Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 13 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Konkurencyjność celów komercyjnych i dobroczynnych w zarządzaniu przedsiębiorstwami

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS4

  Kierownik: Mateusz Rak

  Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Finansów i Zarządzania

 2. Ewaluacja społecznie odpowiedzialnej działalności przedsiębiorstw

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Agata Lulewicz-Sas

  POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

 3. Mierzenie społecznej wartości dodanej

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS4

  Kierownik: Jakub Głowacki

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 4. Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) na budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlowych w konte...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Magdalena Stefańska

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

 5. Rynek produktów Sprawiedliwego Handlu w Polsce

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Małgorzata Radziukiewicz

  Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur

 6. Strategia adaptacji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w okresie społeczno-gospodarczej destabilizacji.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Janusz Teczke

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 7. Należyta staranność przedsiębiorstw w zakresie praw człowieka - studium implementacji w prawie krajowym

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS5

  Kierownik: dr Izabela Schiffauer

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 8. PRAKTYKI SPOŁECZNE PRZEDSIĘBIORSTW I UJAWNIANIE INFORMACJI NA ICH TEMAT: ROLA ZAANGAŻOWANIA INTERESARIUSZY

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Joanna Krasodomska

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów i Prawa

 9. Zintegrowane raportowanie - nowy model komunikowania dokonań, zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności wyzwaniem dla p...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Łukasz Sułkowski

  Społeczna Akademia Nauk

 10. Ciężar grzechów spółek: analiza eksperymentalna

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS4

  Kierownik: dr Paweł Niszczota

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

 11. Teoretyczne podstawy związku między uwarunkowaniami instytucjonalnymi a Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr Robert Kudłak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 12. Zielona bankowość a ekonomiczna efektywność polskiego sektora bankowego w kontekście implementacji dyrektywy UE 2014/95/...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Justyna Zabawa

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii i Finansów

 13. Społeczna odpowiedzialność biznesu i efektywność oraz zmiana produktywności przedsiębiorstw

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr Magdalena Kapelko

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów