Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 363 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Szlaki hutnicze cynku i ołowiu - poligon doświadczalny dla badań zachowania pierwiastków potencjalnie toksycznych w stru...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Aleksandra Lidia Gawęda

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi

 2. Komórkowe i molekularne mechanizmy działania kompleksów dendrymerów PPI z lekami przeciwnowotworowymi - analogami nukleo...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. Barbara Teresa Klajnert-Maculewicz

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 3. Badanie krótkotrwałych zjawisk świetlnych (TLE) oraz ziemskich błysków gamma (TGF) w górnej atmosferze ziemskiej

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Jan Szczepan Błęcki

  Centrum Badań Kosmicznych PAN

 4. Ocena wpływu ekspozycji środowiskowej na powszechnie stosowane syntetyczne związki chemiczne zaburzające wydzielanie wew...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Edward Hanke

  Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera

 5. Sieci: Podejście Wielodyscyplinarne

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST6

  Kierownik: prof. dr Krzysztof Rafał Apt

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI

 6. Profile metaboliczne charakteryzujące różne podtypy niedrobnokomórkowego raka płuca.

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Michał Ciborowski

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

 7. Badanie mechanizmów przeciwdepresyjnego działania ligandów II i III grupy receptorów mGlu i ich roli w wywoływaniu szybk...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Pałucha-Poniewiera

  Instytut Farmakologii PAN

 8. Zmiany klimatyczne w środkowej i późnej jurze (kelowej-kimeryd) w morzach epikontynentalnych środkowej Polski i Platform...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Hubert Andrzej Wierzbowski

  Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

 9. Język osiemnastowiecznych amerykańskich kazań kolonialnych. Analiza retoryczna i stylometryczna.

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS2

  Kierownik: dr Jan Rybicki

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny

 10. Ocena zmian nowotworowych na podstawie parametrycznej dyskryminacji własności statystycznych roaproszenia ultradźwięków ...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. czł. koresp. PAN Andrzej Nowicki

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 11. Analiza wpływu domieszki nanostruktur krzemionkowo-magnetytowych typu core-shell na właściwości mechaniczne i osłonowe k...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Elżbieta Krystyna Horszczaruk

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury

 12. Północna część książęcego zespołu rezydencjonalnego na Górze Katedralnej w Chełmie

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Andrzej Buko

  Instytut Archeologii i Etnologii PAN

 13. Badania nad poprawą selektywności i aktywności wybranych leków i naturalnych związków o właściwościach przeciwnowotworow...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Włodzimierz Wiktor Lewandowski

  Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

 14. Nietermiczna emisja Dysku Galaktycznego: narzędzie do badania pochodzenia i propagacji promieniowania kosmicznego

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST9

  Kierownik: dr Sabrina Casanova

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

 15. Kwestia godności kobiecej i jej przesłanki w traktacie "O ślachetności a zacności płci niewieściej" (1575) Macieja Wirzb...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS2

  Kierownik: dr Marta Wojtkowska-Maksymik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 16. Oddziaływania hydrodynamiczne w układach biomolekularnych. Badania obliczeniowe.

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Maciej Jan Długosz

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 17. Korelacja pomiędzy morfologią warstwy przejściowej a transportem ciepła w kompozytach Cu-SiC, w zależności od formy stos...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Katarzyna Pietrzak

  Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

 18. Poszukiwanie orientujących efektów oddziaływań hydrodynamicznych w kinetyce asocjacji biomolekuł

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Antosiewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 19. Rola potranslacyjnych modyfikacji tubuliny w oddziaływaniu bialek motorycznych, kinezyn z mikrotubulami

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Antoni Kasprzak

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 20. Modelowanie półprzewodnikowych laserów azotkowych z pionową wnęką rezonansową o emisji powierzchniowej

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Robert Piotr Sarzała

  Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

 21. Dynamika i geneza kolektywnej agresji w ujęciu wielowymiarowym - próba integracji.

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS6

  Kierownik: dr Mikołaj Winiewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 22. Zależność reakcji roślin na nicienie pasożytnicze od genetycznej kontroli programowanej śmierci komórkowej.

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. inż. Marcin Krzysztof Filipecki

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

 23. Enzymatyczna hydroliza celulozy - poszukiwanie nowych kompleksów celulaz.

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Kinga Szentner

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Technologii Drewna

 24. Analiza dermatofitów pod kątem: identyfikacji polimorfizmów DNA przydatnych w molekularnej diagnostyce, epidemiologii i ...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Paweł Stączek

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 25. Synteza nanostruktur węglowych laserem impulsowym

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. Zygmunt Szymański

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 26. Emulsyjne platformy do kontrolowanego i selektywnego uwalniania leków

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Ewa Dłuska

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

 27. Zrozumieć reaktywność disiarczków - mechanochemiczne spojrzenie.

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST4

  Kierownik: dr Przemysław Dopieralski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 28. Metody stochastyczne w teorii gładkich układów dynamicznych

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Anna Maria Zdunik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 29. Specyfika zjawisk fizykochemicznych i transportu masy w płynach układu oddechowego w obecności wdychanych mikro- i nanoc...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Tomasz Robert Sosnowski

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

 30. Hybrydowe, dwufunkcyjne struktury RNA typu dupleks-kwadrupleks jako nowe narzędzie do wyciszania ekspresji genów

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Zofia Janina Gdaniec

  Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

 31. Mobilność: media, praktyki miejskie i kultura studencka

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Marianna Alicja Michałowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 32. Rozwój wczesnych społeczności neolitycznych w Dolnym Egipcie w 5 tysiącleciu p.n.e. oraz ich relacje z południowym Lewan...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS3

  Kierownik: dr Agnieszka Beata Mączyńska

  Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

 33. Gorąca plazma z akrecji: pogłębiona diagnoza oparta o obserwacje w zakresie X i gamma

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST9

  Kierownik: dr hab. Piotr Lubiński

  Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Fizyki i Astronomii

 34. Wykorzystanie ukierunkowanego sekwencjonowania DNA następnej generacji do analizy genetycznych podstaw wrodzonej i nabyt...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. inż. Maria Siwek-Gapińska

  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 35. Antecedencje diad i sieci w turystyce.

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Tadeusz Czakon

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

 36. Fizykochemiczne i biologiczne przyczyny ekologicznej dominacji zielenic nitkowatych w wodach śródlądowych

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Bogusława Maria Łęska

  UNIWERSYTET IM. A.MICKIEWICZA W POZNANIU, Wydział Chemii

 37. Dekodyfikacja prawa prywatnego w europejskiej tradycji prawnej

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS5

  Kierownik: ks. prof. dr hab. Franciszek Jakub Longchamps de Berier

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Prawa i Administracji

 38. Zbadanie zależności między strukturą a elektrokatalityczną aktywnością nanokatalizatorów do utleniania etanolu

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. inż. Magdalena Parlińska-Wojtan

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Międzynarodowe Centrum Mikroskopii Elektronowej dla Inżynierii Materiałowej przy Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 39. Doskonalenie nowej strategii obliczeniowej w natychmiastowym, precyzyjnym pozycjonowaniu satelitarnym

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. inż. Sławomir Cellmer

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

 40. Skład chemiczny a pulsacje gwiazd typu B

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST9

  Kierownik: dr Ewa Małgorzata Niemczura

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii

 41. Aspekty ilościowe równań ewolucyjnych: podejście operatorowe

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Yuriy Tomilov

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki

 42. Językowy savoir-vivre polski i niemiecki. Studium konfrontatywne

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS2

  Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Marcjanik-Dąbkowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

 43. Badanie skali zjawiska gerrymanderingu w polskich wyborach do rad gmin w 2014 r.

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS5

  Kierownik: dr Jarosław Flis

  Uniwersytet Jagielloński, Centrum Badań Ilościowych nad Polityką

 44. Palinomorfy niepyłkowe jako wartościowe indykatory zmian paleoekosystemów torfowisk wysokich północnej Polski

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST10

  Kierownik: dr Monika Karpińska-Kołaczek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 45. Heterotermia: łącząc fizjologię, ekologię i behawior

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Jefimow

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 46. Mechanizm i znaczenie aktywacji czynnika transkrypcyjnego HSF1 w transformacji nowotworowej indukowanej przez estrogen.

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Natalia Vydra

  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach

 47. Oszacowanie rocznej dynamiki odbijającego się promieniowania wynikającego z wygładzenia gleb w skali globalnej

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jerzy Leszek Cierniewski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 48. Zastosowania mereologii w systemach geometrii bezpunktowych

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS1

  Kierownik: dr Rafał Gruszczyński

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Humanistyczny

 49. Nowe polielektrolity jako potencjalne inhibitory virusa HSV-1 - synteza, właściwości i mechanizm działania

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Maria Nowakowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 50. Modelowanie opakowań do żywności w oparciu o wartościowanie współzależności funkcji pełnionych przez opakowania i potrze...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr Jarosław Świda

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Towaroznawstwa