Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 30 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Użyteczność i skuteczność wielokryterialnych holistycznych metod podejmowania decyzji we wspomaganiu negocjacji

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Tomasz Wachowicz

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Informatyki i Komunikacji

 2. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności - reguły decyzyjne i wybrane zastosowania ekonomiczne

  Konkurs: SONATA 8 , panel: HS4

  Kierownik: dr Helena Gaspars-Wieloch

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

 3. Projektowanie anten szerokopasmowych z wykorzystaniem szybkich metod optymalizacji wielokryterialnej

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: ST7

  Kierownik: Adrian Bekasiewicz

  Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 4. Podejście interaktywne w dynamicznych procesach decyzyjnych

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Tadeusz Trzaskalik

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Informatyki i Komunikacji

 5. Strategia optymalizacji wielokryterialnej ciągów produkcyjnych o strukturze grafowej

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Jan Kusiak

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 6. Rozwój oraz synteza nowoczesnych metod modelowania niepewności w rozwiązaniu wielokryterialnych problemów decyzyjnych...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST6

  Kierownik: prof. Pavel Sevastsyanau

  Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

 7. Czynniki wpływające na zgodność porównań parami w metodach analitycznego procesu hierarchicznego i sieciowego (AHP/ANP)...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Anna Prusak

  UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE, Wydział Towaroznawstwa

 8. Wielokryterialne metody w projektowaniu algorytmów uczących się strategii gier kombinatorycznych

  Konkurs: SONATA 5 , panel: ST6

  Kierownik: dr Wojciech Jaśkowski

  Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

 9. Strukturalne podejście do modelowania zależności między kryteriami w wielokryterialnym wspomaganiu decyzji

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Jerzy Michnik

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Informatyki i Komunikacji

 10. Rozwój inteligentny a wrażliwość na kryzys ekonomiczny w wymiarze regionalnym - metody pomiaru

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Danuta Strahl

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki

 11. Wielokryterialne harmonogramowanie portfela projektów

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Bogumiła Krzeszowska-Zakrzewska

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Informatyki i Komunikacji

 12. Optymalizacja decyzji zakupowych w procesach zarządzania projektami

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Tomasz Błaszczyk

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Informatyki i Komunikacji

 13. Nowa metoda wielokryterialna oceny zrównoważenia

  Konkurs: OPUS 23 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Jarosław Wątróbski

  Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania

 14. Nowa metoda oceny zrównoważonej gospodarki energetycznej

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: HS4

  Kierownik: Aleksandra Bączkiewicz

  Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania

 15. Modelowanie i wspomaganie słabo ustrukturyzowanych problemów negocjacyjnych

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Ewa Roszkowska

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania

 16. Nowa metoda wyznaczania poziomu istotności kryteriów decyzyjnych w oparciu o obiekty charakterystyczne

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS4

  Kierownik: dr Wojciech Sałabun

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Informatyki

 17. Opracowanie metod ewolucyjnych dedykowanych do optymalizacji wielokryterialnej i wielokryterialnej z dużą liczbą kryteri...

  Konkurs: SONATA BIS 10 , panel: ST6

  Kierownik: dr Michał Przewoźniczek

  Politechnika Wrocławska

 18. Nieparametryczne podejścia do pomiaru wydajności jednostek o złożonej strukturze wewnętrznej

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS4

  Kierownik: dr Dimitrios-Georgios Sotiros

  Politechnika Wrocławska

 19. Metoda wspomagania decyzji wielokryterialnych w dziedzinie zrównoważonego rozwoju w warunkach niepewności

  Konkurs: SONATA 15 , panel: HS4

  Kierownik: dr Paweł Ziemba

  Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania

 20. Systemy wspomagania decyzji odpowiadające wyzwaniom nowych czasów

  Konkurs: SONATA BIS 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Miłosz Kadziński

  Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

 21. Zaawansowane metody zintegrowanego wspomagania procesów decyzyjnych w planowaniu zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonom...

  Konkurs: SHENG 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Janusz Granat

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 22. Zrównoważona energetyka regionalna - pomiar stopnia wdrożenia oraz wybór strategii rozwoju

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Magdalena Ligus

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania

 23. Logistyka, handel i decyzje konsumentów w erze Internetu

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. David Ramsey

  Politechnika Wrocławska

 24. Metoda szacowania dokładności wielokryterialnych metod decyzyjnych

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS4

  Kierownik: dr Wojciech Sałabun

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Informatyki

 25. Wielokryterialna ocena efektywności fukcjonowania szpitali publicznych w Polsce oraz indetyfikacja czynników powodującyc...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr Katarzyna Miszczyńska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 26. Nowa metoda wykorzystująca obiekty referencyjne do wspomagania procesu podejmowania decyzji w problemach wielokryterialn...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr Wojciech Sałabun

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Informatyki

 27. Optymalizacja wielokryterialna powłok gradientowych ze względu na właściwości przeciwzużyciowe

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST8

  Kierownik: dr Adam Gilewicz

  Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny

 28. Wspomaganie negocjacji dwustronnych z uwzględnieniem myślenia heurystycznego oraz ograniczeń poznawczych negocjatorów...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Ewa Roszkowska

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Finansów

 29. Metody analizy decyzji w problemach wielokryterialnych i szacowania skłonności do zapłaty/akceptacji przy wykorzystaniu ...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr Michał Jakubczyk

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 30. Inteligentny rozwój a przemiany sektorowe w europejskiej przestrzeni regionalnej - metody pomiaru

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Danuta Strahl

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii i Finansów