Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 6 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Rola zniekształceń poznawczych w etiologii sprawstwa wykorzystania seksualnego dziecka

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Filip Szumski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych

 2. Pojęcie intencji na gruncie współczesnej analitycznej filozofii działania

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS1

  Kierownik: Marta Zaręba

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 3. Responsybilizm w sporze o indywiduację i internalizację działań

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Paprzycka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 4. Negocjowanie norm pracy w instytucjach rynku pracy w Polsce. Perspektywa osób bezrobotnych

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS6

  Kierownik: Alicja Palęcka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Socjologii

 5. Współuczestnictwo w popełnieniu zbrodni objętej jurysdykcją przedmiotową Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS5

  Kierownik: Aleksandra Nieprzecka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 6. "Model przypisania sprawstwa w polskim prawie karnym".

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Szymon Tarapata

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii