Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 7 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Wpływ lokalnych struktur rynku bankowego na finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Krzysztof Jackowicz

  Akademia Leona Koźmińskiego

 2. Rola depozytów gospodarstw domowych w pokryzysowym kształtowaniu stabilności finansowania instytucji kredytowych

  Konkurs: SONATA 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Kochaniak

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów

 3. Regulacyjne determinanty procykliczności w działalności kredytowej banków

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Olszak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

 4. Czynniki kulturowe i zaufanie społeczne: Wpływ na sytuację banków i akcję kredytową

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Łukasz Kozłowski

  Akademia Leona Koźmińskiego

 5. Zdolności finansowe państw jagiellońskich w XVI wieku na tle prównawczym

  Konkurs: DAINA 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr Piotr Guzowski

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych

 6. Relacje i mechanizmy oddziaływań między sektorem finansowym a gospodarką realną w warunkach niestabilności

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Pawłowska

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne

 7. Wpływ otoczenia regulacyjnego na efektywność transmisji impulsu monetarnego poprzez kanał kredytowy

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr Filip Świtała

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania