresi...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Mariusz Rudziński

  Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

 44. Wpływ efektów piezotronicznych na działanie przyrządów elektronicznych wytwarzanych w nanostrukturach AIIIN

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Regina Paszkiewicz

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

 45. Opracowanie metod identyfikacji nieustalonych zjawisk cieplno-wytrzymałościowych

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Piotr Duda

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Mechaniczny

 46. Innowacyjne materiały hybrydowe do regeneracji tkanek wywodzące się wyłącznie ze związków naturalnych

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Beata Kolesińska

  Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny

 47. Analiza komputerowa i optymalizacja materiałów o złożonych własnościach i mikrostrukturze

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Piotr Fedeliński

  Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

 48. Splątania makrocząsteczek w polimerach częściowo krystalicznych - powstawanie i wpływ na właściwości.

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Andrzej Pawlak

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

 49. Polioksazolinowe rusztowania o termosterowalnej rozpuszczalności: dobór materiału i metod przetwórstwa

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Wojciech Wałach

  Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk

 50. Nowa generacja modeli dynamo napędzanego promieniowaniem kosmicznym.

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST9

  Kierownik: prof. dr hab. Michał Hanasz

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej