Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 3 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Granice praw człowieka a postkowidowy model ochrony praw jednostki

  Konkurs: SONATA 17 , panel: HS5

  Kierownik: dr Robert Tabaszewski

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 2. Ochrona praw człowieka w stanach nadzwyczajnych. Teoria i praktyka państw Grupy Wyszehradzkiej

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Monika Florczak-Wątor

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 3. Kongregacja Nadzwyczajnych Spraw Kościelnych wobec ewolucji polityki wyznaniowej w Europie 1814-1870

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Anna Barańska

  Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II