Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

  1. Wpływ synchronizacji cykli koniunkturalnych, polityk monetarnych, niepewności i zmienności cen surowców na poziom współz...

    Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS4

    Kierownik: dr Karol Szafranek

    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych