Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 11 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Analiza wpływu mutacji w DIS3 na przeżywalność, rozwój embrionalny i powstawanie nowotworów u myszy

  Konkurs: HARMONIA 5 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Andrzej Dziembowski

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 2. Wpływ środowiska niskotlenowego na zmiany funkcjonalne w komórkach szpiczaka mnogiego

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Kinga Kocemba

  Uniwersytet Jagielloński- Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 3. Uracyl w DNA i epigenetyczne modyfikacje – nowe biomarkery rozwoju szpiczaka mnogiego? W poszukiwaniu związku między gen...

  Konkurs: OPUS 20 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. Ryszard Oliński

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Wydział Farmaceutyczny

 4. Rola ludzkiej rybonukleazy DIS3, katalitycznej podjednostki kompleksu egzosomu, w patogenezie szpiczaków mnogich oraz fi...

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. Andrzej Dziembowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 5. W jaki sposób dysfunkcja enzymu DIS3, degradującego RNA w jądrze komórkowym prowadzi do defektów mitozy tworząc możliwą ...

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Tomasz Kuliński

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

 6. Rola kinaz PIM w niszy naczyniowej szpiczaka mnogiego

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ5

  Kierownik: Filip Garbicz

  Instytut Hematologii i Transfuzjologii

 7. Określenie roli ekspresji basiginy w rozwoju szpiczaka mnogiego i ostrej białaczki szpikowej

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ5

  Kierownik: Piotr Łacina

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 8. Funkcjonowanie poznawcze pacjentów chorych na szpiczaka mnogiego i jego uwarunkowania czynnikami biologicznymi oraz zmie...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS6

  Kierownik: Magdalena Bury-Kamińska

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii

 9. Rola FAM46C w fizjologii komórek B

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Seweryn Mroczek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 10. Rola neurotrofin oraz cytokin angiogennych w patofizjologii neuropatii obwodowej u chorych w przebiegu szpiczaka plazmoc...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. Bogusław Machaliński

  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

 11. Mechanizmy onkogenezy związanej z mutacjami w DIS3

  Konkurs: MAESTRO 8 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. Andrzej Dziembowski

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie