Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 172 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Zastosowanie funkcji identyfikacji uszkodzenia wspomaganej modelowaniem numerycznym do monitorowania stanu technicznego ...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST8

  Kierownik: Piotr Fiborek

  Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk

 2. Obserwacje i modelowanie interakcji lodu morskiego z warstwą graniczną atmosfery i oceanu

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Herman

  Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii

 3. Eksperymentalna i numeryczna analiza rozkładu orientacji cząstek niesferycznych w losowo upakowanych złożach stałych...

  Konkurs: SONATA 14 , panel: ST8

  Kierownik: dr Paweł Niegodajew

  Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

 4. Modelowanie numeryczne dyspersyjnych przepływów turbulentnych z uwzględnieniem oddziaływań w skali cząstek.

  Konkurs: SHENG 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Bogdan Rosa

  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy

 5. Badanie zjawiska absorpcji w aspekcie optymalizacji cech konstrukcyjnych absorberów oraz ich konfiguracji w systemie par...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Łukasz Bartela

  Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

 6. Dynamika i termodynamika skorelowanych układów z mieszanymi kwantowo-klasycznymi stopniami swobody - nowe metody oblicze...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST3

  Kierownik: prof. Maciej Maśka

  Politechnika Wrocławska

 7. Eksperymentalne i numeryczne badanie procesu utleniania i redukcji paliwowych związków azotu w płomieniu wirowym

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST8

  Kierownik: Joanna Jójka

  Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

 8. Modelowanie atmosferycznych poprawek grawimetrycznych na podstawie numerycznych modeli pogody

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST10

  Kierownik: Marcin Rajner

  Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii

 9. Pełnoskalowe obliczenia przepływów z powierzchniami międzyfazowymi przy użyciu masowo zrównoleglonej metody wygładzonej ...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST8

  Kierownik: Michał Olejnik

  Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk

 10. Rozwój modelu przybliżonej odwrotnej filtracji dla turbulentnego spalania

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Andrzej Bogusławski

  Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

 11. Analiza numeryczna sztucznej hipertermii z wykorzystaniem różnych modeli przepływu biociepła

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST6

  Kierownik: dr Łukasz Turchan

  Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

 12. Badania numeryczne i eksperymentalne procesów cieplno-przepływowych w warstwach granularnych

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST8

  Kierownik: Ewa Szymanek

  Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

 13. Mechanizmy utraty stabilności wysokoobrotowych łożysk foliowych - modelowanie i badania eksperymentalne sprzężeń termome...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Adam Martowicz

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

 14. Nowy model bio-mechaniczny wzrostu osteofitów podczas oseoartrozy.

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST7

  Kierownik: dr Ewa Bednarczyk

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

 15. Modelowanie numeryczne oraz analiza skurczowego ucisku naczyń na osadzanie się blaszki miażdżycowej w tętnicach wieńcowy...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Ryszard Białecki

  Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

 16. Ocena algorytmów ultradźwiękowej tomografii transmisyjnej w kontekście przydatności do obrazowania stanu zachowania kons...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST8

  Kierownik: Monika Zielińska

  Politechnika Gdańska, Wydział Architektury

 17. Badania eksperymentalne i numeryczne procesów przepływu dwufazowego i mieszania czynnika chłodniczego R744 w strumienicy...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Andrzej Nowak

  Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

 18. Opracowanie trójwymiarowego wieloskalowego modelu numerycznego opartego o koncepcję cyfrowej reprezentacji materiału do ...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Łukasz Madej

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 19. Modelowanie i symulacja dynamiki wielofunkcyjnych ziaren katalizatora

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Bizon

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

 20. Algorytmy optymalizacji odpornej dla problemów z niepewnymi danymi

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST6

  Kierownik: dr Maciej Drwal

  Politechnika Wrocławska

 21. Mikromechaniczny model rozwoju uszkodzenia w materiałach kompozytowych o dowolnym kształcie wtrąceń

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST8

  Kierownik: Michał Majewski

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

 22. Badania numeryczne i doświadczalne ściskanych kompozytowych płyt z centralnym wycięciem

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST8

  Kierownik: Katarzyna Falkowicz

  Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny

 23. Modelowanie i badanie efektu mechanicznych obciążeń cyklicznych na procesy gojenia i regeneracji wspomagane materiałami ...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST7

  Kierownik: Yanfei Lu

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji

 24. Efekt mezo-struktury betonu na powstawanie i propagację rys - doświadczenia i dwuskalowy model numeryczny

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Jacek Tejchman-Konarzewski

  Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

 25. Numeryczne modelowanie deformacji tkanki roślinnej z wykorzystaniem metody elementów skończonych

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ9

  Kierownik: Piotr Pieczywek

  Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN

 26. Stworzenie unikatowego warsztatu naukowego z zakresu pozyskania i przetwarzania danych geoprzestrzennych stosowanych w m...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST10

  Kierownik: dr Przemysław Tymków

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 27. Stochastyczny model rozwoju mikrostruktury i własności metali poddawanych obróbce cieplnomechanicznej.

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Maciej Pietrzyk

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 28. Eksperymentalno-numeryczna analiza występowania pękania delaminacyjnego oraz wpływu delaminacji na odporność na pękanie ...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST8

  Kierownik: Robert Pała

  Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

 29. Metodyka prognozowania wytrzymałości resztkowej struktur kompozytowych na podstawie badań ultradźwiękowych wspartych mod...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST8

  Kierownik: dr Angelika Wronkowicz-Katunin

  Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

 30. Analiza procesów migracji zanieczyszczeń w środowisku gruntowo-wodnym z wykorzystaniem badań laboratoryjnych oraz techni...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST10

  Kierownik: Anna Sieczka

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

 31. Badanie zjawisk transportu i zjawisk fluktuacyjnych w heterostrukturach z HgCdTe przy pomocy zaawansowanych analiz numer...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Jóźwikowski

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Nowych Technologii i Chemii

 32. Nowatorski algorytm numeryczny rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych ułamkowych rzędów wykorzystujący metodę or...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST6

  Kierownik: dr Dariusz Brzeziński

  Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

 33. Numeryczne modelowanie procesu zniszczenia metali porowatych na podstawie obrazów mikrotomograficznych

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST8

  Kierownik: Michał Doroszko

  Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny

 34. Stopowanie dynamicznego ośrodka ciągłego przepływającego przez reaktor wysokotemperaturowy

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Adam Cwudziński

  Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

 35. Ścisłe obliczenia numeryczne w Kołowym Zredukowanym Problemie Trzech Ciał

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST6

  Kierownik: Irmina Walawska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 36. Optymalizacja mikrostruktur w materiałach niejednorodnych - modelowanie mikromechaniczne i numeryczne w zakresie nielini...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

 37. Opracowanie metodologi modelowania Pakowanych Próżniowo Granulatów

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST8

  Kierownik: Piotr Bartkowski

  Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

 38. Rozwój i implementacja metod numerycznych opartych o szybką transformatę Fouriera do analizy odpowiedzi termomechaniczne...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST8

  Kierownik: Błażej Pankowski

  Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury

 39. Badanie mechanicznych właściwości kości oczodołu i numeryczna analiza dynamiczna urazów oczodołu typu blow-out weryfikow...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Paweł Kłosowski

  Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

 40. Badania procesu solarnej pirolizy biomasy odpadowej

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Sebastian Werle

  Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

 41. Skuteczność strategii kontroli zakażeń wobec wewnątrzszpitalnej i międzyszpitalnej transmisji wielolekoopornych szczepów...

  Konkurs: UNISONO , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Monika Piotrowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 42. Eksperymentalna i numeryczna analiza zjawisk wymiany ciepła i masy podczas procesu zamrażania metodą cieczowej fluidyzac...

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Jacek Smołka

  Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

 43. Mechanizm formowania się warstw dyfuzyjnych w wielowarstwowych układach platerów na bazie metali lekkich o zwiększonej o...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Henryk Paul

  Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk

 44. Dynamiczny model lasera VCSEL przeznaczonego do systemów optycznego przesyłu danych na małe odległości

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST7

  Kierownik: dr Michał Wasiak

  Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

 45. Pasywne sterowanie przepływami typu struga z wykorzystaniem niestabilności globalnej

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Andrzej Bogusławski

  Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

 46. Analiza wieloskalowa materiałów niejednorodnych z uwzględnieniem anizotropii oraz nieliniowych związków konstytutywnych...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST8

  Kierownik: Witold Ogierman

  Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

 47. Badania eksperymentalne i numeryczne wpływu obecności cząstek stałych w paliwie gazowym na reakcję elektrochemicznego ut...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST8

  Kierownik: Marek Skrzypkiewicz

  Instytut Energetyki

 48. Analiza numeryczna i weryfikacja doświadczalna metod wyznaczania krytycznego współczynnika uwalniania energii w przypadk...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST8

  Kierownik: dr Sylwester Samborski

  Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny

 49. Wyznaczenie dynamicznej odpowiedzi nowoczesnych ceramicznych materiałów kompozytowych - modelowanie teoretyczne i weryfi...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Tomasz Sadowski

  Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury

 50. Statystyczne modelowanie dwu-składnikowych przepływów turbulentnych z powierzchniami rozdziału.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST8

  Kierownik: dr Tomasz Wacławczyk

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa