Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 9 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Kształtowanie kapitału marki w mediach społecznościowych - badania eksperymentalne w oparciu o rzeczywiste marki z różny...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS4

  Kierownik: dr Małgorzata Karpińska-Krakowiak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

 2. Wpływ składu chemicznego oraz mikroflory różnych odmian kapusty głowiastej białej (Brassica oleracea var. capitata f. al...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Paweł Satora

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Technologii Żywności

 3. Kapitał relacyjny przedsiębiorstw a ich odporność na kryzys

  Konkurs: SONATA 8 , panel: HS4

  Kierownik: dr Anna Walecka

  Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania

 4. Modelowanie wykorzystania kapitału innowacyjnego przedsiębiorstwa przy zastosowaniu funkcji produkcji wiedzy

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Tomasz Kijek

  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobioinżynierii

 5. Ocena zasobów kapitału społecznego polskich regionów z zastosowaniem metod ekonomii eksperymentalnej

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS5

  Kierownik: dr Urszula Markowska-Przybyła

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki

 6. Rola aktywności sportowej w budowaniu kapitału społecznego w Polsce

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Elżbieta Biernat

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej

 7. Kapitał zakładowy spółki z o.o. jako narzędzie ochrony jej wierzycieli w ujęciu prawno-porównawczym

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS5

  Kierownik: dr Agnieszka Regiec

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 8. Pozytywna zmiana społeczna w organizacji jako czynnik zaangażowania przedsiębiorstwa w realizację zrównoważonego rozwoju...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Aldona Glińska-Neweś

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

 9. Różne oblicza bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Wpływ formy inwestycji na ...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS4

  Kierownik: Marcin Humanicki

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej