Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 210 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Praktyki rynkowe Google w świetle prawa antymonopolowego Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Marek Kolasiński

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji

 2. Porównanie cech fizjologicznych, behawioralnych i morfologicznych oraz sukcesu rozrodczego samców migrujących i osiadłyc...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Zbigniew Borowski

  Instytut Badawczy Leśnictwa

 3. Zjawisko instrumentalizacji prawa na przykładzie wybranych regulacji dotyczących rozwoju przestrzennego w Polsce Ludowej...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS5

  Kierownik: Piotr Eckhardt

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 4. Bezpaństwowość w prawie publicznym

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Dorota Pudzianowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 5. Wolność gospodarcza a regulacja rynków na przykładzie wpływu unijnych i krajowych regulatorów rynków na kształtowanie tr...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Robert Grzeszczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 6. Kodeksy dobrych praktyk na rynkach farmaceutycznych i spożywczych - analiza systemu samoregulacji i koregulacji w kontek...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS5

  Kierownik: Justyna Nowak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

 7. Wpływ wybranych czynników demograficznych na wydatki socjalne i realizację stabilizacyjnej funkcji polityki fiskalnej

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS4

  Kierownik: dr Agata Szymańska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 8. Status prawny związku metropolitalnego w Polsce a metropolii we Francji. Studium porównawczoprawne.

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Bogdan Dolnicki

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 9. Instytucja inicjatywy lokalnej jako forma koprodukcji usług publicznych

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS5

  Kierownik: dr Bartosz Wilk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 10. Bezzałogowe statki powietrzne. Nowa era w prawie lotniczym.

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Anna Konert

  Uczelnia Łazarskiego, Wydział Prawa i Administracji

 11. Nadużycie pozycji dominującej na rynkach cyfrowych na przykładzie darmowych usług oferowanych przez platformy internetow...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS5

  Kierownik: Artur Szmigielski

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 12. "Sponsorship" działalności charytatywnej Kościoła w Polsce. Aspekty prawne i praktyczne

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Paweł Kaleta

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

 13. Ochrona różnorodności biologicznej w działalności rolniczej w prawie Unii Europejskiej

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS5

  Kierownik: Katarzyna Frączak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

 14. Rola transferów socjalnych w budżetach gospodarstw domowych beneficjentów pomocy społecznej

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS5

  Kierownik: Mateusz Trochymiak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 15. Model prawny leków biopodobnych

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS5

  Kierownik: Zbigniew Więckowski

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji

 16. Kontrola koncentracji na rynku telekomunikacji mobilnej w prawie Unii Europejskiej

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS5

  Kierownik: Krzysztof Krzystek

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

 17. Szkoda antymonopolowa: jej zakres i metody szacowania. Harmonizacja tylko pozorna?

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Konrad Kohutek

  Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

 18. W poszukiwaniu modelu prawnej ochrony sygnalisty w miejscu pracy

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS5

  Kierownik: Łukasz Bolesta

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji

 19. Zasada zaspokajania bytowych i socjalnych potrzeb pracownika w zakładowych źródłach prawa pracy w odniesieniu do rodzici...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Walczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

 20. Status prawny oraz ochrona i wsparcie działalności pszczelarskiej w Polsce w świetle prawa Unii Europejskiej

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS5

  Kierownik: Krzysztof Różański

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 21. System prawny bezpieczeństwa morskiego

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr Justyna Nawrot

  Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji

 22. Samorządowe instytucje finansowe jako innowacyjna forma prowadzenia działalności na rynku finansowym

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Witold Srokosz

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 23. Znaczenie świadomości podatnika dla powstawania zobowiązań podatkowych i ich wymiaru

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji

 24. Administracyjnoprawna ochrona zwierząt

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr Emil Kruk

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji

 25. Konstytucyjne bariery stosowalności prawa prywatnego w sektorze publicznym

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Rafał Szczepaniak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 26. Uwarunkowania immunologiczne i immunogenetyczne socjalności ptaków

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Piotr Minias

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 27. Zintegrowane zarządzanie rozwojem przestrzennym obszarów metropolitalnych w krajach postsocjalistycznych Europy.

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr Łukasz Mikuła

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 28. Kooperacja w procesie zapewniania bezpieczeństwa meczów piłki nożnej

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS5

  Kierownik: Piotr Mączyński

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 29. Brytyjski samorząd lokalny

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Elżbieta Sadowska-Wieciech

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

 30. Ponadnarodowe sieci organów administracji publicznej i ich wpływ na krajowy porządek prawny (na przykładzie sieci organó...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Mateusz Błachucki

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 31. Umorzenie zobowiązań podatkowych - studium porównawcze

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr Piotr Buława

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 32. Wolność badań naukowych i nauczania w orzecznictwie sądów konstytucyjnych wybranych państw europejskich

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr Monika Stachowiak-Kudła

  Politechnika Warszawska, Wydział Administracji i Nauk Społecznych

 33. Technologie informacyjne w polityce publicznej. Krytyczna analiza profilowania bezrobotnych w Polsce

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr Karolina Sztandar-Sztanderska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 34. Model udostępniania treści w Internecie osobom z niepełnosprawnościami zgodnie z obowiązującym prawem krajowym i międzyn...

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Przemysław Polański

  Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej

 35. Prawne instrumenty wsparcia lokalnych systemów żywnościowych

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS5

  Kierownik: dr Anna Kapała

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

 36. Zasada zdolności do świadczenia podatkowego

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS5

  Kierownik: dr Ewa Prejs

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji

 37. Koncepcja katafatycznego kodu prawa, jej doniosłość teoretyczna i użyteczność dla zasad techniki prawodawczej. Ku rozstr...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS5

  Kierownik: Maciej Kasprzyk

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Humanistyczny

 38. Konferencja urzędowa jako forma postępowania administracyjnego

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS5

  Kierownik: Robert Siuciński

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

 39. Akty interpretacyjne w prawie podatkowym - między pomocniczością, elastycznością a dezintegracją systemu prawa podatkowe...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Wojciech Morawski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji

 40. Sprawiedliwość wynagradzania

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Marta Juchnowicz

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

 41. 'Związek przyczynowy' jako przesłanka odpowiedzialności w prawie ochrony środowiska

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS5

  Kierownik: dr Mariusz Baran

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 42. Regulacja elektronicznych systemów dostarczania nikotyny (e-papierosów): krajowe i międzynarodowe wyzwania prawne

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Łukasz Gruszczyński

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 43. Handel światowy a prawa pracownicze

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS5

  Kierownik: dr Aneta Tyc

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

 44. Regulacja sektora energetycznego w Unii Europejskiej oraz na Ukrainie. Porównanie celów i prawnych środków regulacji sek...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Eryk Kosiński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 45. Czy instytucja ministra sprawiedliwości jest niezbędna we współczesnym demokratycznym państwie prawa?

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Piotr Mikuli

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 46. Administracyjnoprawne problemy planowania i zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich Rzeczpospolitej Polskiej

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Tomasz Bąkowski

  Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji

 47. Małoletni wobec rodziców i państwa.Współczesne, polskie uwarunkowania prawe realizacji zasad dobra dziecka oraz partycyp...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Marek Andrzejewski

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 48. Prawne aspekty partycypacji publicznej w rozwiązywaniu problemów środowiskowych

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Monika Zakrzewska

  POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Wydział Administracji i Nauk Społecznych

 49. Współpraca międzygminna - formy, skala, motywy, mechanizmy, rezultaty - porównanie krajów europejskich

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Marta Lackowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 50. Prawne formy działania wojewódzkiego konserwatora zabytków

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Tomasz Sienkiewicz

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji