Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 6 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Społeczne budownictwo mieszkaniowe i jego rola w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych niezamożnych gospodarstw domowych w...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr Zuzanna Rataj

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 2. Segregacja społeczna a izolacja przestrzenna. Polityka mieszkaniowa na wybranych obszarach metropolitalnych Niemiec, Fra...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Anna Grzegorczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 3. Sytuacja mieszkaniowa w Polsce jako wyznacznik dysproporcji w poziomie życia

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS4

  Kierownik: Marcin Janusz

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych

 4. Włączenie kwestii mieszkaniowej do polityki społecznej w zakresie opieki długoterminowej: podejście porównawcze

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS5

  Kierownik: dr Paweł Łuczak

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 5. Rodziny romskie i ich mieszkania. Sytuacja mieszkaniowa mniejszości romskiej w kontekście polityki integracji Romów we w...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Maciej Witkowski

  Akademia WSB, Wydział Nauk Stosowanych

 6. D-Housing. Demokratyczność polityki mieszkaniowej

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr Aleksandra Zubrzycka-Czarnecka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych