Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

  1. Modelowanie punktów zwrotnych w rozwoju globalnego system miast z wykorzystaniem metod analizy czasoprzestrzennej

    Konkurs: PRELUDIUM BIS 3 , panel: HS4

    Kierownik: prof. Tomasz Śleszyński

    Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk