Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 7 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Zachowania przedsiębiorcze i konsumpcyjne w rodzinach opiekujących się dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Mirosława Janoś-Kresło

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów

 2. Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Anna Olejniczuk-Merta

  Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur

 3. Analiza konsumpcyjnej teorii cyklu życia: struktura wydatków polskich gospodarstw domowych przed i po przejściu na emery...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Michał Myck

  Fundacja Centrum Analiz Ekonomicznych, CenEA

 4. Wpływ efektów behawioralnych na wycenę prywatnych dóbr konsumpcyjnych - podejście eksperymentalne.

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS4

  Kierownik: Magdalena Brzozowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 5. Znakowanie w budowaniu świadomości konsumpcyjnej nabywców żywności na rzecz zmniejszania jej marnotrawienia

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Urszula Samotyja

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa

 6. Optymalizacja pomiaru wskaźnika cen dóbr i usług konsumpcyjnych (CPI)

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Jacek Białek

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 7. Struktura społeczna, sieci społeczne a gust i praktyki konsumpcyjne

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS6

  Kierownik: dr Michał Cebula

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych