Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 25 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Tradycje technologiczne i stylistyczne a organizacja produkcji w Imperium Wari

  Konkurs: HARMONIA 6 , panel: HS3

  Kierownik: dr Miłosz Giersz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Archeologii

 2. Dynamika zmian w japońskich przedsiębiorstwach produkcyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Hybrydyzacja praktyk zarządz...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr Tomasz Olejniczak

  Akademia Leona Koźmińskiego

 3. Modelowanie wykorzystania kapitału innowacyjnego przedsiębiorstwa przy zastosowaniu funkcji produkcji wiedzy

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Tomasz Kijek

  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobioinżynierii

 4. Zarządzanie logistyczne produktami niepełnowartościowymi w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych

  Konkurs: SONATA 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Marta Starostka-Patyk

  Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania

 5. Nowe modele i metody wspomagające zarządzanie projektami i produkcją

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Radosław Rudek

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 6. Instytucjonalizacja wzorców zrównoważonej produkcji w branży paliwowo-energetycznej.

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Adriana Paliwoda-Matiolańska

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

 7. Badanie wieloaspektowych uwarunkowań integracji w łańcuchach logistycznych typu forward i backward w odniesieniu do zint...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Bernd Hentschel

  Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

 8. Badanie wieloaspektowych uwarunkowań transformacji systemu produkcyjno-logistycznego o zróżnicowanej strukturze produkcy...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Marek Fertsch

  Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania

 9. Elastyczne algorytmy problemu rozmieszczania obiektów w zarządzaniu produkcją i logistyce

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Jerzy Grobelny

  Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania

 10. Informatycy w centrach outsourcingu usług dla biznesu w Polsce. Socjologiczne studium doświadczenia pracy

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS6

  Kierownik: Szymon Pilch

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 11. Wpływ organizacji przepływu powietrza w polu operacyjnym na ryzyko wystąpienia niezamierzonej hipotermii okołooperacyjne...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Anna Bogdan

  Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

 12. Technologia produkcji odlewniczej oraz pochodzenie surowca metalicznego w późnej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza. Ch...

  Konkurs: SONATINA 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Kamil Nowak

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Historycznych

 13. Narzędzia tekstylne, tkaniny i rzemieślnicy kultury wielbarskiej. Holistyczne podejście do dowodów na produkcję tekstyli...

  Konkurs: SONATINA 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Magdalena Przymorska-Sztuczka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Archeologii

 14. Wzorce współdziałania przedsiębiorstw w zarządzaniu popytem na produkty w łańcuchach dostaw

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Artur Świerczek

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

 15. Optymalizacja harmonogramowania i zarządzania zasobami w środowiskach dynamicznych

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Radosław Rudek

  Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

 16. Kino polskich "zespołów partyjnych" w latach 1977-1991

  Konkurs: PRELUDIUM 18 , panel: HS2

  Kierownik: Jarosław Grzechowiak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

 17. Inteligentne podejścia do rozmieszczania obiektów w zarządzaniu, produkcji i logistyce

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Rafał Michalski

  Politechnika Wrocławska

 18. Uczenie maszynowe i modele zorientowane obserwacyjnie w prognozowaniu zapasów przy warunkach dotyczących poziomu wskaźni...

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Joanna Bruzda

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

 19. Modulowanie produkcji egzosomów jako element wspierający terapię przeciwnowotworową

  Konkurs: OPUS 18 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Markus Düchler

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

 20. Reshoring produkcyjny: analiza porównawcza między transformującą się a uprzemysłowioną gospodarką - podejście "kto, dlac...

  Konkurs: HARMONIA 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr Michał Młody

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Zarządzania

 21. Organizacja produkcji metalurgicznej w późnej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza na terenie ziem polskich

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS3

  Kierownik: Kamil Nowak

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 22. Jakość w społecznościach internetowych produkujących dobra intelektualne - wpływ struktury społecznej, procedur i zaanga...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS6

  Kierownik: dr Agnieszka Rychwalska

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca

 23. Tekstylia i pieczęcie. Relacje pomiędzy produkcją włókienniczą a pieczęciami i praktykami stemplowania w Grecji epoki br...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS3

  Kierownik: dr Agata Ulanowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 24. Model otwartych licencji a reorganizacja przemysłu kreatywnego.

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr Miłosz Miszczyński

  Akademia Leona Koźmińskiego

 25. Nowe modele i metody wspomagające optymalizację zarządzania zasobami w przedsiębiorstwach

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Radosław Rudek

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów