Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 17 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Pojęcie dylematu w etyce prawniczej i edukacji etycznej prawników

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS5

  Kierownik: dr Paweł Skuczyński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 2. Identyfikacja polskich ekonomistów akademickich ze szkołami myśli ekonomicznej

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Tadeusz Smuga

  Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur

 3. Prawa socjalne w Unii Europejskiej a granice swobód rynku wewnętrznego

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Marcin Kiełbasa

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 4. Obraz pracowni artysty w polskim malarstwie, krytyce artystycznej i literaturze XIX i początku XX wieku

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS2

  Kierownik: dr Agnieszka Bagińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 5. Networking a produktywność badawcza pracownika naukowego w naukach o zarządzaniu

  Konkurs: SONATA BIS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Maciej Mitręga

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Informatyki i Komunikacji

 6. Pracownia Badań nad Pamięcią Zbiorową w Postkomunistycznej Europie

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Rigels Halili

  UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

 7. Ochrona informacji poufnych pracodawcy w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS5

  Kierownik: Marta Derlacz-Wawrowska

  Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

 8. Germanistyka wrocławska w latach 1810-1918. Instytucja, pracownicy, studenci.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Krzysztof Żarski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

 9. Oddziaływanie prawniczych badań podstawowych na kształcenie prawników na przykładzie badań podstawowych finansowanych pr...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Maciej Perkowski

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa

 10. Na drodze do animacji kultury. Interdyscyplinarne studium badawcze Interdyscyplinarnej Placówki Twórczo-Badawczej "Praco...

  Konkurs: SONATINA 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Maja Dobiasz-Krysiak

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych

 11. Pojęcie pracownika. Konieczność redefinicji granic stosunku pracy

  Konkurs: OPUS 20 , panel: HS5

  Kierownik: dr Agata Ludera-Ruszel

  Uniwersytet Rzeszowski

 12. Granice prawa pracodawcy do kontroli pracownika

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS5

  Kierownik: Magdalena Kuba

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Pracy

 13. Prawo do minimalnego wynagrodzenia za pracę jako podstawowe prawo pracownika

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS5

  Kierownik: dr Katarzyna Bomba

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Prawa i Administracji

 14. W poszukiwaniu modelu prawnej ochrony sygnalisty w miejscu pracy

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS5

  Kierownik: Łukasz Bolesta

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji

 15. Zasada zaspokajania bytowych i socjalnych potrzeb pracownika w zakładowych źródłach prawa pracy w odniesieniu do rodzici...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Walczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

 16. Handel światowy a prawa pracownicze

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS5

  Kierownik: dr Aneta Tyc

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

 17. Realizacja swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej w kontekście oc...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS5

  Kierownik: dr Joanna Ryszka

  Uniwersytet Opolski, Wydział Prawa i Administracji