Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 9 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Integralność białek kompleksu ligazy E3 ubikwityny jako biomarker odpowiedzi na leczenie immunomodulujące u chorych na s...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Ewa Lech-Marańda

  Instytut Hematologii i Transfuzjologii

 2. Charakterystyka neuropiliny-1 (NRP1) jako celu działania antyangiogennego leków immunomodulujących u chorych na szpiczak...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ6

  Kierownik: prof. Krzysztof Giannopoulos

  Uniwersytet Medyczny w Lublinie, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym

 3. Proangiogenne funkcje kinaz PIM w szpiczaku plazmocytowym

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: NZ5

  Kierownik: Filip Garbicz

  Instytut Hematologii i Transfuzjologii

 4. Białko gankyrina jako nowy potencjalny cel terapeutyczny w szpiczaku plazmocytowym

  Konkurs: OPUS 18 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Irena Misiewicz-Krzemińska

  Instytut Hematologii i Transfuzjologii

 5. Związek TXNDC5 i kalretikuliny ze zmniejszeniem stresu ER umożliwiającym opornym komórkom szpiczaka plazmocytowego omini...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ5

  Kierownik: Tadeusz Kubicki

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski

 6. Proteomiczna ocena komórki szpiczaka plazmocytowego celem określenia białek oraz szlaków sygnałowych zaangażowanych w na...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Dominik Dytfeld

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski

 7. Ocena pierwotnych i wtórnych zaburzeń molekularnych warunkujących oporność na leki z grupy inhibitorów proteasomu (borte...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. Tadeusz Robak

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 8. Rola neurotrofin oraz cytokin angiogennych w patofizjologii neuropatii obwodowej u chorych w przebiegu szpiczaka plazmoc...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. Bogusław Machaliński

  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

 9. Ocena potencjału przeciwnowotworowego modulacji metabolizmu glutaminy w szpiczaku wrażliwym oraz opornym na chemioterapi...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ5

  Kierownik: Monika Prełowska

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego