Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 10 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Badanie zależności między budową chemiczną i topografią powierzchni superhydrofobowych a ich właściwościami przeciwoblod...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Grzegorz Celichowski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

 2. Badania mechanizmu zaburzeń błonowych mikroorganizmów wywołanych obecnością miedzi jako efektywnego substratu antybakter...

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: ST4

  Kierownik: Agata Ładniak

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 3. Model przecięcia trójwymiarowych struktur antyprzecięciowych

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: ST8

  Kierownik: Paulina Kropidłowska

  Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

 4. Modelowanie zagadnień hydrodynamiki tworzenia medium czynnego z nanocząsteczkami podczas obróbki ubytkowej w warunkach z...

  Konkurs: OPUS 18 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Radosław Maruda

  Uniwersytet Zielonogórski

 5. Wpływ topografii powierzchni biomateriału tytanowego na adhezję i proliferację fibroblastów

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST8

  Kierownik: Przemyslaw Kurtyka

  Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi

 6. Modelowanie dynamicznych i wytrzymałościowych zagadnień w procesie precyzyjnego frezowania przy zastosowaniu precyzyjnyc...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Grzegorz Królczyk

  Politechnika Opolska, Wydział Mechaniczny

 7. Wpływ modyfikacji powierzchni tytanu na proces mineralizacji kości, w zastosowaniach w otolaryngologii

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST8

  Kierownik: Donata Kuczyńska-Zemła

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

 8. Projektowanie i fabrykacja matryc o określonej topografii na bazie polimerów i nanostruktur węglowych do wzrostu i różni...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST5

  Kierownik: Jagoda Litowczenko

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Nanobiomedyczne

 9. Geometryczna, mechaniczna i biofizyczna parametryzacja trójwymiarowych struktur tkanych

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Matusiak

  Politechnika Łódzka, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

 10. Badanie zmian topografii obszaru rogówkowo-twardówkowego spowodowanych noszeniem soczewek kontaktowych

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST7

  Kierownik: Alejandra Consejo

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki