Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 692 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Język pamięci: kulturowe i społeczno-polityczne konsekwencje romantycznego projektu pamięci

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Grzegorz Marzec

  Instytut Badań Literackich PAN

 2. Viatoris szuka domu. Pomiędzy Wschodem i Zachodem. Cykl obrazów, wystaw, wykładów i publikacji wraz z dokumentacją i fil...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Piotr Jargusz

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Sztuki

 3. Pragmatyka dialogu w komediach Plauta

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Łukasz Berger

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 4. Malarstwo materii w Polsce - na marginesach odwilżowej "nowoczesności"

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS3

  Kierownik: Maria Jankowska-Andrzejewska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 5. Gotyk śląski w okresie rozkwitu. Miejska architektura sakralna lat około 1300-1450

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Jakub Adamski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 6. Architektura i urbanistyka lat 60. i 70. XX w. na terenie Górnego Śląska i Zagłębia. Forma, ideologia, wpływy, waloryzac...

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Aneta Borowik

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych

 7. Wizualizacja przestrzeni topograficznej w Europie na rękopiśmiennych mapach wieloarkuszowych w XVIII wieku

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Beata Medyńska-Gulij

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 8. Interdyscyplinarne opracowanie naukowe zespołu 192 średniowiecznych paramentów liturgicznych z kościoła NMP w Gdańsku, p...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Helena Hryszko

  Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

 9. Opera w kulturze

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Małgorzata Sokalska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 10. Franciszek Lilius. Życie i twórczość na tle epoki

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS2

  Kierownik: Marek Bebak

  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Historyczny

 11. Ontologia artefaktów w estetycznym doświadczeniu codzienności

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS1

  Kierownik: Adam Andrzejewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 12. Performatywność katastrof

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Konrad Wojnowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 13. Regionalizm w badaniach literackich: tradycja i nowe orientacje

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Małgorzata Mikołajczak

  Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny

 14. Materiały do dziejów sztuki sakralnej dawnego województwa brzesko-litewskiego

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Dorota Piramidowicz

  Instytut Sztuki PAN

 15. Konfrontacja słowotwórcza języków bałkańskich

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Viara Maldjieva

  Instytut Slawistyki PAN

 16. Mechanizmy kształtowania i ewolucji indywidualnej przestrzeni informacyjnej w naukach humanistycznych

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Mirosław Górny

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii

 17. Komedia według Skamandrytów

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Joanna Warońska

  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Filologiczno-Historyczny

 18. Wokalne schematy emocjonalnej komunikacji słownej w ujęciu lingwistycznym.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS2

  Kierownik: Magdalena Oleśkowicz-Popiel

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii

 19. Wizualność taktyczna: recepcja refleksji Michela de Certeau nad codziennością we współczesnej kulturze

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Katarzyna Thiel-Jańczuk

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 20. Pamięć, obcość i translacja jako kategorie przewodnie komparatystyki i literaturoznawstwa interkulturowego

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Katarzyna Lukas

  Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny

 21. Kultura muzyczna Sumatry w świetle źródeł historycznych i terenowych badań współczesnych.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS2

  Kierownik: Maria Szymańska-Ilnata

  Instytut Sztuki PAN

 22. Perspektywy awatara. O filozoficznych i estetycznych możliwościach gier komputerowych

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS1

  Kierownik: dr Marta Kania

  Dolnośląska Szkoła Wyższa

 23. Polska i ukraińska proza kobieca okresu międzywojennego - perspektywa (środkowo)europejska

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Grażyna Borkowska

  Instytut Badań Literackich PAN

 24. Wyobraźnia, sztuka, sprawiedliwość - Marthy Nussbaum koncepcja zdolności (capability) jako podstawa społecznego egalitar...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS1

  Kierownik: dr Urszula Lisowska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 25. Technika i technologia obrazów caravaggionistów w oparciu o polskie zbiory muzealne.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS2

  Kierownik: Mateusz Jasiński

  Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

 26. Historia wystaw sztuki kobiet w Polsce.

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Agata Jakubowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Historyczny

 27. Badania nad konceptualizacją Obcości jako kontynuacji ideologii średniowiecznych w literaturze okresu purytańskiego w An...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Joanna Ludwikowska-Leniec

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 28. Słownik gramatyczny języka polskiego - wersja online

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Zygmunt Saloni

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Instytut Lingwistyki Stosowanej

 29. Litewsko-polska dwujęzyczność literacka w latach 1795-1918

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Paweł Bukowiec

  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Polonistyki

 30. Opracowanie i druk naukowej edycji pieśni z serii polskich drukowanych katechizmów ok. 1560-1600

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Jakub Kubieniec

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 31. Wiara i ironia: kultura poetycka W. B. Yeatsa

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Wit Pietrzak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

 32. Gry językowe - komputerowe modelowanie ewolucji języka

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr Dorota Lipowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Neofilologii

 33. Relacje słowno-muzyczne w twórczości Ludwiga van Beethovena w kontekście teorii i estetyki muzyki XVIII wieku

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr Małgorzata Grajter

  Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Artystycznej

 34. Zróżnicowanie leksyki i frazeologii w angielskich tekstach farmaceutycznych: badanie korpusowe

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Łukasz Grabowski

  Uniwersytet Opolski, Wydział Filologiczny

 35. Witold Gombrowicz w najnowszej literaturze argentyńskiej (od 1970)

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Ewa Kobyłecka-Piwońska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

 36. Akustyczna baza danych gwar mazowieckich. Wokalizm

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Justyna Garczyńska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 37. Przygody mowy. Proza Mariana Pankowskiego wobec problematyki reprezentacji

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS2

  Kierownik: Michał Bandura

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 38. Pieśni na głos i fortepian Franza Liszta oraz ich transkrypcje fortepianowe jako przykład XIX-wiecznej praktyki hybrydyz...

  Konkurs: FUGA 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Małgorzata Gamrat

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 39. Res publica (post) litteraria? Pojęcia literatury, czytania, kultury literackiej - współczesne rewizje znaczeń

  Konkurs: FUGA 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Barbara Kaszowska-Wandor

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny

 40. Męskość w literaturze i kulturze polskiej od XIX wieku do współczesności

  Konkurs: MAESTRO 4 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Adam Dziadek

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny

 41. The Voice of Vengeance: Women and Violence in Early Modern English Drama [Głos zemsty. Kobiety i przemoc w angielskim dr...

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS2

  Kierownik: Anna Kowalcze-Pawlik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny

 42. Tekst, dyskurs, interpretacja. Literaturoznawcze kategorie badawcze w teorii i metodologii antropologii społeczno-kultur...

  Konkurs: FUGA 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Katarzyna Majbroda

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 43. Początki portretu w Europie Środkowej

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS2

  Kierownik: Mateusz Grzęda

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 44. Sanskrycka dutakawja: tendencje rozwojowe gatunku.

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS2

  Kierownik: Lidia Szczepanik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny

 45. Tłumacz wobec Innego: tropy i sygnatury

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS2

  Kierownik: Inez Okulska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 46. Ekspresjonizm żydowski - w poszukiwaniu przestrzeni kulturowej

  Konkurs: FUGA 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Małgorzata Stolarska-Fronia

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Sztuk Pięknych, Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej

 47. Tradycja, stereotyp, manipulacja. Postać kurtyzany w indyjskiej literaturze i ikonografii kina popularnego.

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS2

  Kierownik: Tatiana Szurlej

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny

 48. Interdyskurs. Międzykulturowe badania tekstów akademickich. Studia porównawcze z zakresu organizacji tekstów akademickic...

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Lesław Cirko

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

 49. Dansk moderne kortprosa i dialog - en genreundersøgelse ud fra intertekstuelt perspektiv. [Krótkie formy prozatorskie we...

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS2

  Kierownik: Aldona Zańko

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii UAM

 50. Polifonia. Od muzyki do literatury

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS2

  Kierownik: Tomasz Górny

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki