Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 33 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Ofiary statystyczne, niepewność normatywna, ślepy traf: etyka a podejmowanie decyzji w sytuacjach ryzyka lub niepewności...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS1

  Kierownik: dr Tomasz Żuradzki

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 2. Historia i Motywacje. Wpływ motywacji psychologicznych na społeczne reprezentacje przeszłości.

  Konkurs: BEETHOVEN 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Michał Bilewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 3. Prawnomiędzynarodowe aspekty katastrof naturalnych i antropogenicznych, z uwzględnieniem ich skutków w zakresie ochrony ...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Michał Balcerzak

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji

 4. W poszukiwaniu chemicznej natury kairomonu w relacji ryby plankonożerne - wioślarki planktonowe

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. Joanna Pijanowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 5. Minimalizacja strat niezamierzonych w działaniach bojowych lotnictwa

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS5

  Kierownik: Maciej Sławiński

  Akademia Obrony Narodowej, Wydział Zarządzania i Dowodzenia

 6. Dożywotnie pozbawienie wolności. Zabójca, jego zbrodnia i kara.

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Andrzej Rzepliński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

 7. Wpływ pierwotniaków na funkcjonowanie osadu czynnego

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Janusz Fyda

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 8. Ofiara krwawa w Grecji starożytnej w świetle danych filologicznych

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Bielawski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny

 9. Ofiary ze zwierząt w kalendarzu kultowym w nowobabilońskim Sippar (koniec VII - początek V w. przed Chr.)

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Stefan Zawadzki

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 10. Różnice w postrzeganiu molestowania seksualnego ze względu na płeć ofiar i sprawców - efekt minimalizacji męskiej traumy...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr Anna Studzińska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii

 11. Sceny ofiarne w Kaplicach Kultu Królewskiego Świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari (Egipt)

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr Anastasiia Stupko-Lubczyńska

  Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

 12. Stosunek kobiet o wysokim poziomie seksizmu wobec kobiet, które łamią status quo.

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS6

  Kierownik: Marta Szastok

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 13. Reminiscencje kultu "kozła ofiarnego" w greckiej tradycji epickiej. Studium komparatystyczne.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Karol Zieliński

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

 14. W poszukiwaniu śladów pierwszych Majów w Nakum (Gwatemala)

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr Jarosław Źrałka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 15. Co na prawdę liczy się dla wysokoarktycznego zooplanktonożernego ptaka morskiego żerującego w gwałtownie zmieniającym si...

  Konkurs: OPUS 22 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. Dariusz Jakubas

  Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

 16. Czy wilki tracą strach przed ludźmi? Zmiany w zachowaniu wilków i ich konsekwencje dla gatunków ofiar w środowiskach zdo...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Dries Kuijper

  Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk

 17. Wpływ globalnego ocieplenia na interakcję pomiędzy rodzimymi i obcymi gatunkami ektotermicznymi ofiar i drapieżników...

  Konkurs: SONATA 16 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Łukasz Jermacz

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych

 18. Strategie zarządzania w sprzężonych wspólnych zasobach - Perspektywa teorii gier

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: HS4

  Kierownik: Michał Pająk

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii i Finansów

 19. TOPOS "WMUROWANEJ KOBIETY" W KULTURACH EUROPY POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ I WĘGIER

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Grażyna Szwat-Gyłybow

  Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

 20. Kapłani Jowisza. Kolegium septemviri epulones w religii publicznej starożytnego Rzymu

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Andrzej Gillmeister

  Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny

 21. Tabletki gwałtu jako wyzwanie społeczne i analityczne - opracowanie metodologii szybkiego wykrywania substancji psychotr...

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 1 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Renata Wietecha-Posłuszny

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 22. Akeda jako ofiara złożona w kulturze żydowskiej w XX w.

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS2

  Kierownik: dr Monika Czekanowska-Gutman

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 23. Status ofiary zbrodni w międzynarodowym prawie karnym

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS5

  Kierownik: Patryk Gacka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 24. Chemiczna komunikacja w ekosystemach wodnych: strach drapieżnika jako kolejna informacja, która nie może być ignorowana ...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ8

  Kierownik: Monika Sysiak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 25. Polska "sztuka ludowa" i Holokaust: polsko-niemieckie negocjacje pamięci sprawców, ofiar i świadków

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 3 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Roma Sendyka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 26. Ofiara krwawa i pokrewne rytuały w kulcie Dionizosa: mit, historia i obszar pomiędzy nimi.

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS3

  Kierownik: dr Bartłomiej Bednarek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historii

 27. Świadkowie Holokaustu - społeczeństwo polskie na terenach okupowanych wobec zagłady Żydów (1939-1945)

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Barbara Engelking

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 28. Kobieta jako ofiara zabójstwa. Studium kryminologiczne

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS5

  Kierownik: dr Magdalena Grzyb

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 29. Ofiary i sprawcy: Postrzeganie umysłu bytów sztucznych w interakcjach moralnych

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS6

  Kierownik: dr Aleksandra Świderska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 30. Pokrzywdzony jako uczestnik postępowań represyjnych. Czwarty wierzchołek trójkąta?

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Andrzej Światłowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 31. Obrona przed drapieżnictwem jako element konkurencyjnej przewagi inwazyjnych gatunków ryb nad rodzimymi: Studium przypad...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Tomasz Kakareko

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 32. Hades. Królestwo umarłych w wierzeniach starożytnych Greków epoki archaicznej i klasycznej

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS3

  Kierownik: Karolina Sekita

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 33. Operacja polska NKWD 1937-1938. Ofiary, dokumenty

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr Sławomir Dębski

  Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia