Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 13 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Procesy rozpraszania zabudowy w aglomeracji warszawskiej po 1989 roku w różnych skalach przestrzennych

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS4

  Kierownik: Paweł Sudra

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

 2. Segregacja społeczna a izolacja przestrzenna. Polityka mieszkaniowa na wybranych obszarach metropolitalnych Niemiec, Fra...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Anna Grzegorczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 3. Wytwarzanie gniazd przedsiębiorczości w Trójmiejskim Obszarze Metropolitalnym. Analiza relacji przestrzenno - ekonomiczn...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Tomasz Parteka

  Politechnika Gdańska, Wydział Architektury

 4. Procesy relokacji i ekspansji przestrzennej przedsiębiorstw w obszarach metropolitalnych

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Magdalena Dej

  Instytut Rozwoju Miast i Regionów

 5. Przekształcenia wybranych struktur społeczno-demograficznych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Sławomir Kurek

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Geograficzno-Biologiczny

 6. "Rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady"? Nowa mobilność mieszkaniowa na obszary poza metropolitalne w (post)pandemiczn...

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Kajdanek

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 7. Ekonomiczne i przestrzenne skutki wprowadzenia podatku od wartości nieruchomości w Polsce na przykładzie Krakowskiego Ob...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Michał Głuszak

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 8. Ekologiczno-krajobrazowy wymiar urbanizacji terenów wiejskich Obszaru Metropolitalnego Warszawy

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Bożena Degórska

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

 9. Strategie mobilności oraz postawy i zachowania społeczne mieszkańców pozametropolitalnych obszarów wiejskich o słabej do...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS4

  Kierownik: Łukasz Fiedeń

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii

 10. Interakcje przestrzenne i efekty zewnętrzne zmian użytkowania ziemi na obszarach metropolitalnych Polski

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Piotr Korcelli

  INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA PAN

 11. Zintegrowane zarządzanie rozwojem przestrzennym obszarów metropolitalnych w krajach postsocjalistycznych Europy.

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr Łukasz Mikuła

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 12. Zróżnicowanie procesów rozwojowych małych i średnich miast i jego wpływ na rozwój policentryczny systemu osadniczego Pol...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Grażyna Korzeniak

  Instytut Rozwoju Miast

 13. Rolnictwo miejskie jako wyzwanie zrównoważonego rozwoju obszarów metropolitarnych w Polsce - aspekty ekonomiczno-społecz...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Wojciech Sroka

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny