Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 363 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Dwór królowej Marii Leszczyńskiej - ludzie, pieniądze i wpływy

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS3

  Kierownik: dr Katarzyna Kuras

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 2. Wpływ długości drogi swobodnej w parze, temperatury i składu cieczy na proces parowania w nano i mikroskali

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST3

  Kierownik: dr inż. Daniel Jakubczyk

  Instytut Fizyki PAN

 3. Antygeny ludzkich układów grupowych P1PK i GLOB jako receptory dla toksyn Shiga

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ6

  Kierownik: prof. dr hab. Marcin Czerwiński

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN

 4. Wiek teorii. Sto lat polskiej myśli teoretycznoliterackiej

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS2

  Kierownik: prof. dr hab. Danuta Małgorzata Ulicka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 5. Registri privilegiorum biskupów sambijskich z XIV i XV w.

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS3

  Kierownik: dr Radosław Biskup

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 6. Algorytmika problemów o zwartej reprezentacji

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST6

  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Rytter

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 7. Wahania produktywności wód powierzchniowych północnego Atlantyku podczas ekstremalnych wahań klimatycznych we wczesnym p...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST10

  Kierownik: dr Jakub Witkowski

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi

 8. Historia rozwoju pojęcia "wola" od V do XIII wieku.

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Jan Jerzy Kiełbasa

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 9. Materiałowe uwarunkowania aktywności biologicznej prostych i złożonych materiałów bioaktywnych nowej generacji

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Maria Teresa Borczuch-Łączka

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 10. Zmiany patologiczne u matek i potomstwa w przebiegu transmisji pionowej Babesia microti: model eksperymentalny

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Małgorzata Joanna Bednarska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 11. Wpływ reguł wyborczych na jakość demokracji lokalnej w Polsce

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Radosław Markowski

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

 12. Gradientowy model konstytutywny opisujący plastyczność kryształów metali z uwzględnieniem efektu skali i ewolucji mikros...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. czł. koresp. PAN Henryk Marian Petryk

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 13. Mechanizmy epigenetyczne jako nowe czynniki ryzyka rozwoju neuropatii cukrzycowej w cukrzycy typu 1.

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Beata Kieć-Wilk

  Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum, Collegium Medicum

 14. Identyfikacja i analiza funkcjonalna zdarzeń metabolicznych zależnych od tlenku azotu u Phytophthora infestans (Mont.) d...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Magdalena Arasimowicz-Jelonek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 15. Znaczenie stresu oksydacyjnego w syntezie regulatorów śródbłonka naczyń krwionośnych u pacjentów z wrodzonym obrzękiem n...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ6

  Kierownik: prof. dr hab. Krystyna Maria Obtułowicz

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 16. Handel wewnątrzgałęziowy jako miernik zmian specjalizacji gospodarek nowych państw członkowskich (UE-10) w procesie dost...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej

 17. Rybosomalne miejsce T jako modulator pracy rybosomu w zmiennych warunkach środowiska

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Marek Tchórzewski

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Biologii i Biotechnologii

 18. Badanie dwucząstkowych oddziaływań nieidentyczynych hadronów w eksperymentach: ALICE na LHC i STAR na RHIC

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST2

  Kierownik: dr hab. inż. Adam Ryszard Kisiel

  Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

 19. Wpływ zmian demograficznych w Polsce na rozwój lokalny

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Przemysław Tomasz Śleszyński

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

 20. Badanie oddziaływania struktur aktywnych biologicznie z polem elektromagnetycznym w układach światłowodów fotonicznych z...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Mateusz Jakub Śmietana

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 21. Wpływ środowiska płynu otrzewnowego od pacjentek z endometriozą na migrację i różnicowanie limfocytów Treg i Th17....

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ6

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Tadeusz Malejczyk

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

 22. Kształtowanie zysków a rynkowa wycena akcji

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Jacek Piotr Mizerka

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

 23. Badania skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w układach bazujących na obiegu Stirlinga z akumulacją ci...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz

  Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

 24. Rola apoplastowego metabolizmu reaktywnych form tlenu w hamowaniu wzrostu roślin w warunkach żywienia amonowego

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Bożena Krystyna Szal

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 25. Prawo do kultury - model prawny

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Anna Maria Młynarska-Sobaczewska

  Instytut Nauk Prawnych PAN

 26. Stres ścinający związany z przepływem płynów jako istotny parametr wpływający na adhezję, inwazję oraz tropizm tkankowy ...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ6

  Kierownik: dr inż. Rafał Piątek

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 27. Modelowanie mechanizmów powstawania złożonych siatek reliefowych

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Antoni Czesław Mituś

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 28. Strategie zasiedlenia obszarów wyżynnych Polski przez łowców i zbieraczy późnego paleolitu na na przykładzie kompleksu s...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Andrzej Wiśniewski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 29. Poznanie sieci genów regulujących rozwój serca u danio pręgowanego przy użyciu genomiki

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Cecilia Lanny Winata

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 30. Wypłacalność ubezpieczyciela, immunizacja portfela i niezupełne rynki finansowe

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Lesław Stefan Gajek

  Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

 31. Integralność białek kompleksu ligazy E3 ubikwityny jako biomarker odpowiedzi na leczenie immunomodulujące u chorych na s...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ5

  Kierownik: Prof. dr hab. Ewa Lech-Marańda

  Instytut Hematologii i Transfuzjologii

 32. Ultracienkie warstwy Sb jako nowy materiał z własnościami dwuwymiarowego (2D) izolatora topologicznego

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Mieczysław Jałochowski

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 33. Oddziaływanie niepełnej decentralizacji na jakość lokalnych wydatków publicznych w Polsce.

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr Agnieszka Kopańska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 34. Określenie czasowych zmian przebiegu geoidy w Polsce przy użyciu globalnych modeli geopotencjału otrzymanych na podstawi...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jan Stanisław Kryński

  Instytut Geodezji i Kartografii

 35. Zmiana modeli procesów innowacji: szansa na zmianę ścieżek rozwoju regionów słabiej rozwiniętych

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Szlachta

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 36. Addytywne kolorowania grafów

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST1

  Kierownik: dr Jakub Przybyło

  AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Wydział Matematyki Stosowanej

 37. Organiczne materiały półprzewodnikowe oparte o ciekłokrystaliczne rodniki werdazylowe

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Piotr Kaszyński

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

 38. Rola czynników regulujących mózgowy metabolizm glukozy w modelu współwystępowania otyłości i depresji

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Bogusława Budziszewska

  Instytut Farmakologii PAN

 39. Wodoronadtlenki cholesterol - uszkodzenie ukladu syntezy hormonów sterydowych w warunkach stresu oksydacyjnego

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Witold Korytowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 40. Badanie synergistyczngo hamowania proliferacji komorek nowotworowych przez inhibitory kinazy kazeinowej CK2 oraz inhibit...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Maria Wanda Bretner

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 41. Dostępność potencjałowa regionu a jego potencjał rozwojowy w "zjednoczonej" Europie - zasięg przestrzenny, długość podró...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr Piotr Rosik

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

 42. Analiza czynników prowadzących do uzyskania stanu stacjonarnego w stopach miedzi poddanych skręcaniu pod wysokim ciśnien...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Paweł Zięba

  Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

 43. Inspirowane biologicznie materiały cienkowarstwowe o kontrolowanym udziale naprężeń własnych w aspekcie odtworzenia mikr...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Roman Major

  Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

 44. "Pionierki z kamerą": kobiety w kinie i w fotografii w Galicji 1896-1945

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Radkiewicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 45. Eksperymentalna i numeryczna analiza zjawisk elektromagnetycznych i cieplno przepływowych w procesie topienia i oczyszcz...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Jacek Smołka

  Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

 46. Znaczenie gospodarki żelazowej dla odpowiedzi immunologicznej i remodelingu mięśnia sercowego u chorych z zapaleniem mię...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Ewa Anita Jankowska

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu

 47. Polimorfizmy rejonów kodujących 3'UTR genów kandydujących dla cech produkcyjnych bydła oraz mechanizmy regulujące ich ek...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. Lech Zwierzchowski

  Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

 48. Rozwój metod syntezy fluorowanych heterocykli azotowych, tlenowych, siarkowych i selenowych o zmiennej wielkości central...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

 49. Rozlegle skondensowane pirolowe układy aromatyczne. Metody syntezy i materiały funkcjonalne_x000D_

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Marcin Łukasz Stępień

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 50. Wpływ parametrów plazmy na właściwości powłok optycznych wytwarzanych metodą GIMS_x000D_

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Maciej Gazicki-Lipman

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny