Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 24 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Hybrydowe termoplastyczne biokompozyty poliestrowe - wpływ modyfikacji interfazy i stabilizacji procesu przetwórstwa na ...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST8

  Kierownik: Agnieszka Meljon

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

 2. Badanie występowania zjawiska synergizmu w obniżaniu palności kompozytów pomiędzy modyfikowanymi włóknami naturalnymi a ...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST8

  Kierownik: dr Maria Władyka-Przybylak

  Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich

 3. Biodegradowalne kopolimery amfifilowe zawierające naturalnie bioaktywne składniki dla projektowania nowoczesnych materia...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Mirosława El Fray

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

 4. Różne drogi zarodkowania metastabilnej fazy "beta bis" w utwardzalnych wydzieleniowo stopach AlMgSi oraz ich wpływ na st...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST8

  Kierownik: dr Piotr Osuch

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych

 5. Nadawanie przewodnictwa elektrycznego i właściwości antybakteryjnych włókninom z polimerów biodegradowalnych otrzymywany...

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: ST5

  Kierownik: Mariia Svyntkivska

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

 6. Synteza szczotek polimerowych wrażliwych na zmiany pH o rdzeniu trokserutyny metodami ATRP ze zredukowaną ilością katali...

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: ST4

  Kierownik: Izabela Zaborniak

  Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Chemiczny

 7. Molekularny i fizjologiczny mechanizm odpowiedzi patogenów żywności na wybrane naturalne związki bioaktywne oraz opracow...

  Konkurs: OPUS 18 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. Dusan Misic

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

 8. Zastosowanie metatezy olefin w chemii produktów naturalnych

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Jacek Morzycki

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Chemii

 9. Opracowanie i scharakteryzowanie nowych materiałów na bazie kolagenu modyfikowanego beta-glukanem wzbogaconego o związki...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST8

  Kierownik: Marta Michalska-Sionkowska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 10. Materiały kompozytowe o osnowie metalicznej z naturalnym wypełniaczem

  Konkurs: SONATA 14 , panel: ST8

  Kierownik: dr Izabela Zgłobicka

  Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny

 11. Synteza nowych elastomerów poliestrowych zawierających β-cyklodekstryny.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: Wiktor Kasprzyk

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

 12. Wpływ nowych bio-polioli o różnej masie cząsteczkowej na budowę chemiczną, morfologię i wybrane właściwości poliuretanów...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST8

  Kierownik: Kamila Błażek

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 13. Ocena wpływu wybranych monomerów pochodzenia naturalnego na budowę chemiczną, morfologię i właściwości nowych termoplast...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST8

  Kierownik: Paulina Kasprzyk

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 14. Wielofunkcyjne materiały kompozytowe wzbogacane naturalnymi związkami polifenolowymi do potencjalnych zastosowań w inżyn...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Cholewa-Kowalska

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 15. Jedno- i wielofunkcyjne benzoksazyny na bazie fenoli pochodzenia naturalnego

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST8

  Kierownik: Artur Jamrozik

  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

 16. Hydrożelowe magnetyczne materiały hybrydowe potencjalnie przydatne do regeneracji tkanki kostnej

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST8

  Kierownik: dr Sylwia Fiejdasz

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 17. Opracowanie składu powłok kompozytowych modyfikowanych nanocząstkami metalicznymi zawierających fosforany wapnia pochodz...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Sobczak-Kupiec

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

 18. Kompleksowe badania (bio)degradacji kompozytów wybranych polimerów biodegradowalnych z napełniaczami naturalnymi i bakte...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST8

  Kierownik: dr Marta Musioł

  Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk

 19. Poszukiwanie nowych szczepów drożdży zdolnych do produkcji naturalnych aromatów, barwników i polimerów

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Jolanta Mierzejewska

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 20. Innowacyjne materiały hybrydowe do regeneracji tkanek wywodzące się wyłącznie ze związków naturalnych

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Beata Kolesińska

  Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny

 21. Projektowanie, otrzymywanie i badanie właściwości materiałów na bazie polimerów naturalnych z dodatkiem glikozaminoglika...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST8

  Kierownik: Beata Kaczmarek

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii

 22. Nowe, nanostrukturalne materiały karbożelowe o funkcjonalnych właściwościach elektrochemicznych otrzymywane z polimerów ...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Marcin Molenda

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 23. Zastosowanie modyfikowanych materiałów polimerowych do usuwania toksycznych jonów metali z wód podziemnych w technologii...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST10

  Kierownik: dr Iwona Zawierucha

  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 24. Naturalne związki antystarzeniowe polimerów biodegradowalnych

  Konkurs: SONATA 9 , panel: ST8

  Kierownik: dr Krzysztof Moraczewski

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki