Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 9827 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Teorie racji do działania. Możliwość zastosowania w naukach o zarządzaniu

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Piotr Makowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych

 2. Globalne identyfikacje społeczne – badanie różnych sposobów ich rozumienia oraz efektywności różnych metod ich eksperyme...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Hamer-den Heyer

  Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk

 3. Rekonstrukcja pojęcia słuszności w europejskim orzecznictwie cywilnym

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS5

  Kierownik: Sara Smyczek-Gołębiewska

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 4. Ocena wpływu czynnika zoogenicznego w kształtowaniu warunków środowiskowych, retencyjnych i hydromorfologicznych małych ...

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: ST10

  Kierownik: Stanisław Zaborowski

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej

 5. Aptamer wiążący trombinę o zwiększonej różnorodności chemicznej jako potencjalny lek przeciwzakrzepowy i chemioterapeuty...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Weronika Kotkowiak

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 6. Residua przednowoczesnych relacji ze sztuką w wybranych współczesnych żeńskich zakonach na terenie Małopolski i Dolnego ...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Anna Kutaj-Markowska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 7. Indukcja ekspresji genów odpowiedzialnych za biodegradację MCPA przez wybrane wtórne metabolity roślinne

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: NZ9

  Kierownik: Elżbieta Mierzejewska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 8. Kondycja biologiczna mężczyzn w średnim wieku jako wskaźnik zdolności organizmu do poniesienia fizjologicznych kosztów m...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. Bogusław Pawłowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 9. Struktura i Funkcja Korony Białkowej na Powierzchni Nanocząsteczek

  Konkurs: OPUS 21 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Barbara Jachimska

  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk

 10. Epidemia cholery w 1866 roku jako przełom w dziejach Poznania

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Grażyna Liczbińska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 11. Badanie ewolucji charakteru stochastycznego geodezyjnych szeregów czasowych w kontekście przyszłych realizacji ziemskieg...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: ST10

  Kierownik: prof. Janusz Bogusz

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

 12. Charakterystyka bioaktywnych peptydów z keratyny z piór drobiowych oraz produktów ich przemian zachodzących w trakcie re...

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: NZ9

  Kierownik: Antoni Taraszkiewicz

  Politechnika Gdańska

 13. Ultracienkie piezoelektryczne mebrany związków metali przejściowych o zdefiniowanej zawartości tlenu i chalkogenów

  Konkurs: OPUS 21 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Alicja Bachmatiuk

  Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

 14. Przestępstwa seksualne zagrożone karą śmierci na terenach województwa ruskiego w XVIII wieku.

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS3

  Kierownik: Klaudia Rogowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historii

 15. Czy efekt metaboliczny nanocząstek miedzi jest uzależniony od zróżnicowanych funkcji fizjologicznych błonnika pokarmoweg...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. Jerzy Juśkiewicz

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

 16. Wpływ melatoniny na odpowiedz splotu naczyniówkowego komór mózgu na stres immunologiczny u owiec

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Janina Skipor

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

 17. "Feralizing" (zdziczanie) jako alternatywa dla "rewilding" (ponowne zdziczenie) w humanistyce środowiskowej i badaniach ...

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS2

  Kierownik: Agata Kowalewska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii

 18. Ocena ekotoksyczności mieszanin mikrozanieczyszczeń względem wybranych mikroorganizmów bałtyckich - BaltiMTox

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: NZ9

  Kierownik: Lilianna Sharma

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 19. Ewolucja szerokości niszy w wymiarach biotycznych i abiotycznych, w stałych i zmiennych warunkach środowiska

  Konkurs: OPUS 21 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Anna Skoracka

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 20. Rola korzeni wybranych gatunków drzew w stabilizacji glebowej materii organicznej oraz w kształtowaniu aktywności mikrob...

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: NZ9

  Kierownik: Karolina Staszel

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny

 21. Rozwój i uwarunkowania sieci dolinnej w obszarach piaskowcowych Sudetów i regionów przyległych w świetle badań terenowyc...

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: ST10

  Kierownik: Wioleta Porębna

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

 22. Bakterie comammox w świetle badań meta-omicznych - analiza porównawcza sieci interakcji nitryfikatorów w różnych środowi...

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: NZ9

  Kierownik: Martyna Godzieba

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geoinżynierii

 23. Nowa koncepcja sieci kamer inteligentnych o zwiększonej autonomii w systemach automatycznego nadzoru.

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST6

  Kierownik: Michał Fularz

  Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny

 24. Molekularne i fizjologiczne mechanizmy sezonowego transportu i fitoekstrakcji różnych form arsenu u traw wieloletnich na...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Joanna Cerazy-Waliszewska

  Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

 25. Struktura władzy lokalnej i style politycznego przywództwa w polskich samorządach gminnych

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Paweł Swianiewicz

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 26. Nowy model ewolucji niekratonicznego subkontynentalnego płaszcza litosferycznego Ziemi

  Konkurs: OPUS 21 , panel: ST10

  Kierownik: prof. Jacek Puziewicz

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

 27. Badanie roli niedoboru choliny w diecie w brązowieniu tkanki tłuszczowej.

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: NZ9

  Kierownik: Anna Radziejewska

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

 28. Wpływ pola elektromagnetycznego o ekstremalnie niskiej częstotliwości (ELF-EMF) na epigenetyczną regulację ekspresji gen...

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: NZ9

  Kierownik: Paweł Wydorski

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii

 29. Biokoniugaty nanocząstek złota pokrytych warstwą 197/197mHg dla celowanej terapii elektronami Auger

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: ST5

  Kierownik: Emilia Majka

  Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

 30. Struktura i ewolucja genomów mitochondrialnych euglenin

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: NZ8

  Kierownik: Paweł Hałakuc

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 31. Czy dynamika koewolucji generuje specyficzne dla populacji reakcje na gatunek inwazyjny?

  Konkurs: OPUS 21 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Martin Reichard

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 32. Zastosowanie modelu glonowego do określenia mitotoksyczności niesteroidowych leków przeciwzapalnych na przykładzie diklo...

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: NZ8

  Kierownik: Darya Harshkova

  Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

 33. Metody analizy podobieństwa regionów o niskiej złożoności

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: ST6

  Kierownik: Patryk Jarnot

  Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

 34. Wpływ glifosatu na biologiczne utlenianie metanu w glebach rolniczych

  Konkurs: OPUS 21 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Anna Pytlak

  Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk

 35. Bioetyka eksploracji kosmosu

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS1

  Kierownik: dr Konrad Szocik

  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej

 36. Nowe możliwości rozwoju strategii projektowania i funkcjonalizacji kropek węglowych jako wielofunkcyjnych, dynamicznych,...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Joanna Ortyl

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

 37. "DOBRY - [D]aidzein and pr[OB]iotic fo[R] health[Y]" Połączenie daidzeiny i Lactobacillus acidophilus w celu poprawy gos...

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: NZ9

  Kierownik: Iskandar Harahap

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

 38. Meksykańska medycyna tradycyjna w XXI wieku. Sprawczość w praktykach curanderas w stanie Chiapas

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS2

  Kierownik: Natalia Tołsty

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 39. Zaawansowane nanokompozyty jonowe do zastosowań energetycznych: Wgląd w mechanizm transportu ładunku, dynamikę relaksacy...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Żaneta Wojnarowska

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

 40. Spiska metakultura regionalna

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Janusz Barański

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 41. Wpływ β-glukanu, soli maślanu oraz witamin na parametry wzrostowo-rozwojowe oraz odporność suma afrykańskiego (Clarias g...

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: NZ9

  Kierownik: Martyna Arciuch-Rutkowska

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Bioinżynierii Zwierząt

 42. Nowe polikationy o działaniu antymykotycznym – synteza, charakterystyka chemiczna, toksyczność i spektrum przeciwgrzybic...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Kamil Kamiński

  Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum

 43. Ideologie językowe a przedstawienia dialektów we współczesnej literaturze japońskiej

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS2

  Kierownik: Hanna Jaśkiewicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii

 44. Wielka historia w małym mokradle: złożone relacje człowiek-środowisko na Nizinie Wschodnioeuropejskiej w ciągu ostatnich...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Piotr Kittel

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

 45. Model ex vivo układu podwzgórze-przysadka – alternatywa dla badań in vivo na zwierzętach. Udział feniksyny w modulacji a...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Anna Wójcik-Gładysz

  Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk

 46. Badania zmian jakości wód w systemach rzecznych wykorzystywanych hydroenergetycznie - modelowanie zmian elementów stanu ...

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: ST10

  Kierownik: Paweł Tomczyk

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 47. Samorząd żydowski na ziemiach polskich. Ewolucja struktur i mechanizmów działania.

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Anna Michałowska-Mycielska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historii

 48. Badania supersieci {CdO/MgO} i {CdO/ZnO} quasi-trójskładnikowych stopów - w kierunku nowych materiałów dla fotowoltaiki....

  Konkurs: OPUS 21 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Ewa Przeździecka

  Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

 49. W jaki sposób limitacja nasion i negatywna zależność od zagęszczenia kształtują rekrutację rodzimych i inwazyjnych gatun...

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: NZ8

  Kierownik: Sarah Serafini

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 50. Codzienność między granicami. Mobilność, praktyki translokalne i sąsiedztwo w południowo-wschodniej Gruzji

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS3

  Kierownik: Klaudia Kosicińska

  Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk