Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 6 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Zastosowanie modelu poziomów analizy w badaniach nad twierdzeniami współczesnego teizmu naturalistycznego na temat relac...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS1

  Kierownik: dr Piotr Bylica

  Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny

 2. Narzędzia tekstylne, tkaniny i rzemieślnicy kultury wielbarskiej. Holistyczne podejście do dowodów na produkcję tekstyli...

  Konkurs: SONATINA 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Magdalena Przymorska-Sztuczka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Archeologii

 3. Badania użytkownika jako praktyka społeczna. Podejście teorii praktyk społecznych do problemu używania wiedzy socjologic...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS6

  Kierownik: dr Seweryn Rudnicki

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Humanistyczny

 4. "Poza granice pracy..." - kiedy i dlaczego modyfikowanie przez pracowników granic pracy determinuje ich postawy i zachow...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Wojtczuk-Turek

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

 5. Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w kontekście przemian więzi społecznych na polskiej wsi

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS6

  Kierownik: dr Konrad Burdyka

  Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

 6. Poza polityką? Depolityzacja organizacji mniejszości narodowych i etnicznych po 1989 roku w województwie zachodniopomors...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Dorota Kowalewska

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny