Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 283 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Dyfuzja kulturowa poprzez migracyjne transfery społeczne pomiędzy Polską i Wielką Brytanią

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Izabela Grabowska-Lusińska

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Migracjami

 2. Pracownia Badań nad Pamięcią Zbiorową w Postkomunistycznej Europie

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Rigels Halili

  UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

 3. Cmentarze i kult przodków jako element dyskursu tożsamościowego mieszkańców Mazur i ich potomków po 1945 roku, na przykł...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS3

  Kierownik: Mateusz Braun

  Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie

 4. Kulturowe i społeczne aspekty konsumpcji i produkcji żywności w społecznościach lokalnych w świetle najnowszych zmian ge...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS3

  Kierownik: Joanna Mroczkowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

 5. Sport na polskiej prowincji (1944 - 1989): znaczenia i tożsamości. Studium z antropologii historycznej.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Marta Kurkowska-Budzan

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 6. Cztery dyskursy o nowoczesności - modernizm peryferii na przykładzie Łodzi (XIX-XX wiek).

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Kaja Kaźmierska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 7. Życie w kawałkach: kulturowa konstrukcja czasu w palestyńskim obozie dla uchodźców

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS3

  Kierownik: Dorota Woroniecka-Krzyżanowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 8. Między tradycją Romów a europejskim governance. Perspektywy emic i etic w dyskursywnej artykulacji kulturowych postulató...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Maciej Witkowski

  Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

 9. Nazwy i granice etniczne. Problemy wprowadzania dwujęzycznych nazw miejscowości w Polsce na podstawie ustawy o mniejszoś...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Sławomir Łodziński

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI

 10. Pomoc w slumsach Afryki - lokalne i zachodnie strategie działań w Kiberze i Korogocho (antropologiczne studium przypadku...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS3

  Kierownik: Magdalena Chułek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Historyczny

 11. Poeta w labiryncie historii. Studia o pisarskich rolach Jerzego Ficowskiego

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Jerzy Kandziora

  INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH PAN

 12. KOLEKCJE SPORNE. NOWE PODEJŚCIE DO DZIEDZICTWA POKAZÓW ETNOGRAFICZNYCH W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ

  Konkurs: OPUS 22 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Dagnosław Demski

  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 13. Reakcje obywatelskie i dylematy związane z tożsamością kulturową w drugim pokoleniu bałkańskich muzułmanów w czasach dem...

  Konkurs: OPUS 22 , panel: HS6

  Kierownik: dr Francesco Trupia

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny

 14. Produkcja ceramiki w Tyrze od epoki brązu do późnej starożytności: diachroniczna i technologiczna definicja tradycyjnej ...

  Konkurs: OPUS 22 , panel: HS3

  Kierownik: dr Francisco Núñez Calvo

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. prof. Kazimierza Michałowskiego

 15. Życie i śmierć w kościach zapisane. Aspekt technologiczny i funkcjonalny wytwórczości kościanej wczesno- i środkowoholoc...

  Konkurs: OPUS 22 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Grzegorz Osipowicz

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Historycznych

 16. Misjonarze, migranci i gospodarze. Pentekostalizm, "Inny" i aktywizm we współczesnej Polsce

  Konkurs: SONATA 17 , panel: HS6

  Kierownik: dr Natalia Zawiejska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 17. Obszar ochronny Natura 2000 jako wielogatunkowa sieć zależności. Nieoczywiste relacje w perspektywie antropologicznej

  Konkurs: SONATA 17 , panel: HS3

  Kierownik: dr Małgorzata Kowalska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

 18. Budowanie w ruchu: etnograficzne studium procesów urbanizacyjnych w Dagestanie

  Konkurs: SONATA 17 , panel: HS3

  Kierownik: dr Kamil Wielecki

  Uniwersytet Warszawski

 19. Pandemiczne i postpandemiczne światy dzieci.

  Konkurs: OPUS 22 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Ewa Maciejewska-Mroczek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce

 20. Słowiańskie narracje peryferyjne wobec monarchii habsburskiej i narodu

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Anna Kobylińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 21. Dobre początki, obiecująca przyszłość. Dzieci z doświadczeniem migracyjnym w polskich szkołach

  Konkurs: OPUS 22 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Elżbieta Goździak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Badań Migracyjnych

 22. Dwór, wieś i plebania w przestrzeni społecznej zachodniej Małopolski w latach 1772-1815

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Ślusarek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 23. Myśląc o myśleniu: pojęciowe metafory poznania w korpusie Plutarcha

  Konkurs: SONATA BIS 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr Julia Doroszewska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historii

 24. Przedstawicielstwo Komunistycznej Partii Robotniczej Polski/Komunistycznej Partii Polski przy Komitecie Wykonawczym Międ...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Eryk Krasucki

  Uniwersytet Szczeciński, Instytut Historyczny

 25. Doświadczenie przeszłości. Antropologiczne studium reprezentacji historii w polskiej kulturze współczesnej

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr Kamila Baraniecka-Olszewska

  Instytut Archeologii i Etnologii PAN

 26. Odkodowywanie tonalamatl: nowy komentarz interpretacyjny do Kodeksu Laud w świetle jego materialnego wsparcia, procesu p...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS3

  Kierownik: dr Araceli Rojas Martinez Gracida

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

 27. Turystyka i migracje małżeńskie w postkolonialnym świecie. Antropologiczne studium długotrwałych intymnych relacji Masaj...

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS3

  Kierownik: Elżbieta Wiejaczka

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

 28. Meksykańska medycyna tradycyjna w XXI wieku. Sprawczość w praktykach curanderas w stanie Chiapas

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS2

  Kierownik: Natalia Tołsty

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 29. Codzienność między granicami. Mobilność, praktyki translokalne i sąsiedztwo w południowo-wschodniej Gruzji

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS3

  Kierownik: Klaudia Kosicińska

  Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

 30. Dokumenty i biurokracja w regionach poniemieckich: państwotwórczość, regulacja i kontrola w Polsce i Czechosłowacji (od ...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS3

  Kierownik: dr Karolina Ćwiek-Rogalska

  Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

 31. Pamięć społeczna a post-imperialne dziedzictwo rosyjskie w Polsce

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Głowacka-Grajper

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Socjologii

 32. Relacje władzy i strategie autentyczności w turystyce. Ujęcie postkolonialne na przykładzie Indii

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Natalia Bloch

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Historyczny

 33. Z Flandrii, przez Niemcy, do Polski. Analiza teorii etnogenezy Wilamowian.

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS3

  Kierownik: Tymoteusz Król

  Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

 34. Pomiędzy prekaryjnością a prestiżem. Praca migrantów w branży tanecznej w dobie kryzysu.

  Konkurs: SONATINA 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Ruxandra Ana

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

 35. Współpraca osób niewidomych z psami przewodnikami. Kulturowe i społeczne uwarunkowania międzygatunkowej relacji.

  Konkurs: SONATINA 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Kamil Pietrowiak

  Uniwersytet Gdański, Wydział Historyczny

 36. Procesy diasporotwórcze na przykładzie społeczności ukraińskich w Polsce Studium antropologiczne

  Konkurs: OPUS 20 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Patrycja Trzeszczyńska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 37. Pamięć o represjach sowieckich na post- wielokolonialnym Rosyjskim Dalekim Wschodzie

  Konkurs: OPUS 20 , panel: HS6

  Kierownik: dr Zuzanna Bogumił

  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 38. Doświadczanie nadmiaru, braku i zrównoważonej obecności wody. Studium w nurcie błękitnej antropologii.

  Konkurs: SONATA 16 , panel: HS3

  Kierownik: dr Małgorzata Owczarska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce

 39. Świątynie Indii południowych: punkty węzłowe w sieciach powiązań

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 4 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Marzenna Czerniak-Drożdżowicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny

 40. Tożsamości i aspiracje guwernantek w Królestwie Polskim (1864-1904) w kontekście zmian społecznych i kulturowych.

  Konkurs: SONATA 16 , panel: HS3

  Kierownik: dr Alicja Urbanik-Kopeć

  Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk

 41. Tubylcze społeczności i ich współczesne przeobrażenia. WSPÓLNOTA-PRZYWÓDCY-WŁADZA LOKALNA na przykładzie grupy Tzotzil w...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS3

  Kierownik: Marcin Kozłowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Historyczny

 42. Technologie kosmiczne, surowce i społeczności "multiplanetarne": Eksploracja kosmosu i wyobrażenia życia w klimatycznie ...

  Konkurs: SONATA BIS 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr Anna Szołucha

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 43. Alienowanie i "urasawianie" Romów i muzułmanów w państwie narodowym'

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Michał Buchowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Badań Migracyjnych

 44. Dzieciństwo po rozwodzie. Opieka naprzemiena w perspektywie antropologicznej

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS3

  Kierownik: dr Maria Reimann

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 45. Genealogie peryferyjnej białości. Polskie tożsamości w perspektywie teorii urasawiania

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Monika Bobako

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Psychologii i Kognitywistyki

 46. Wpływ polityki niematerialnego dziedzictwa kulturowego na społeczności lokalne i sztuki performatywne: perspektywa międz...

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS3

  Kierownik: dr Marzanna Popławska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 47. Modelowe wyobrażenie postaci sajjida w przedislamskim społeczeństwie arabskim. Analiza kulturowo-językoznawcza

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: HS3

  Kierownik: Bartosz Pietrzak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny

 48. Etnografia organizacji festiwali artystów ulicznych

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: HS4

  Kierownik: Marta Połeć

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 49. Kairska scena muzyczna od 2011 roku: między aktywizmem politycznym a zmianą kulturową

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Michał Moch

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

 50. Krajobrazy medyczne w trakcie i po epidemii na Kaukazie Północnym (Czeczenia i Dagestan)

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS3

  Kierownik: dr Iwona Kaliszewska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny