Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 88 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Sztuczne wyspy trzustkowe: mikrofluidyczne metody reagregacji komórek endokrynnych w drobinach hydrożeli

  Konkurs: OPUS 17 , panel: ST8

  Kierownik: dr Jan Guzowski

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 2. Wierzenia i Aktywność Ceremonialna Majów – Badania Podwodne w obrębie Wyspy Hospital, Jezioro Petén Itzá, Gwatemala...

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: HS3

  Kierownik: Magdalena Krzemień

  Uniwersytet Jagielloński

 3. Rola parazytoidów z rodziny Dryinidae w ograniczaniu liczebności piewików (Cicadomorpha i Fulgoromorpha) szkodników rośl...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Tomasz Klejdysz

  Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

 4. Krajobraz ludzkiej i nie-ludzkiej pamięci w post-autorytarnej Indonezji

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: HS2

  Kierownik: Katarzyna Głąb

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

 5. INSIDE. Interdyscyplinarne badania ceramiki hellenistycznej z wyspy Delos

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr Edyta Marzec

  Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk

 6. Ammuriana - wyspa Murano w świetle wykopalisk / Isola di Murano alla luce degli scavi

  Konkurs: HARMONIA 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Tadeusz Baranowski

  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 7. Analiza popytu na absolwentów studiów z dziedziny nauk o Ziemi w Polsce i wybranych krajach

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Danuta Piróg

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 8. Na i z Madagaskaru - testowanie hipotez dotyczących kolonizacji wyspy i rekolonizacji kontynentu w oparciu o endemiczną,...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Łukasz Przybyłowicz

  Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

 9. Dysfunkcja wysp trzustkowych w cukrzycy typu 2 - rola kwasów tłuszczowych i mechanizmów epigenetycznych w utrzymaniu toż...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ3

  Kierownik: Aneta Dobosz

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 10. Góra- dół czy dół-góra? Bayesowskie podejście do postrzegania w autyzmie: słabe predykcje, wyższa wrażliwość zmysłowa cz...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS6

  Kierownik: dr Magdalena Król

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, II Wydział Psychologii

 11. WYSPA DĄBKOWSKA W EPOCE KAMIENIA I EPOCE BRĄZU W ŚWIETLE MULTIDYSCYPLINARNYCH BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Jacek Kabaciński

  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 12. Międzypłciowe relacje rówieśnicze a dobrostan psychospołeczny w okresie wczesnej i początku środkowej adolescencji...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS6

  Kierownik: dr Paweł Grygiel

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 13. The Family of Man - recepcja wystawy w polskiej krytyce i fotografii

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS2

  Kierownik: Kamila Leśniak

  Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 14. Badanie wpływu gangliozydów, insuliny i jonów cynku na oddziaływania amyliny z błonami biomimetycznymi

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST4

  Kierownik: dr Joanna Juhaniewicz-Dębińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 15. Zbiorowiska dendrofilnych gatunków mrówek w gradiencie urbanizacyjnym

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ8

  Kierownik: Michał Michlewicz

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 16. Wpływ zanieczyszczenia powietrza na układ oddechowy i obecność uczuleń u dzieci w wieku przedszkolnym z uwzględnieniem z...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Włodzimierz Stelmach

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej, Zakład Medycyny Społecznej

 17. Zachowania konsumencko-przestrzenne studentów w rozwoju miast poprzemysłowych

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr Jakub Zasina

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 18. Zastosowanie momentów zwykłych i centralnych wyższych rzędów w algorytmie wyznaczania trwałości zmęczeniowej metodą spek...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Adam Niesłony

  Politechnika Opolska, Wydział Mechaniczny

 19. Szkolnictwo wyższe wobec studentów nietradycyjnych. Strategie uczelni w obszarze kształcenia dorosłych na przykładzie st...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS6

  Kierownik: Agnieszka Anielska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Humanistyczny

 20. Kadra akademicka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 1919-1939

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS3

  Kierownik: Agnieszka Kania

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Humanistyczny

 21. Wyższa aktualność. Współczesne wizualne adaptacje "Boskiej komedii" Dantego

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS2

  Kierownik: dr Paweł Mościcki

  Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

 22. Metody pomiaru stopy zwrotu z inwestycji na edukację w szkołach wyższych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Józef Dziechciarz

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 23. Rola adropiny w regulacji funkcji adipocytów oraz komórek alfa i beta wysp trzustkowych

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Marek Skrzypski

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 24. Wolność badań naukowych i nauczania w orzecznictwie sądów konstytucyjnych wybranych państw europejskich

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr Monika Stachowiak-Kudła

  Politechnika Warszawska, Wydział Administracji i Nauk Społecznych

 25. Kreatywne uczenie się w warunkach przeobrażeń systemu szkolnego

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Maciej Karwowski

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

 26. Ultracienkie warstwy i wyspy tlenku żelaza FeO(111) na Ru(0001) jako modelowe katalizatory reakcji utleniania CO do CO2

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST4

  Kierownik: Natalia Michalak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum NanoBioMedyczne

 27. Długoterminowy trening muzyczny a umiejętność czytania - badanie okulograficzne funkcji poznawczych dzieci w wieku 6-9 l...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS6

  Kierownik: Agata Rodziewicz

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Wydział Psychologii

 28. Czasowa zmienność Powierzchniowej Miejskiej Wyspy Ciepła w Warszawie w latach 2000-2015

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST10

  Kierownik: Lech Gawuć

  Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

 29. Zbadanie fluktuacji wyższych momentów rozkładów netto-ładunku i krotności cząstek wyprodukowanych w wysoko energetycznyc...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST2

  Kierownik: dr Maja Maćkowiak-Pawłowska

  Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

 30. Uczenie się wspomagane technologiami mobilnymi w szkołach pomorskich. Krytyczne pytania o rozwój "kompetencji XXI wieku"...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Lucyna Kopciewicz

  Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

 31. Pomiar i komunikowanie dokonań w szkolnictwie wyższym w Polsce i krajach nordyckich

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Giuseppe Grossi

  Akademia Leona Koźmińskiego

 32. Wyspa w Żółtym na przełomie I i II tysiąclecia - wielofunkcyjne centrum społeczno-kulturowe na Pomorzu Zachodnim

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Wojciech Chudziak

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 33. Osadnictwo na Krecie i wyspach Dodekanezu w okresie kryzysu (ok. 1250-1200 przed Chr.), załamania (ok. 1200-1100 przed C...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Krzysztof Nowicki

  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 34. Ocena dopasowania zadań w jednowymiarowych modelach teorii odpowiedzi na pozycje testowe uwzględniająca stochastyczną na...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS6

  Kierownik: Bartosz Kondratek

  Instytut Badań Edukacyjnych

 35. Escherichia albertii jako potencjalny enteropatogen w świetle badań epidemiologicznych i genomicznych

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ6

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Leszczyńska

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

 36. Polscy artyści w Wiedniu: edukacja i udział w wystawach 1726-1938 (Akademie der bildenden Künste, Kunstgewerbeschule, Kü...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Dorota Kudelska

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych

 37. Wpływ niedoskonałej informacji na decyzje o wyborze studiów w Polsce

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS4

  Kierownik: Aneta Sobotka

  Instytut Badań Edukacyjnych

 38. Rola dynamiki aberracji wyższych rzędów w procesie widzenia

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST7

  Kierownik: Maciej Bartuzel

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki