Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 283 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Polityczny wymiar przemocy wobec miast. Miastobójstwo w Palestynie - studium przypadku.

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Dorota Golańska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

 2. Płeć i sprawczość w procesach migracyjnych na przykładzie Saharyjczyków i Saharyjek migrujących do Hiszpanii

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: HS3

  Kierownik: Marta Kluszczyńska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Badań Migracyjnych

 3. Z Polski pod zaborami do Imperium Osmańskiego - bohaterowie kategorii "pomiędzy kulturami" w XIX w., jako transkulturowi...

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS3

  Kierownik: dr Agnieszka Kaim

  Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

 4. Polacy w Seattle 1880-2020. Un-imagined community

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Dorota Praszałowicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 5. Przemiany świadectwa Holokaustu w dobie cyfrowej

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: HS2

  Kierownik: Sylwia Papier

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 6. Jak kochamy? Miłość romantyczna i kapitał kulturowy wśród miejskiej klasy średniej w indyjskich metropoliach

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS3

  Kierownik: dr Anna Romanowicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 7. Performatywne konstruowanie glokalnej tożsamości miejsca, na przykładzie miejscowości Andźuna, Indie.

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: HS3

  Kierownik: Agata Rybus

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 8. Stawanie się Innym. Historia i tożsamość Indian Moré z Amazonii boliwijskiej

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: HS3

  Kierownik: Paweł Chyc

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

 9. "Geografia artystyczna" Neue Slowenische Kunst. Wieloaspektowość i kolektywizm.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS2

  Kierownik: Joanna Szczepanik

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

 10. Sztuka naskalna rejonu Kondoa w Tanzanii a tradycyjne religie społeczności lokalnych

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: HS3

  Kierownik: Maciej Grzelczyk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 11. Mniejszości seksualne w Polsce jako przedmiot i podmiot dyskursu

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS3

  Kierownik: Katarzyna Chlewińska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Historyczny

 12. Teorie antropologiczne wobec życia religijno-społecznego wyznawców prawosławia w społecznościach lokalnych Europy wschod...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr Magdalena Lubańska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 13. Budowanie relacji i negocjowanie sprawczości z substancjami psychoaktywnymi wśród wyznawców religii Santo Daime w Brazyl...

  Konkurs: PRELUDIUM 18 , panel: HS3

  Kierownik: Zuzanna Sadowska

  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 14. "Dobry Pasterz" z Masida. Obraz w kontekście zmieniającego się krajobrazu kulturowego Trzeciej Katarakty Nilu.

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS3

  Kierownik: dr Dobrochna Zielińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 15. Przywoływanie przeszłości - miejskie spacery dedykowane historii i pamięci krakowskich Żydów w perspektywie antropologic...

  Konkurs: PRELUDIUM 18 , panel: HS3

  Kierownik: Kaja Kajder

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 16. Świątynia w sanskryckiej literaturze kanonicznej tradycji pańćaratry i w praktyce południowoindyjskiego wisznuizmu.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Marzenna Czerniak-Drożdżowicz

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

 17. Szczątki ludzkie w lokalnym krajobrazie. Między pamięcią zbiorową i środowiskową.

  Konkurs: PRELUDIUM 18 , panel: HS2

  Kierownik: Katarzyna Grzybowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 18. Pamięć kamieni. Pochodzenie, użytkowanie i sakralizacja kamieni młyńskich wmurowanych w ściany gotyckich kościołów na Ni...

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS3

  Kierownik: dr Dariusz Brykała

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk

 19. Borelioza i Internet. Antropologiczne studium kontrowersji medycznych w dobie cyfrowej komunikacji

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Magdalena Radkowska-Walkowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 20. Doświadczanie zmian klimatycznych. Transdyscyplinarne badanie przegrzewania miast.

  Konkurs: IDEALAB , panel: HS6

  Kierownik: dr Zofia Boni

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

 21. Jemen w ruchu: etnografia wędrówek przez wojnę i granice

  Konkurs: SONATA 15 , panel: HS3

  Kierownik: dr Bogumiła Hall

  Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk

 22. Między wielką a małą historią. Amatorska genealogia we współczesnej Polsce

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: HS3

  Kierownik: Marta Raczyńska-Kruk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 23. Nabożność synowska ponad granicami - studium przypadku chińskich migrantów mieszkających w Polsce i Australii.

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: HS3

  Kierownik: Natalia Ożegalska-Łukasik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 24. Metafory jako klucz do obrazu świata przedhiszpańskich Indian Nahua: studium interdyscyplinarne

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS3

  Kierownik: dr Julia Madajczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales"

 25. Krajobraz ludzkiej i nie-ludzkiej pamięci w post-autorytarnej Indonezji

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: HS2

  Kierownik: Katarzyna Głąb

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

 26. Między historią a literaturą. Wizerunek kobiety w rosyjskiej prozie radzieckiej lat 20. i 30. XX w.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS3

  Kierownik: Natalia Pietkiewicz

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 27. Kościoły w świeckiej przestrzeni. Relacyjne podejście do odbudowy i użytkowania budynków kościelnych w północno-wschodni...

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Halemba

  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 28. Katolicyzacja reprodukcji, reprodukcja katolicyzmu. Aktywizm i intymność w Polsce od 1930 r. do dziś

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Kościańska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 29. "Pisane inną ręką" - literackie pisarstwo etnograficzne i jego polska specyfika

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Grażyna Kubica-Heller

  Uniwersytet Jagielloński

 30. Śluzowiec jako metoda. Etnografia praktyk naukowych

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS3

  Kierownik: dr Maria Dębińska

  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 31. Polityka pamięci wobec antykomunistycznego podziemia. Między państwowymi upamiętnieniami, a kulturą popularną i komercja...

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Jaskułowski

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

 32. Czym jest teotl? Wieloaspektowa analiza kluczowej kategorii religijnej w przedhiszpańskim środkowym Meksyku

  Konkurs: UWERTURA 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr Agnieszka Brylak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

 33. Rzadkie choroby metaboliczne - studium antropologiczne

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS3

  Kierownik: dr Anna Chowaniec

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce

 34. "Embodied souvenirs". Heritage tourism, entrepreneurship and the cultural politics of dance in contemporary Havana (Cuba...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS3

  Kierownik: dr Ruxandra Ana

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce

 35. Wieloaspektowość zachowań grzebalno-rytualnych związanych z kremacją na podstawie wybranych cmentarzysk tzw. kultury łuż...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS3

  Kierownik: Agata Hałuszko

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 36. Ponad pismem: (od)kodowanie rdzennych amerykańskich systemów graficznych

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Mikulska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

 37. Etnografia jako doświadczenie osobiste. Generacyjne uwarunkowania przemian metodologii i praktyk badawczych

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS3

  Kierownik: Filip Wróblewski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 38. Rytmy życia. Codzienność plebanów wiejskich parafii Rzeczypospolitej Obojga Narodów w epoce oświecenia.

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS3

  Kierownik: dr Stanisław Witecki

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 39. Wiedza lokalna na temat użycia roślin leczniczych i jadalnych w Ameryce Południowej - międzykulturowe badania porównawcz...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS3

  Kierownik: dr Monika Kujawska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny

 40. Festiwalizacja wartości. Aksjonormatywne wymiary współczesnych festiwali muzycznych w Polsce

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Waldemar Kuligowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

 41. Transnarodowe życie polskich Romów - migracje, rodzina i granice etniczne w zmieniającej się Unii Europejskiej

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS6

  Kierownik: dr Michał Garapich

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Migracjami

 42. Pomiędzy marginalizacją a umocnieniem. Kobiety w katolicyzmie afrykańskim (przypadek Ghany)

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Anna Niedźwiedź

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 43. Mniejszość polska w krajobrazie społeczno-politycznym Białorusi, Litwy i Łotwy

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Mariusz Kowalski

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

 44. Polska "sztuka ludowa" i Holokaust: polsko-niemieckie negocjacje pamięci sprawców, ofiar i świadków

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 3 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Roma Sendyka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 45. Nieformalne osiedla w Hawanie i proyectos comunitarios - wykluczenie społeczne i oddolne strategie jego przezwyciężania ...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS3

  Kierownik: Oskar Lubiński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce

 46. Epifanie świętych w greckiej literaturze późnoantycznej

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS3

  Kierownik: dr Julia Doroszewska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historii

 47. Rzeczy(wistości) w przestrzeni postkonfliktu. Znaczenia przedmiotów w tworzeniu się światów wyobrażonych Wrocławia i Szc...

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS3

  Kierownik: dr Anna Kurpiel

  Uniwersytet Wrocławski, Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta

 48. Necrocommunitas: Studium obozów koncentracyjnych w fazie przejściowej

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS3

  Kierownik: dr Marta Zawodna-Stephan

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Socjologii

 49. Ofiara krwawa i pokrewne rytuały w kulcie Dionizosa: mit, historia i obszar pomiędzy nimi.

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS3

  Kierownik: dr Bartłomiej Bednarek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historii

 50. Akcja uliczna - studia nad procesami wzajemnego przenoszenia elementów sfery sztuki i sfery publicznej

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: Artur Tajber

  Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Wydział Rzeźby, Katedra Intermediów