Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 5 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Projektowanie i synteza materiałów porowatych na bazie biopolimerów i ich kompozytów z magnetytem jako potencjalnych sor...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST8

  Kierownik: dr Anna Kaczmarek-Kędziera

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii

 2. Projektowalne ciekłe związki kompleksowe metali jako katalizatory modelowych procesów chemicznych i elektrochemicznych...

  Konkurs: OPUS 20 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Anna Chrobok

  Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

 3. Projektowanie katalizatorów w postaci immobilizowanych cieczy jonowych dedykowanych dla syntezy fine chemicals w reaktor...

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: ST8

  Kierownik: dr Piotr Latos

  Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

 4. Strukturalne i mechaniczne właściwości lekkich materiałów metalicznych wytwarzanych metodami mechanicznej syntezy składn...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Ludwik Błaż

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych

 5. Opracowanie oraz badania hybrydowego reaktora SOE/MCFC do syntezy lekkich węglowodorów w oparciu o wysokotemperaturowe p...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST8

  Kierownik: dr Yevgeniy Naumovich

  Instytut Energetyki - Instytut Badawczy