Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 2 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Sygnalizacja receptora AXL we wzroście i oporności lekowej komórek rakowych

  Konkurs: OPUS 20 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. Marta Miączyńska

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

 2. Badanie endocytozy receptora AXL i jej roli w regulowaniu szlaków sygnałowych zależnych od AXL.

  Konkurs: SONATA 10 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Daria Zdżalik-Bielecka

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej