Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 8 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Posiadanie versus brak partnera życiowego a zdrowie psychiczne i fizyczne młodych dorosłych w Polsce oraz w Stanach Zjed...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS6

  Kierownik: dr Katarzyna Adamczyk

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 2. Modulacja noradrenergiczna poszukiwania kokainy

  Konkurs: SONATA 6 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Wojciech Solecki

  Instytut Farmakologii PAN

 3. Międzygatunkowe zależności w koloniach pszczół samotnych

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ8

  Kierownik: Justyna Kierat

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 4. Kiedy dotyk samotności boli najbardziej: implikacje samotności i dotyku społecznego dla endogennej modulacji bólu i stre...

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS6

  Kierownik: Zofia Kurasz

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych

 5. Funkcjonowanie psychospołeczne osób wybitnie uzdolnionych intelektualnie. Analiza danych kohortowych.

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS6

  Kierownik: Stanisław Czerwiński

  Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

 6. Jak poznawcza reinterpretacja afektywna wpływa na przetwarzanie informacji społecznych u osób samotnych? Badania z użyci...

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Łukasz Okruszek

  Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk

 7. Jak samotność wpływa na przetwarzanie informacji społecznych? Od aktywności neuronalnej przez markery fizjologiczne do c...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Łukasz Okruszek

  Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk

 8. Perspektywa międzykulturowa uzależnienia od telefonów komórkowych i phubbingu

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Agata Błachnio

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych