Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 283 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Konstruowanie znaczeń indonezyjskich rytuałów religijnych. Toradżańskie ceremonie pogrzebowe i doroczne święto w Lingsar...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS3

  Kierownik: Anna Maćkowiak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 2. Zaginiony spis ludności w języku nahuatl z zasobów Biblioteki Jagiellońskiej: tłumaczenie i krytyczne opracowanie szesna...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr Julia Madajczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales"

 3. Archanioły i szarańcza. Życie codzienne w Banganarti, centrum pielgrzymkowym nad środkowym Nilem, między VI a XVI wiekie...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Bogdan Żurawski

  Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk

 4. Kibice jako "Żydzi" versus antysemici stadionowi. Analiza i interpretacja tożsamości żydowskiej kibiców Ajaxu Amsterdam,...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS6

  Kierownik: Bogna Wilczyńska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 5. O farsach i trefnisiach. Humor i śmiech w przedhiszpańskiej i kolonialnej kulturze Indian Nahua w perspektywie antropolo...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr Agnieszka Brylak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

 6. Etnografia pamięci PRL-u. Kultura codzienności Polski powojennej 1956-1989

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Wojciech Burszta

  Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

 7. Kategoria "rasy" w myśli polskiej do 1918 roku. Źródła - wyobrażenia - konteksty

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Wrzesińska

  Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

 8. Współczesne przemiany społeczne w Indiach na przykładzie strategii podtrzymywania i budowania wielowarstwowej tożsamości...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS3

  Kierownik: Alina Kaczmarek-Subramanian

  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 9. Wobec piętna i niewidzialności. Polityka tożsamości Vietnam Women's Memorial Project

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS3

  Kierownik: Monika Żychlińska

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca

 10. Etyka badań jakościowych w społecznościach zmarginalizowanych. Analiza doświadczeń badaczy

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr Adrianna Surmiak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

 11. Polityka kształtowania tożsamości państwowej w wieloetnicznych państwach Kaukazu Południowego

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Przemysław Adamczewski

  Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

 12. Kulturowy palimpsest. Dzieje greckiego mitu Likurga, króla Edonów, od Homera do Eustacjusza.

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Bartłomiej Bednarek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 13. Jedzenie drożdżówki jako problem społeczny - etnograficzne badanie dziecięcej otyłości w Polsce

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Zofia Boni

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 14. Społeczności osadzone w mobilności: uchodźcy, migranci i turyści w Indiach. Ku niesedentarystycznej antropologii

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Natalia Bloch

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 15. "Szlachetny materiał" jako materialno-fantastyczny budulec nowoczesności i państwa w amazońskim mieście (Requena, Peru)...

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Łukasz Krokoszyński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 16. Indigenous youth's livelihood strategies in an era of globalization: mobilities, knowledges, and identities

  Konkurs: POLONEZ 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr Josefa (Fina) Carpena-Mendez

  Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny

 17. Szesnastowieczne laboratorium językowe - rola współpracy międzykulturowej w "chrystianizacji języka nahuatl" . Krytyczne...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS2

  Kierownik: Katarzyna Granicka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales"

 18. Obyczajowość polska XXI wieku. Przemiany, nowe trendy, zróżnicowania.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Beata Łaciak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

 19. Antropologiczne studium korupcji w Republice Dagestanu

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr Iwona Kaliszewska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce

 20. Codex Vaticanus B: zapomniana księga dywinacyjna z przedhiszpańskiego środkowego Meksyku

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Mikulska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

 21. Inscenizowana inność. Ludzkie odmienności w Europie Środkowej, 1850-1939

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Dagnosław Demski

  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 22. Continuity or change - anthropological analysis of Polish Roma migration paths to Great Britain

  Konkurs: POLONEZ 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Michał Garapich

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Migracjami

 23. Ziołolecznictwo w etnomedycynie amazońskiego ludu Ashaninka, Peru

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr Joanna Sosnowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 24. Tradycyjne zbieractwo dziko rosnących roślin jadalnych na wyspach Dalmacji

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Łukasz Łuczaj

  Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk Przyrodniczych

 25. Mediacja i redefinicja znaczeń ubóstwa w ramach doświadczenia wycieczki po slumsie Kibera w Kenii

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS3

  Kierownik: Aleksandra Gutowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 26. Handel zamorski Zanzibaru w latach 1837-1888: uczestnicy, organizacja oraz otoczenie instytucjonalne, społeczne i kultur...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Marek Pawełczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 27. Historia Rwandy

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Klaus Bachmann

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

 28. Społeczne konstruowanie glokalnej tożsamości miejsca na przykładzie miejscowości Anjuna (Indie) - wyobrażenia i praktyki...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS3

  Kierownik: Agata Rybus

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 29. Migracje Afrykanów do Europy - motywy, wyobrażenia i strategie na podstawie badań w Gambii i Gwinei Bissau

  Konkurs: SONATA 9 , panel: HS3

  Kierownik: dr Magdalena Brzezińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 30. Procesy kreowania tożsamości kulturowej w antycznym północnym Czarnomorzu - polis grecka a tereny wiejskie

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS3

  Kierownik: dr Joanna Porucznik

  Polskie Towarzystwo Filologiczne

 31. 'Tradycja' z tubylczego punktu widzenia. Współczesność a przeszłość w dyskursie i praktykach Indian More z Amazonii boli...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS3

  Kierownik: Paweł Chyc

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 32. Społeczno-kulturowe wymiary chorób rzadkich na przykładzie niedoboru LCHAD. Studium porównawcze Polski i Finlandii

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS3

  Kierownik: dr Małgorzata Rajtar

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 33. Procesy adaptacji społeczności kultury graweckiej do zmieniających się warunków środowiskowych na obszarze Europy Środko...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Piotr Wojtal

  Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN