Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

  1. Rola zewnątrzkomórkowych pułapek neutrofilowych (NETs) i kompleksu kinazy mTOR w etiopatogenezie zespołu antyfosfolipido...

    Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ6

    Kierownik: prof. Jacek Musiał

    Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski