Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 47 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Ojcowie polskiego designu. Towarzystwo Polska Sztuka Stosowana. Architektura wnętrz i meblarstwo.

  Konkurs: SONATA 9 , panel: HS2

  Kierownik: dr Agata Wójcik

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 2. Pozytywne i negatywne emocje, zaangażowanie, motywacja a poziom opanowania języka angielskiego przez uczniów polskiej sz...

  Konkurs: OPUS 23 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Mirosław Pawlak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu

 3. Fikcja klimatyczna jako komunikacja ekologiczna: Przekonania, postawy, zachowanie

  Konkurs: OPUS 22 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Wojciech Małecki

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

 4. Język na ekranie w grach wideo: perspektywa recepcji przekładu

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Mikołaj Deckert

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

 5. Strategie adaptacji społecznej i językowej starej i nowej polskiej diaspory w Turcji. Zachowanie języka i kultury w pers...

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Michał Głuszkowski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny

 6. Wizerunek osób starszych w przestrzeni publicznej Warszawy i Berlina

  Konkurs: OPUS 22 , panel: HS2

  Kierownik: dr Kinga Kowalewska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii

 7. Analiza konwersacyjna w komedii rzymskiej. Pragmatyka, prozodia i przedstawienie

  Konkurs: SONATA 17 , panel: HS2

  Kierownik: dr Łukasz Berger

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 8. Badanie mowy zaburzonej i funkcji prymarnych za pomocą artykulografu CARSTENS AG501 i analizatora rozkładu pola akustycz...

  Konkurs: OPUS 22 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Anita Lorenc

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 9. W poszukiwaniu wspólnego mianownika w badaniu rozwoju językowego dzieci dwujęzycznych: umiejętności morfosyntaktyczne mi...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS2

  Kierownik: dr Natalia Banasik-Jemielniak

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

 10. O czym (nie) mówią nam slamerzy? Multimodalność wypowiedzi slamerskich

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS2

  Kierownik: Dagmara Świerkowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 11. Myśląc stereotypowo: Neuronalne korelaty przetwarzania stereotypów w języku rodzimym i obcym

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS2

  Kierownik: dr Katarzyna Jankowiak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 12. Czytanie i recepcja przetworzonego (przetłumaczonego) tekstu: The Read Me Project

  Konkurs: OPUS 20 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Bogusława Whyatt

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 13. Strategie uczenia się gramatyki, wybrane różnice indywidualne a rozwój wiedzy językowej wśród osób uczących się języka o...

  Konkurs: OPUS 20 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Mirosław Pawlak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu

 14. Tłumacz współodczuwający: Język emocjonalny w tłumaczeniu ustnym

  Konkurs: SONATA 16 , panel: HS2

  Kierownik: dr Paweł Korpal

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 15. Społeczne granice języków: Dynamika kontaktu w północno-zachodniej Amazonii

  Konkurs: SONATA 16 , panel: HS2

  Kierownik: dr Katarzyna Wojtylak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny

 16. Zarządzanie różnorodnością jako innowacja w dziennikarstwie

  Konkurs: POLS , panel: HS2

  Kierownik: dr Greta Gober

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

 17. Nowi użytkownicy języków mniejszościowych: biegłość, odmiana i procesy zmian

  Konkurs: POLS , panel: HS2

  Kierownik: dr Robert Borges

  Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

 18. Strategie zachowania i transmisji języka mniejszościowego w mieszanych językowo górnołużycko-niemieckich rodzinach na Gó...

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: HS2

  Kierownik: Sara Mitschke

  Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

 19. Podobieństwo między językami i różnice indywidualne ucznia w nabywaniu słownictwa języka trzeciego

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Otwinowska-Kasztelanic

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

 20. Nauka słownictwa akademickiego poprzez pisanie zdań i wypracowań: Czy widać oznaki zwiększonego obciążenia poznawczego?...

  Konkurs: PRELUDIUM 18 , panel: HS2

  Kierownik: Breno Barreto Silva

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

 21. Imitacja fonetyczna w języku ojczystym i języku obcym

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Arkadiusz Rojczyk

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny

 22. Użycie ironii werbalnej w różnych kulturach: rola czynników indywidualnych i społeczno-kulturowych

  Konkurs: SONATA 15 , panel: HS2

  Kierownik: dr Natalia Banasik-Jemielniak

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

 23. Autorytet papieski w przekształceniach komunikacji

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Damian Guzek

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych

 24. Publikowanie rezultatów badań w międzynarodowych angielskojęzycznych czasopismach naukowych: wyzwania i umiejętności ang...

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Aleksandra Swatek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filozoficzny

 25. Wyrażanie ocen i negocjowanie postaw w uzasadnieniach wyroków Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych oraz Trybunału Konst...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Stanisław Goźdź-Roszkowski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

 26. Wpływ nastroju na procesy semantyczne w dwujęzyczności: Badanie z wykorzystaniem potencjałów wywołanych

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS2

  Kierownik: Marcin Naranowicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 27. Zajmowanie stanowiska: Ruch ekspresywny i postawa afektywna. Debaty polityczne w niemieckim Bundestagu i polskim Sejmie.

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Maciej Karpiński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii

 28. "FUNGRESSION": Humor i niegrzeczność w mediach społecznościowych

  Konkurs: SONATA BIS 8 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Marta Dynel

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

 29. Toposy kulturowe w przedhiszpańskiej i wczesnokolonialnej tradycji oralnej Centralnego Meksyku

  Konkurs: SONATINA 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Katarzyna Szoblik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

 30. Różnice indywidualne w przyswajaniu wielojęzycznej fonologii: Badanie wzdłużne u młodzieży

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS2

  Kierownik: Iga Krzysik

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 31. Zmiana dominacji językowej wynikająca z fonologicznego rozwoju języka trzeciego.

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS2

  Kierownik: Halina Lewandowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 32. Rozwój fonologiczny dwujęzycznych dzieci przedszkolnych mówiących po polsku i ukraińsku oraz ich jednojęzycznych rówieśn...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Robert Dębski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 33. Lingua receptiva czy lingua franca? Praktyki językowe na pograniczu polsko-czeskim w obliczu dominacji angielszczyzny (u...

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Magdalena Steciąg

  Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny

 34. Punktoza w czasach systemów ewaluacji nauki

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Emanuel Kulczycki

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filozoficzny

 35. Cechy akustyczne polskich geminat spółgłoskowych

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Arkadiusz Rojczyk

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny

 36. Akty mowy w języku akadyjskim w I tys. p.n.e.

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS2

  Kierownik: Sara Manasterska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny

 37. Rozumienie nowych znaczeń metaforycznych w dwujęzyczności: Badanie z wykorzystaniem potencjałów wywołanych

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS2

  Kierownik: dr Katarzyna Jankowiak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 38. Język figuratywny w mowie skierowanej do dzieci na przykładzie wypowiedzi ironicznych - analiza korpusów Child Language ...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS2

  Kierownik: dr Natalia Banasik-Jemielniak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 39. Przełączanie kodów w warunkach polsko-rosyjskiego bilingwizmu w polskiej wyspie językowej na Syberii (wieś Wierszyna k/I...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Michał Głuszkowski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny

 40. Rozwój polskiego systemu aspektowego w ostatnich 250 latach na tle sąsiednich języków słowiańskich

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Marek Łaziński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 41. Argumentacja na podstawie przeszłości w mowach Cycerona. Teoria i praktyka.

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS2

  Kierownik: dr Damian Pierzak

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny

 42. Pamięć i ideologia w krajobrazie językowym. Zmiany w nazewnictwie ulic w Niemczech Wschodnich i w Polsce w latach 1916-2...

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Fabiszak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 43. Mimowolne procesy przyswajania określoności - badania porównawcze osób posługujących się od urodzenia językiem polskim, ...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS2

  Kierownik: dr Albertyna Osińska (Paciorek)

  Uniwersytet Warszawski

 44. Wpływ języka obcego na wymowę w języku ojczystym w tłumaczeniu symultanicznym

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS2

  Kierownik: Katarzyna Stachowiak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 45. Wybrane czynniki kognitywne i afektywne jako wskaźniki poziomu opanowania gramatyki u osób dorosłych uczących się języka...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Mirosław Pawlak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu

 46. Przetwarzanie danych liczbowych w tłumaczeniu symultanicznym: badania okulograficzne

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS2

  Kierownik: dr Paweł Korpal

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 47. Identyfikacja organicznych substancji barwiących stosowanych przez XIX-wiecznych polskich artystów. Badanie wpływu promi...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS2

  Kierownik: Olga Otłowska

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny