Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 7 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Teledetekcyjne badania zmienności własności optycznych aerozoli podczas transportu nad obszarem Polski

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST10

  Kierownik: dr Aleksander Pietruczuk

  Instytut Geofizyki PAN

 2. Badanie wpływu pionowego transportu Pb-210 i Po-210 na wyznaczanie czasów przebywania aerozoli w atmosferze i ocenę antr...

  Konkurs: SONATA 4 , panel: ST10

  Kierownik: dr Magdalena Długosz-Lisiecka

  Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny

 3. Znaczenie transportu dalekiego zasięgu emisji spalania biomasy dla lokalnego smogu w środowiskach miejskich (BIOSURE)

  Konkurs: DAINA 2 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Iwona Stachlewska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 4. Badanie różnic właściwości optycznych i mikrofizycznych lokalnego pyłu rolniczego i pyłu pustynnego transportowanego z d...

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: ST10

  Kierownik: Dominika Szczepanik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 5. Procesy atomizacji cieczy dla celowanego wprowadzania leków do układu oddechowego - mechanizmy powstawania, transportu i...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Tomasz Sosnowski

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

 6. Dystrybucja, przemiany i transport wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAHs) w atmosferze strefy brzegowej ...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST10

  Kierownik: dr Patrycja Siudek

  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy

 7. Wpływ dynamiki wdechu inhalacyjnego na aerozolizację, transport i depozycję aerozoli leczniczych emitowanych z pasywnego...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST8

  Kierownik: dr Agata Dorosz

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej